početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Most Mehmed-paše Sokolovića - Sastanak u prostorijama TIKA-e

Sarajevo, 10.12.2009. godine

 

Dana 10.12.2009. godine, u prostorijama TIKA-e u Sarajevu održan je sastanaka na kojem su prisustvovali Nevzat Yesiler, direktor TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu, Ljiljana Ševo, predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Tomislav Popović, načelnik Opštine Višegrad. Tema sastanka je bila predaja projekta restauracije Mosta Mehmed-paše Sokolovća kojeg je izradila firma „A Proje“ iz Ankare.

Nevzat Yesiler je istakao da je projekat koštao 150.000$ od kojih je plaćeno 75.000$, a ostatak će biti plaćen po dobijanju potrebnih dozvola za izvođenje radova. Podsjetio je na obaveze strana potpisnica Protokola o saradnji čime se Komisija obavezuje da obezbjedi dobijanje svih potrebnih dozvola za izvođenje projekta, a Opština Višegrad je dužna da obezbjedi potrebnu količinu kamena, te izmjesti telefonske i vodovodne instalacije. Navedeno je da je ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini trenutno na sastanku sa predsjednikom Vlade Republike Srpske gdje će, između ostalog, biti razgovora i o ovom projektu. Nevzat Yesiler je obavijestio Ljiljanu Ševo o namjeri za potpisivanjem Protokola o saradnji  sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, s tim da postojeći Protokol između TIKA-e, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Opštine Višegrad ostaje na snazi.

Tomislav Popović je potvrdio da će Opština Višegrad izmjestiti telefonske i vodovodne instalacije i dodao da su već predložena dva lokaliteta kamenoloma čiji bi kapaciteti bili dovoljni za predviđene radove. Također Opština Višegrad je preuzela obavezu za dostavljanje projekta restauracije nadležnim institucijama u Vladi Republike Srpske.

Ljiljana Ševo je istakla spremnost Komisije da ispuni svoj dio preuzetih obaveza, te navela da će se urgirati kod nadležnih institucija koje su dužne da obezbjede sve neophodne dozvole za izvođenje projekta.

Predstavnici TIKA-e su predali 1 primjerak projekta Komisiji, a 4 primjerka su uručeni Opštini Višegrad. Radovi na restauraciji mosta bi trbali početi u junu 2010. godine.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: