početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanak sa predstavnicima misije Međunarodnog komiteta crvenog krsta u BiH

 

           U Sarajevu je 21. novembra 2007. godine, u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, održan sastanak sa predstavnicima misije Međunarodnog komiteta crvenog krsta u BiH, a  vezano za održavanje seminara o zaštiti kulturnih dobara u BiH. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Henry Fournier, šef misije Međunarodnog komiteta crvenog krsta u BiH i Neda Dojčinović, pravni savjetnik.

Seminar bi bio organiziran kao jednodnevna radionica o zaštiti kulturnog naslijeđa za državne službenike i entitetska ministarstva nadležna za zaštitu kulturnog naslijeđa. U središtu seminara je pitanje zašto ljudi u vrijeme rata prvo razaraju sve što znači identitet i duhovnost onog drugog. Seminar bi sudionicima trebao ukazati na značaj Haške konvencije i problematiku njenog ne poštivanja za vrijeme ratnih sukoba, kada je skoro uvijek kulturno naslijeđe izloženo sistematskom razaranju. To je također prilika za podsjećanje šta je sve Bosna i Hercegovina od kulturnih dobara izgubila u proteklom ratu.

Henry Fournier je istakao da je za projekat dobijena podrška na entitetskoj i državnoj razini. Odlučeno je da se konferencija simbolično održi u Jajcu, koje je nominovano za upis na Listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a, a osim toga je Jajce živi primjer uništavanja kulturnog naslijeđa za vrijeme rata. Na seminar su pozvani eksperti iz Velike Britanije, Austrije, Švicarske.

Zaključeno je da će Komisija učestovati na seminaru, a lista učesnika, dnevni red, kao i tačan datum održavanja, će se naknadno dogovoriti sa predstavnicima Međunarodnog komiteta crvenog križa.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: