početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

             U organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša organizovan je Stručni seminar o implementaciji Zakona o prostornom uređenju («Službene novine Federacije BiH», broj 52/02) i Zakona o građenju («Službene novine Federacije BiH», broj 55/02). Seminar je održan u Neumu, dana 21. i 22. marta 2003. godine. Učesnici seminara bili su predstavnici federalnih, kantonalnih i opštinskih organa uprave nadležnih za prostorno uređenje, urbanizam i građenje (ministarstva, uprave, zavodi, inspektori).

 Program rada Seminara obuhvatao je više predavanja vezanih za donošenje i primjenu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju, njihovom odnosu prema drugim zakonima, metodologiji izrade dokumenata prostornog uređenja, inspekcijski nadzor u toj oblasti, pitanje zaštite okoliša (Program u prilogu). Nakon predavanja bila je predviđena diskusija na kojoj su učesnici Seminara davali prijedloge, sugestije, iznosili iskustva i probleme iz prakse.

 Na prijedlog Predsjedavajuće Komisije, Branka Mekić, pomoćnik ID, je učestvovala na Seminaru sa kratkim izlaganjem u kojem je dala osnovne napomene o statusu i nadležnostima Komisije u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir i Odlukom Predsjedništva BiH, o načinu podnošenja peticija i rokovima za njihovo rješavanje, te ukazala na neke odredbe Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (pročitala zakonske definicije za nacionalni spomenik, rehabilitaciju spomenika, navela koji su organi vlasti odgovorni za implementaciju odluka Komisije).ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: