početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanak sa relevantnim insitucijama radi izrade alternativnih rješenja u vezi sa ambijentalnim uklapanjem objekta Hotel „Ruža“ u Mostaru u historijsku jezgru Grada Mostara sa Starim mostom

 

Sastanak je održan 17.01.2007. godine u 13.00 u zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Ferid Otajagić, Federalni ministar prostornog uređenja; Sead Avdić, Predsjedavajući Komisije za saradnju sa UNESCO-m; Metka Hozo-Kraigher, Edo Numankadić, Ferhad Mulabegović, članovi Komisije za suradnju sa UNESCO-m; Amir Pašić, Vjekoslava Sanković, članovi ekspertnog tima; predstavnici Gradske uprave Grada Mostara; Predstavnici Federalne inspekcije; Predstavnici investitora.

 

Na sastanku je su razmatrane dvije tačke dnevnog reda:

1. Stanje preuzetih obaveza i vremenskog plana u realizaciji zahtjeva eksperata ICOMOS-a i potreba uklapanja hotela Ruža u ambijentalni prostor stare jezgre grada Mostara – Prezentacija idejnog rješenja; i 2. Tekuća pitanja.

 

Zaključeno je da će se narednih dana obaviti dodatni sastanci i razgovori radi usaglašavanja mišljenja koje će Državna komisija za saradnju sa UNESCO-m dostaviti Framcescu Bandarinu, direktoru Svjetskog centra za naslijeđe UNESCO-a.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: