početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanak sa Gavrilom Grahovcem, federalnim ministrom za kulturu i sport i Ramizom Mehmedagićem, federalnim ministrom za prostorno uređenje i okoliš

 

Dnevni red sastanka:

1.       Implementacija sredstava za obnovu i zaštitu pojedinih dobara kulturne i graditeljske baštine, prema Odluci o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu kulture i sporta («Službene novine FBiH», broj 13/03), u skladu sa Zakonom o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika;

2.       Zakonski okvir za provedbu Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, njegov status i način implementacije;

3.       Problemi vezani za inspekcijski nadzor i profesionalno i neovisno djelovanje federalne inspekcije u oblasti provedbe Aneksa 8.

 

Sastank je održan u Federalnom ministarstvu kulture i sporta dana 23.09.2003. godine u 10:00.

 Sastanku su prisustvovali: Gavrilo Grahovac, Federalni ministar kulture i sporta sa saradnicima (Sabira Husedžinović, savjetnik Ministra; Mirela Šečić, šef kabineta i  Džihad Pašić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta); Ramiz Mehmedagić, Federalni ministar prostornog uređenja i okoliša; Vadim Kuznetsov, zamjenik Visokog predstavnika i viši savjetnik; Amra Hadžimuhamedović, Predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika; Dubravko Lovrenović, član Komisije; Tina Wik, član Komisije i saradnici (Mirela Mulalić Handan, Izvršni dužnosnik i Damir Bačvić, saradnik za tehničku koordinaciju).

 

Zaključci sa sastanka:

- Obaveza Ministasrtva kulture i sporta - direktora Zavoda za zaštitu naslijeđa, je da osigura da hitno na propisan način, u skladu sa Odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, budu podneseni zahtjevi Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša za izdavanje odobrenja za sve nacionalne spomenike za koje će Federalno ministarstvo kulture raspisati tender, uključujući one za koje je tender već raspisan ili ugovori sklopljeni. Ukoliko to bude neophodno, učesnici sastanka će sarađivati na što jednostavnijem prevazilaženju nastalog problema u okviru postojećih zakonskih rješenja. Vlasnici nacionalnih spomenika imaju obavezu da poštuju odredbe zakona kojima je utvrđen način zaštite spomenika, ali ne smiju biti isključeni iz procesa ugovaranja sa izvođačima radova kao oni koji su prije svega odgovorni za spomenike u njihovom vlasništvu. Zaključeno je također da je korisno da u komisije o utvrđivanju uvjeta za tender i evaluaciju ponuda budu uključeni i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i okoliša i predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika svaki put kada se tender raspisuje za nacionalni spomenik.   

 

- Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvao prostornog uređenja i okoliša imenovat će  po jednu osobu u radnu skupinu koja će u sklopu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika do kraja godine pripremiti reviziju  radnog  teksta zakona o naslijeđu BiH.

 

- Ubuduće će biti unaprijeđen rad inspekcije na provedbi Aneksa 8 Općeg okvira za mir u Bosni i Hercegovini i uspostavljena tijesna suradnja između Komisije i federalne inspekcije. Inspektor će neodložno donijeti rješenja za sva dobra koja je Komisija proglasila ugroženim, za koja mu je Komisija uputila zahtjev ili urgenciju.

 

- Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika će pripremiti analizu o implementaciji Aneksa 8 sa prijedlozima mjera zaštite sa argumentacijom o potrebi osiguranja većih sredstava za zaštitu naslijeđa. Taj dokument će dostaviti Ministarstvu kulture i sporta, koje će na osnovi toga  pripremiti prijedlog projekcije budžeta za 2004. godinu i, zajedno sa dokumentom Komisije, proslijediti ga  Vladi FBiH.  Ukoliko Ministarstvo procijeni da je to potrebno, Komisija će pripremiti sva dodatna obrazloženja za potporu zahtjeva za izdvajanje većih sredstava u budžetu Vlade Federacije BiH za provedbu Aneksa 8.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: