početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 9. instruktivni seminar mreže „www biblioteke.net”

„Biblioteke kao e – tačke (Master class po programu Rob Davies)

Kovačica, Srbija,  21. – 23. 04. 2009. godine

 

Organizator: Internet klub i regionalna bibliotečka mreža Biblioteka Futura

Učesnici: Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska,  Slovačka, Slovenija i Austrija

Teme seminara:

- uspostavljnje bolje saradnje biblioteka u regiji Jugoistočna Evropa,

- uvezivanje svih biblioteka u evropsku mrežu Evropeiana,

- digitalizacija postojeće građe u biliotekama i metode njihove dostupnosti za korisnike,

- elektronski servisi, nova ponuda biblioteka,

- implementacija E - modela u praksi.

 

            Predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika bila je Almedina Salihagić, koja je predstavila rad bibliotečko-dokumentacionog centra Komisije. Prezentacija je prikazivala sve aspekte dokumentovanja naslijeđa kroz različite medije (prezentacije, plakate, fotografije, film, promotivni matreijal i sl.) i  kroz  različite fondove biblioteke. Posebna je pažnja posvećenja značaju  BDC kao centra naslijeđa BiH u kom se prikuplja i čuva sva relevantna građa o nekom dobru/spomeniku. Predstavljene su mogućnosti i značaj  bibliotečko – dokumentacionog  centra kroz:

- digitalizovanje fondova (serijskih publikacija, fonda karata, fonda digitalne građe, hemeroteke, foto dokumentacije i dr.),

- dostupnost informacija o spomenicima preko web stranice,

- dokumentovanje naslijeđa kroz izradu arhiva/registra spomenika, nominacija i godišnjaka Komisije,

- popularizacija znanja o naslijeđu kroz promotivni matrijal (kataloge, afiše, karte, označavanje spomenika  i sl.) i dječije radove koji se čuvaju u biblioteci,

- otvorenost biblioteke za naučne radnike, studente i druge korisnike koji se bave naslijeđem,

- digitalizovanje naslijeđa kroz izradu baze podataka koja objedinjuje sve aspekte   dokumentovanja,

- obrada bibliotečke i dokumentacione građe po standardima rad u bibliotekarstvu,

- širenje informacija o naslijeđu kroz članke iz godišnjaka u CEEOL bazi podataka,

- kontinuiran i sistematičan priliv građe o naslijeđu. ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: