početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Projekti i konferencije

Sarajevo, 17.10.2014. godine
Održan peti partnerski sastanak u okviru IPA Adriatic prekograničnog Projekta „Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu“ (EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS)
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika predstavila aktivnosti na Međunarodnom seminaru "Zaštita kulturnih dobara u Jugoistočnoj Evropi" 5. i 6.juna u Beogradu
Radionica savjetodavnih tijela Komiteta za svjetsko naslijeđe
Glandu, Švicarska, od 18. do 22.03.2013. godine
Kurs o planiranju i upravljanju lokalitetima u sklopu projekata konzervacije
03. i 04.03.2013. godine u Nablusu, Palestina
COOPERATION OF THE WAC AND COMMISSION TO PRESERVE NATIONAL MONUMENTS - Participation to WAC 7
Jordan – 14-18 January 2013
EX.PO AUS projekat - KICK-OFF MEETING
Dubrovnik, 18.-19. decembra 2012.
11. SASTANKA HEREIN NACIONALNIH KOORDINATORA
28. – 30.11.2012., Strasbourg
Ottoman artifacts and foundations (awqaf) in the Balkans, symposium
9-10 May 2012, Istanbul
SASTANAK MEĐUNARODNOG NAUČNOG KOMITETA ZA TEORIJU I FILOZOFIJU ZAŠTITE KULTURNOG NASLIJEĐA: HUL - NASLIJEĐE POD PRITISKOM RAZVOJA
Od 25. do 29. aprila 2012. god. Baku, Azerbejdžan
ASA12: Arts and aesthetics in a globalizing world
3rd-6th April 2012, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
REGIONALNA KONFERENCIJA O NEMATERIJALNOJ KULTURNOJ BAŠTINI „POVEZIVANJA“
Od 26.do 28.03.2012., Priština
International Scientific Congress „Domes in the world“
Florence, 19 – 23 March 2012
Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu(2003.-2005.)

Projekat jačanja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine - izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa

Plan integriranog projekta rehabilitacije/Procjena arhitektonskog i arheološkog naslijeđa (IRPP/SAAH)
IX međunarodno savjetovanje bibliotekara „Juni na Uni“
Bihać, od 07. do 09. juna 2012. godine
Projekat „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“, 2010.
Informacija o misiji „Procjena lokaliteta“
od 24. do 28. maja 2010. godine
Seminar/Radionica: „Izrada planova i programa održavanja“
Albania, Gjirokastra, 08.12.-11.12.2009. godine
7. SASTANAK LDPP (Local and Regional Development Pilot Projects) PROJEKT KOORDINATORA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA ZA KULTURNO I PRIRODNO NASLIJEĐE JUGOISTOČNE EVROPE
Francuska, Strasbourg, 30.11 – 01.12.2009. godine
13. seminar “Arhivi, Knjižnice, Muzeji – Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture - Povratak u budućnost: osveta standarda“
Hrvatska, Rovinj, od 15. do 27.11. 2009.
Word library and information congress 75 IFLA general Conference and Assembly – Libraries create futures: buliding on cultural heritage
Italija, Milano, 23 – 27. 08.2009
15. svjetski kongres jevrejskih studija
Jeruzalem, 2. 08. – 6. 08. 2009. godine
33. sjednica Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a
Sevilla od 22. do 30.06.2009. godine
Program za strane posjetioce u SAD-u
SAD, od 18.05. do 05.06.2009.
„Razvoj kulturnog turizma: mađarska iskustva“
Mađarska, od 10. do 20.05.2009. godine
9. instruktivni seminar mreže „www biblioteke.net”
„Biblioteke kao e – tačke (Master class po programu Rob Davies)“

Kovačica, Srbija, 21. – 23. 04. 2009. godine
Izložba: Sakralno naslijeđe Bosne i Hercegovine
7.04.2009. Rim, Italija
Izvještaj sa sastanka i Generalne skupštine ECCO
Sofija, Bugarska; 30. i 31. 03.2009.
Akademska radionica „Jevrejska umjetnost i tradicija“
Beograd, 1. 02. – 15. 02. 2009. godine
Radionica „Kulturno naslijeđe i razvoj lokalne ekonomije na prostoru zapadnog Balkana“ / Budva od 8. do 10.12. 2008. godine
Osnivačka konferencija Asocijacije Plavi štit (ANCBS) / Den Haag, Holandija, od 6. do 8. 12. 2008. godine
Konzervacija i upravljanje historijskim objektima / Tunis, od 01. do 12. decembra 2008. godine
Međunarodni festival razmjene znanja diplomanata i stručnjaka sa iskustvom / Firenza, od 14. do 19. novembra 2008. godine
3. regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti
Banja Luka, 3. i 4.11.2008.
Kurs o konzervaciji mozaika / Beograd, od 28.10.-7.11.2008. godine
Međunarodna radionica o iskustvu u upravljanju lokalitetima kulturnog naslijeđa
/ Ercolano, Italija, od 13. do 24. oktobra 2008. godine
Sastank Jadransko-jonske inicijative - Okrugli sto o turizmu, kulturi i međuniverzitetskoj saradnji / Atina, 16. i 17. 10. 2008. godine
Osmi godišnji sastanak Evropske mreže naslijeđa HEREIN / Chaumont-sur-Loire, Francuska, od 25.09. do 26.09.2008. godine
Restauracija objekata od kulturno-historijskog značaja, restauratorski kamp / Đirokastra, Albanija, od 09. do 26. 09. 2008. godine
Konferencija o sakralnim mjestima i religioznim zajednicama
Šesta međunarodna konferencija o znanosti i tehnologiji u arheologiji i zaštiti
Rim od 09. do 15. decembra 2008. godine
Pilot projekat lokalnog razvoja Arheološko prirodni park Donja Dolina Bardača / Srbac, Gradiška, 19. i 20. maj 2008. godine
Znanstveni skup „Dani Cvite Fiskovića“ / Orebić, od 17. 09. do 20. 09. 2008. godine
Konzervacija i upravljanje historijskim objektima / Švedska, Univerzitet u Lundu, 28. aprila - 16. maja 2008. godine
Upravljanje kriterijima efikasnosti i kvaliteta u zaštićenim područjima u Evropi (Management Effectiveness and Quality Criteria in European Protected Areas) / Vilm, Njemačka, 20. - 23. april 2008. godine
Obrazovni kurs „Restauracijski salon Ferrara“
Italija, od 30.03. do 05. 04. 2008. godine
Seminar za izradu prijedloga Projektnog zadatka Lokalnog razvojnog pilot projekta (LDPP) / Strazbur, 27. i 28. mart 2008. godine
Svečano uručenje dokumentacije vlasnicima objekata obnovljenih iz fonda američkog i njemačkog ambasadora / Sarajevo, 4. februar 2008. godine
Seminar o provedbi Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. i njenih protokola u Bosni i Hercegovini / Jajce, 31. januar i 1. februar 2008. godine
12. međunarodna konferencija o nacionalnom povjerenju / New Delhi, Indija, 3.- 5. decembra 2007. godine
Conserving World Heritage Natural Sites and Cultural Landscapes in South-Eastern Europe (Konzerviranje prirodnih područja i kulturnih krajolika sa Liste svjetske baštine u jugoistočnoj Evropi) / Torino, Italija, 2.-5. decembra 2007. godine
Sastanak Evropske mreže naslijeđa HEREIN
Strasbourg, Francuska, od 22.11. do 23.11.2007. godine
Projekt ARCHEOSITES
Svjetsko kulturno naslijeđe jugoistočne Evrope: Saradnja na upravljanju kulturnim područjima i krajolicima. Nastavak radionica za izradu periodičnih izvještaja
Solun, Grčka, 11. i 12. decembra 2006. godine
”Kulturni identitet, razmjena vrijednosti i europsko državljanstvo”
Budimpešta, Mađarska, 14. i 15. 12. 2006.
10. Salon kulture i turizma u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope
Venecija, Italija, od 30. novembra do 04. decembra 2006.
RADIONICA “NASLIJEĐE I TURIZAM – OČUVANJE, ZAŠTITA I INTEGRACIJA”
Radionica na temu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i njihove integracije u sektor turizma
(Workshop on "Cultural, Historical and Natural Heritage and its Integration into the Tourism Sector")
18. i 19. decembar 2006.godine
Hotel 'Bristol' Mostar
Plenarna sjednica Komiteta za kulturno naslijeđe (CDPAT)
Strasbourg, od 10. do 12. maja 2006. godine
I sjednica Naučnog komiteta projekta Archeosite
Rim, 14. februar 2005.
Okurgli stol «Kultura» u Sklopu Jadransko-Jonske inicijative
Miločer 15. i 16. novembra 2004. godine
Međunarodna konferencija «Crkve u bivšoj Jugoslaviji»
Njemačka, Munster, 27-31.10.2004.
III sjednica Upravnog odbora za naslijeđe Vijeća Europe
Strasbourg, od 25. do 27. 10. 2004.
Konferencija – Amfiteatri u području Mediterana
Syracusa, Italija, od 13. do 17. 10. 2004
Seminar «Reforma zakonodavstva u oblasti kulturnog naslijeđa u Jugoistočnoj Evropi»
Sofija od 7. do 9.10.2004. godine
Svečanosti dodjele nagrade za mir Felix Houphouët-Boigny
Pariz, 21. 09. 2004.
2. Svjetski urbani forum (The Second World Urban Forum)
Barselona, Španija, 13.-17.09. 2004.
Međunarodna konferencija «Umjetnost u crkvama: Istorija, konzervacija, restauracija i nova dostignuća»
St. Petersburgu, od 24.04. do 30.04.2004. godine
Jadransko-jonska inicijativa - Okrugli sto o "Kulturi"
Portorož, Slovenija, 29.-30.04.2004.
Peti godišnji sastanak Evropskog arheološkog konsilijuma
Strasbourg, Francuska, 4 i 5. 03. 2004. godine
Radionica o Periodičnom izvještavanju za «Focal Points» zemalja jugoistočne Evrope, potpisnica Konvencije o Svjetskom kulturnom i prirodnom naslijeđu iz 1972. godine u organizaciji UNESCO's World Heritage Centre i The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Trst, Italija; 03-07 mart 2004.
XXIII Generalna skupština ICCROM-a,
Rim, Italija, 19-21. novembar 2003
Kulturno naslijeđe i inter-regionalno partnerstvo na Mediteranu
Palermo, Italija, 14.-16. novembar 2003.
14. Zasjedanje generalne skupštine zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti svjetske baštine
Pariz, Francuska, 14-15. oktobar 2003.
Druga plenarna sjednica Upravnog odbora za naslijeđe Vijeća Evrope (CDPAT)
Strasbourg, Francuska;13-15. 10. 2003. godine
Sastanak zemalja potpisnica Konvencije o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara
Pariz, Francuska,13. oktobar 2003. godine
Prvi sastank Komiteta odabranih ekperata za izradu nove krovne konvencije o evropskom naslijeđu,
Strasbourg, 11-12. septembra 2003. godine
Svečanost otvaranja Evropskih dana naslijeđa,
Dablin i Glendalok, Republika Irska, od 05. do 07. septembra 2003. godine
Peti svjetski arheološki kongres,
Washington DC, SAD 21.-26. 06.2003. godine
Međunarodna konferencija o saradnji za zaštitu podvodnog kulturnog naslijeđa u području Mediterana
Siracuza, Italija 03-05. 04. 2003. godine
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: