početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

 

Odluka o nominaciji historijske jezgre Mostara za

upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a

 

            Sastanak je održan u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 25.01.2005. godine u 16.00. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara; Amir Pašić, vođa stručnog tima za pripremu nominacije; Aida Idrizbegović – Zgonić, član tima za pripremu nominacije; Valentina Marinčić, šef kabineta u Ministarstvu vanjskih poslova; Rusmir Čišić, direktor Jedinice za koordinaciju projekta izgradnje Starog mosta (PCU Mostar); i Tihomir Rozić, zamjenik direktora PCU Mostar.

            Zaključci sa sastanka:

-         Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i na osnovi Pravilnika o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vezanim za međunarodnu saradnju, objavljenog u «Službenom glasniku BiH», broj 29/02, na svojoj 18. sjednici donosi odluku o kandidaturi Starog grada Mostara za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

-         Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika zahtjeva od svih donositelja odluka i činitelja vlasti, od lokalne uprave, do kantonalnih vlasti, federalnih vlasti i vlasti na razini Bosne i Hercegovine, da se suzdrže od svih aktivnosti koje mogu utjecati na promjenu vrijednosti historijske jezgre koja je kandidirana za upis na Listu svjetske baštine.

-         Komisija obavezuje svoj Sekretarijat i pojedine članove Komisije da prate sudbinu kandidature i osiguraju sve potrebne administrativne i tehničke uvjete da nominacija Starog grada Mostara bude na ispravan način prezentirana Komitetu za svjetsku baštinu i da osigura sve uvjete za potrebnu suradnju sa Komitetom za svjetsku baštinu.

-         Odluka treba da sadrži obrazloženje u kome će biti sadržano opis procedure koji je slijedio donošenje odluke.

-         Komisija će odluku sa prevodom na engleski jezik dostaviti Gradskoj upravi Mostara prije prosljeđivanja nominacije u Pariz.

-         Gradska uprava Mostara dostaviće Komisiji kopiju kompletnog dokumenta nominacije.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: