početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu

 

            Vijeće Evrope, u suradnji sa Evropskom unijom izradilo je Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu, koji je Ministarstvo vanjskih poslova proslijedlo u Komisiju. Istovremeno je kandidiran program koordinator za Bosnu i Hercegovinu (Amra Hadžimuhamedović).

            Regionalni program obuhvata: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Rumuniju, Srbiju i Crnu Goru i Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju.

program se satoji od tri komponente:

 

A) Institucionalni capacity building plan (ICBP):

1.       doprinos uspostavi odgovarajućeg zakonskog okvira  i administrativnim reformama;

2.       inventar i dokumntacija;

3.       formuliranje realističnih strategija razvoja,

4.       doprinos sposobnostima upravljanja naslijeđem kod javnih službenika u državnim institucijama;

5.       razvoj tehnika i prakse konzervacije kroz specifične treninge, programe profesionalne razmjene, isl.

B) Plan integriranog projekta rehabilitacije (IRPP)

1.       preliminarna tehnička procjena:  procjena izvještaja o sadašnjem stanju arhitektonskog i arheološkog naslijeđa; izrada liste prioriteta za intervenciju (PIL); Preliminarna tehnička ocjena stanja objekata na PIL, uključujući i globalnu procjenu troškova;

2.       fisibility studije (FS): razvoj projekata; organizacija projekata; implementacija projekata

C) Pilot projekat lokalnog razvoja (LDPP)

 

            Komisija će podržati regionalni program za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, ali će i dalje nastaviti insistirati da pri njegovoj implementaciji budu zadovoljene specifične potrebe zemlje.

          Bosna i Hercegvina bi trebala učestvovati u pojedinim komponentama programa sa onim projektima, koji su u svakom slučaju aktelni i čije izvršenje predstavlja obavezu za narednu godinu, npr. capacity building: zakonski okvir i inventar i dokumentacija; projekti lokalnog razvoja: Plan održivog upravljanja historijskom jezgrom Jajca (čija bi izrada i provedba trebala biti predložena i Vladi Federacije BiH kao jedan od prioriteta za naredno kratkoročno razdoblje.)

          Na razini Bosne i Hercegvoine će biti inicirano formiranje interministarske komisije koja će osigurati integriranost programa u multidisciplinarni pristup definiranju održivog razvoja.

          Imenovan je Koordinatori programa za Plan integriranog projekta rehabilitacije (IRPP) (komponenta B) Mirela Mulalić Handan. Prijedlog Koordinatora programa:

1.       za capacity buliding (komponenta A) Dubravko Lovrenović

2.       za lokalne projekte (komponenta C) Ljiljana Ševo.

          Aktivnosti koje su predviđene Programom VE bit će, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđene u projekciji budžeta Komisije za narednu godinu.

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: