početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Projekti Vlade Republike Italije na zaštiti kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine

 

Italijanska vlada daje najveći značaj i interes zaštiti kulturnog naslijeđa i do sada je finansirala i implementirala niz programa u ovom sektoru, bilateralno ili kroz internacionalne organizacije. U BiH, proteklih godina, Italija je započela važne projekte na polju kulturnog naslijeđa:

 

1.       Rahabilitacija dva javna objekta za društvene i zdravstvene aktivnosti u Mostaru

Vrijednost projekta - 2 055 213 €

Projekat je započet 1999. godine i skoro je završen. Implemantiran je od strane International Menagment Group (IMG)

           

            Projektom su rekonstruirana dva najvažnija austro-ugarska objekta u Mostar: Dom zdravlja i Austro-ugarske banje.

            Objekat austro-ugarske banje, uzimajući u obzir društvenu ulogu koju ovaj objekat može imati, ujedinjuje elemente različitih kultura: islamske, sjeverno afričke i španske kulture. Cilj projekta je bio rehabilitirati Banje poštujući njihovu izvornost i kreirati nove sadržaje za osobe sa posebnim potrebama. Jedinica za fiziterapiju je smještena u banjama za potrebe ratnih vojnih invalida. Centar, koji zauzima površinu od preko 1800 m2, nudi izuzetno kvalitetne hidroterapeutske i fizioterapeutske usluge. Pored radova rehabilitacije na objektu organizirana je i obuka osoblja.

 

2.       Mostarski kulturni pilot projekat

Vrijednost projekta-3 000 000 $

Trust Fund u saradnji sa Svjetskom bankom (WB) koja je i implementirala projekat. Projekat je završen u 2004. godini.

 

            Cilj projekta je podupiranje povratka u Mostar kroz valorizaciju zajedničkog kulturnog naslijeđa a u cilju uspostavljanja sociloškog i ekonomskog razvoj regiona. Projakat je implementiran u tri faze:

1 Faza: fotogrametrijska analiza mosta i projekat rekonstrukcije;
2 Faza: rezanje kamena i temelji mosta;

2 Faza: rekonstrukcija mosta i kula.

            Rekonstrukcija mosta je završena u decembru 2003. godine, a kula u julu 2004 godine. Internacionalna konferencija ministarstava kulture zemalja jugo-istočne Europe i Italije pod nazivom «Cultural heritage: a bridge to a shared future» je organizirana u saradnji Italian Cooperation, UNESCO-a i WB u Mostaru u sklopu ceremonije otvaranja Starog mosta, 19. jula 2004. godine.

 

3.       Rehabilitacija arheološkog i termalnog područja Aquae Sestiae - Ilidža

Vrijednost projekta 60 000 € (prva faza)

Projekat implementira Politecnico Torino. Radovi su u toku.

 

            Projekat, finasiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Italije se sprovodi kroz tri faze:

            Prvom fazom, završenom krajem 2004. godine, su izvršena aerofotogrametrijska istraživanja i analiza tla kako bi se definirala nova područja za arheološka iskopavanje.

            Detalji izvođenja druge faze, koja ima za cilj pripremu interventnih akcija zasnovana na procjeni iskopanih struktura, je u fazi finalizacije.

            Navedene aktivnosti će uspostaviti put za postizanje cilja - Osnivanje Arheološkog termalnog parka, opskrbljenog sa adekvatnom infrastrukturom, kao bi se promovirao turizam i kultura u ovom području. To će biti postignuto na kraju treće faze.

 

4.       Povezivanje sa drugim inicijativama

            Italijanska kooperacija trenutno ulaže puno energije u termalni kompleks na Ilidži. Veliki projekat (4 000 000 €), koji ima za cilj rehabilitaciju i psihološku potporu manjinama sa posebnim potrebama i rekonstrukciju termalnih infrastruktura, finansiran je od strane Ministarstva vanjskih poslova Italije. Projekat rekonstrukcije infrastrukture će implementirati dva talijanska regiona (Emilia Romagna i Marche) i International Management Group(IMG).

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: