početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Saradnja Ministarstva odbrane BiH i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

 

U skladu sa  zaključcima sa Seminara o provedbi Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, održanom 31. januara i 1. februara 2008. godine u Jajcu, a u cilju uspostavljanja saradnje civilnih i vojnih vlasti na implementaciji Haške konvencije, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine će Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine dostaviti spisak dobara koja su proglašena nacionalnim spomenicima, sa zemljišno-knjižnim ulošcima. Za dobra s Privremene liste nacionalnih spomenika za koja Komisija nema precizne katastarske podatke, dostaviće se samo naziv spomenika i općina na kojoj se spomenik nalazi. Predložiti će se Ministarstvu odbrane BiH da odrede osobu koja će, u saradnji sa predstavnicima Komisije, raditi na uvrštavanju spomeničkih lokacija na vojnim mapama Bosne i Hercegovine.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: