početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Saradnja

Sarajevo, 15.12.2014. godine
Završena 64. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Sarajevo, 27.10.2014. godine
Prezentiran „Priručnik za izradu biznis planova za rehabilitaciju nepokretnih kulturnih dobara“

Sarajevo, 21.10.2014. godine
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u saradnji sa Zemaljskim muzejom obilježila Međunarodni dan arheologije
Sarajevo, 17.10.2014. godine
Održan peti partnerski sastanak u okviru IPA Adriatic prekograničnog Projekta „Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu“ (EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS)
Dani otvorenih vrata
U prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine redovito se održava manifestacija pod nazivom “Dani otvorenih vrata”. Ovaj vid saradnje sa fakultetima i školama predstavlja nastavak aktivnosti Komisije u cilju promocije kulturno-historijskog naslijeđa i njegovog očuvanja, jer spomenici su svjedoci našeg postojanja.
19.07.2012. godine
Predstavnici Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, Thomas Mesa, direktor Ureda za odnose sa javnošću, Sunshine Ison, ataše za kulturu, i Elizabeta Delalić, saradnica za poslove u oblasti kulture i edukacije, posjetili su 18. 07 2012. godine Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine...
Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Izvođenje radova konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu“
Informacija o misiji „Procjena lokaliteta“
od 24. do 28. maja 2010. godine
Most Mehmed-paše Sokolovića - Sastanak u prostorijama TIKA-e
Sarajevo, 10.12.2009. godine
Posjeta generalnog direktora ICCROM-a gospodina Mounira Bouchenakija i ekspertne misije ICCROM-a i ICOMOS-a Bosni i Hercegovini
13.05.-16.05.2009. godine
Restauracija džamije Ali-bega Kapetanovića u Vitini, Ljubuški
Potpisivanje ugovora o finansiranju radova
11.11.2008. godine
Sastanak vezan za provedbu Aneksa 8 u Brčko Distriktu BiH / 04.07. 2007.
Sastanak sa predstavnicima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine vezano za nominaciju pećine Vjetrenica za upis na Listu svjetskog naslijeđa / 28.03.2008.
IX međunarodno savjetovanje bibliotekara „Juni na Uni“
Bihać, od 07. do 09. juna 2012. godine
Saradnja Ministarstva odbrane BiH i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH / 01.03.2008.
Sastanak u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine vezan za hotel „Ruža“ / Sarajevo, 29.01.2008. godine
Sastanak sa predstavnicima misije Međunarodnog komiteta crvenog krsta u BiH / Sarajevo, 21.11.2007. godine
Sastanak sa relevantnim insitucijama radi izrade alternativnih rješenja u vezi sa ambijentalnim uklapanjem objekta Hotel „Ruža“ u Mostaru u historijsku jezgru Grada Mostara sa Starim mostom / 17.01.2007.
Sastanak sa predstavnicima USAID-a vezan za nominaciju Počitelja za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a / 18.01.2007.
Sastanak sa predstavnicima njemačke ambasade, radi preciziranja rokova i načina implementacije doniranih sredstava za Projekat konzervacije i restauracije manastirske crkve u Vozući / 18.01.2007
Most Mehmed-paše Sokolovića - Sastanak u prostorijama TIKA-e
Sarajevo, 10.12.2009. godine
6.09.2006. / Sastanak sa nevladinim i međunarodnim organizacijama vezano za integraciju Kulturno-historijskog naslijeđa u održivi razvoj Bosne i Hercegovine i jačanje uloge nevladinih organizacija
Sastanak sa Stalnim delegacijama Parlamentarne skupštine BiH i Komisijom za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine/ 02.09.2005.
Sastanak upravnog odbora za rehabilitaciju Ferhadija džamije u Banjoj Luci / 23.06.2005.
Sastanak sa predstavnicima turističkih i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini / 05.05.2005.
Sasatanak u zgradi Predsjedništva BiH vezan za konstruktivnu sanaciju crkve manastira Vozuća /05.04.2005.
Sastanka sa ambasadorom Wernerom Wnendtom, višim zamjenikom Visokog predstavnika u BiH / 05.03.2005.
Sastanka o obnovi Starog kamenog mosta u Konjicu / 04.03.2005.
Sastanak u Ministarstvu civilnih poslova / 02.03.2005.
Odluka o nominaciji historijske jezgre Mostara za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a / 25.01.2005
Stručna rasprava o radnom tekstu Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine / 26.01.2005.
Projekti Vlade Republike Italije na zaštiti kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine
Sastanak sa Wernerom Wnendtom, zamjenikom Visokog predstavnika / 08.11.2004.
Sastanak sa Susan Johnson, supervizorom Brčko Distrikta / 06.11.2004.
Sastanak vezan za pripremu kandidature za upis historijske gradske jezgre Mostara na Listu svjetske baštine UNESCO- a / 02.11.2004.
Sastanak sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine vezan za zaštitu fragmenata Aladža džamije u Foči/Srbinju / 02.09.2004.
Sastanak sa novinarima vezan za medijsku prezentaciju kulturnog naslijeđa BiH / 01.09.2004.
3. sastanka Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine / 20.08.2004.
Sastanak sa Društvom za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca / 08.07.2004.
Sastanka u vezi sa restauracijom Ćejvan-ćehajinog hamama u Mostaru / 7.05.2004.
Drugi sastanak Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine/ 8.04.2004.
Sastanak sa predstavnicima organizacije EU-RED(Union Regional Economic Development) / Sarajevo, 29.03.2004.
Prvi sastanak Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine/ 25.03.2004.
Sastanak u zgradi Vlade Republike Srpske / 22. 03. 2004.
Sastanak sa Susan R. Johnson, supervizorom Brčko Distrikta - Očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa u Brčko Distriktu i uloga međunarodnih organizacija/ 11.03.2004.
Sastanak sa federalnim ministrom prostornog uređenja i okoliša Ramizom Mehmedagićem, tema-Ćejvan-Ćehajin hamam u Mostaru / 08.03.2004.
Sastanak sa Ms. Gabriella Battaini – Dragoni i Klaus Schumann, Vijeće Evrope / 20. i 24.02.2004.
Posjeta Robert Pickarda, člana Radne grupe za zakonsku podršku koja djeluje u okviru Programa tehničke saradnje i pomoći Vijeća Evrope/ Sarajevo 17. i 18. februar
Sastanak sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom naslijeđa na lokalnom nivou / 22.01.2003.
Sastanak sa poglavarima Vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini/ Sarajevo; 08. 12. 2003.godine
Sastanka u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske / 12.11.2003.
Sastanak sa Henry L. Clarke-om, supervizorom Brčko Distrikta / 23.09.2003.
Sastanak sa Gavrilom Grahovcem, federalnim ministrom za kulturu i sport i Ramizom Mehmedagićem, federalnim ministrom za prostorno uređenje i okoliš / 23.09.2003.
Sastanak sa predstavnicima Brčko Distrikta / 04.09.2003.
Sastanak sa Državnom komisijom za saradnju sa UNESCO-m / 28.08.2003.
Sastanak sa članovima Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m / 03.07.2003.
Sastanak sa predstavnicima Međureligijskog vijeća u BiH / 08.05.2003.
Seminar o primjeni Zakona o prostornom uređenju Federacije BiH i Zakona o građenju Federacije BiH / 21. i 22.03.2003.
Sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara Adnanom Terzićem / 21.04.2003.
Posjeta Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo / 06.03.2003.
Sastanak sa entitetskim ministrima za prostorno uređenje, pomoćnicima ministra zaduženim za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju i urbanističko-građevinskim inspektorima / 23.01.2003.
Sastanak sa direktorima muzeja, arhiva i galerija / 10.11.2002.
Sastanak sa direktorima Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH i predstavnicima Vjerskih zajednica5.09.2002.
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: