početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

3. sastanka Radne grupe za izradu radnog teksta

 Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine

 

Treći sastanak Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine održan je 20. avgusta 2004. godine u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, sa početkom u 12,00. Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe:

- Dubravko Lovrenović, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

- Srđan Arnaut, Ministarstvo civilnih poslova BiH

- Maida Ibrišagić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

- Zoran Mačkić, Arhiv RS (predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture RS)

- Gordana Lukić, Odjeljenje za imovinske poslove Vlade Brčko Distrikta BiH

- Enes Milak, Društvo za zaštitu prirodnih i povijesnih vrijednosti Jajca

- Branka Mekić, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

 

Odsustvo sa sastanka najavili su:

- Sabira Husedžinović, Federalno ministarstvo kulture i sporta

- Gordana Vilušić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okolice.

 

            Sastanku je predsjedavao Dubravko Lovrenović, koordinator Projekta - Izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa u okviru Regionalnog programa kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu koji je izradilo Vijeće Evrope u saradnji sa Evropskom unijom.

           

            Na sastanku je razmotren Radni tekst Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine, koji je izradio Sekretarijat Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dubravko Lovrenović upoznao je članove Radne grupe o sljedećem:

 

            - Radni tekst Zakona o kulturnom naslijeđu BiH pripremljen je na osnovu prijedloga sadržaja Zakona koji je Radna grupa usvojila na 2. sastanku, a Komisija na svojoj 14. sjednici održanoj 4-12. maja u Banja Luci.

 

            - Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na 15. sjednici, održanoj 6-10. jula u Jajcu  razmotrila prvi radni tekst Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine i prijedloge Ekspertne grupe Vijeća Evrope u vezi sa sadržajem Zakona.

 

            - Komisija je prihvatila sve sugestije Ekspertne grupe Vijeća Evrope i zaključila da ih je potrebno ugraditi u tekst Zakona, u mjeri u kojoj je to moguće. Sve primjedbe i prijedlozi Komisije iznesene na 15. sjednici ugrađene su u radni tekst Zakona prije dostavljanja članovima Radne grupe.

 

            - Neke odredbe u radnom tekstu Zakona predložene su u alternativama, iz razloga što Komisija nije do kraja usaglasila stavove o konkretnom pitanju ili je pitanje otvoreno za diskusiju.

 

            Dubravko Lovrenović je posebno istakao važnost odredaba kojima se omogućava Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika da ima poseban budžet za implementaciju svojih odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, te naglasio da proširenje nadležnosti Komisije ni u kojem slučaju neće dovesti u pitanje rad, nadležnost i sredstva postojećih institucija u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini.

 

            Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

 

1.       od članova Radne grupe koji nisu prisustvovali 3. sastanku Radne grupe zatražiće se da dostave pismene primjedbe na radni tekst Zakona, koje će biti sastavni dio ovog zapisnika;

2.       Radna grupa predlaže Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika da u okviru 16. sjednice razmotri sve dole navedene prijedloge za izmjene i dopune radnog teksta Zakona, a da u vezi sa pitanjima i problemima gdje postoje nedoumice ili različiti stavovi i mišljenja organizuje stručnu raspravu;

3.       Prije stavljanja Zakona u proceduru usvajanja pred nadležnim državnim organima, poželjno je zatražiti pismeno mišljenje od entitetskih ministarstava prostornog uređenja i kulture, kao i odgovarajućih organa Brčko Distrikta (bez obzira što su predstavnici tih ministarstava članovi Radne grupe).

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: