početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Sastanku su prisustvovali: Vesna Isabegović, direktor Muzeja istočne Bosne iz Tuzle; Džafer Mahmutović, direktor Muzeja Unsko-sanskog kantona iz Bihaća; Dragica ]určić, zamjenik direktora Muzeja Stara Hercegovina iz Srbinja (Foče); Đorđo Odavić, direktor Muzeja Hercegovine iz Trebinja; Astrida Bugarski, zamjenik direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine; Lebiba Nametak Džeko, šef odsjeka u odjeljenju za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine; Adnan Muftarević, kustos za arheologiju Muzeja Sarajeva; Zdravko Balta, stručni saradnik Muzeja grada Zenice; Dragana Sandić, sekretar Muzeja Republike Srpske; Izet Šabotić, direktor Arhiva tuzlanskog kantona; Jasmina Hopić, direktor Kantonalnog arhiva u Travniku; Šaban Zahirović, zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine; Sejdalija Gušić, direktor Istorijskog arhiva iz Sarajeva; i Radenka Srndović, direktor Nacionalnog parka Sutjeska.

Predsjedavajući i članovi Komisije upoznali su prisutne sa ovlaštenjima i radom Komisije, posebno ukazujući na javnost rada i akata Komisije. Svrha ovog sastanka je unapređenje zakonom propisane saradnje između Komisije i muzeja, arhiva i galerija, kao institucija u kojima se čuva i vrši zaštita pokretnog naslijeđa. Na sastanku je diskutovano o načinu saradnje, pa su u tom smislu iznesene brojne sugestije i prijedlozi.

Na sastanku su prezentovani Kriteriji za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom i obrazac prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

Svi prisutni su se složili da je u postupku donošenja odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima neophodna saradnja muzeja, arhiva i galerija sa područja Bosne i Hercegovine sa Komisijom i potvrdili da će, u skladu sa zakonom, omogućiti saradnicima Komisije prikupljanje potrebne dokumentacije, uz odgovarajuću naknadu za troškove kopiranja materijala. Pri tome su direktori  iznijeli podatke o teškom materijalnom stanju u tim institucijama, čime su i mogućnosti pružanja tehničke pomoći Komisiji znatno smanjene, te sugerisali Komisiji da u okviru svoje nadležnosti utiče na poboljšanje takvog stanja.

Takođe je istaknut problem zakonske regulative kojom se regulišu ove djelatnosti u pojedinim kantonima, kao i nedostatak odgovarajućih kadrova u navedenim institucijama. Predstavnici institucija najavili su podnošenje peticija za proglašenje pokretnih dobara nacionalnim spomenicima, posebno vezano za arhivsku građu.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: