početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Kurs o konzervaciji mozaika

Beograd, od 28.10.-7.11.2008.

 

Teorijska predavanja o konzervaciji mozaika, održana su u Narodnom muzeju u Beogradu od 27.10.-7.11.2008. godine. Kurs su organizirali: Centralni institut za restauraciju u Rimu, Narodni muzej u Beogradu i Narodni muzej u Zaječaru, uz podršku Ambasade Republike Italije u Srbiji i Italijanske kooperacije u Beogradu. Kurs je pohađala i Silvana Čobanov, saradnik za arheologiji u Sekretarijatu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Opis kursa: konzervatorsko-restauratorske tretmani koji se primenjuju na dislociranim mozaicima i problemi uklanjanja starih podloga kod predhodno konzerviranih mozaika, različite tehnike izrade mozaika (od antičkog do savremenog) i uticaj koji karakteristike gradivnih elemenata i tehnike izrade imaju na očuvanje mozaika. Kroz studije slučaja, obrađene su teme vezane za različite metodologije konzervacije mozaika in situ i dislociranih mozaika, pitanje redovnog održavanja mozaika i uključivanja programa redovnog održavanja u menadžment planove arheoloških lokaliteta. Predavači na kursu su bili italijanski stručnjaci sa velikim iskustvom u oblasti konzervacije mozaika.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: