početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA ZA

REHABILITACIJU FERHADIJA DŽAMIJE U BANJOJ LUCI

održan 23. juna 2005. godine, u prostorijama IZ Banja Luka

 

Prisutni:

Dr Mustafa Cerić, Reisu-l-ulema, predsjednik Upravnog odbora

Revd. Donald Reevs

Asistent gospodina Reevs-a

Selin Yuksel, Turska ambasada, drugi sekretar

Predstavnik kancelarije Britanske ambasade u Banjoj Luci

Tina Wik, projekt menadžer

Edhem Čamdžić, muftija banjalučki

Zlatan Karabegović, koordinator

Ljiljana Ševo, predjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH

 

Dnevni red:

1.       Usvajanje zapisnika sa sastanka Upravnog odbora održanog 02. juna u Sarajevu

2.       Izvještaj Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

-          otvaranje računa za rehabilitaciju Ferhadija džamije u Banjoj Luci

-          finansijski kontrolor

3.       Jedinica za provođenje projekta (Project Implementation Unit) – osnivanje tima

4.       Početak radova – utvrđivanje zadataka

5.       Datum sledećeg sastanka

6.       Ostalo

 

            Predsjedavajuća Komisije je informisala da Komisija posjeduje račun za strane donacije, u skladu sa ovlašćenjima datim joj od strane Predsjedništva BiH, te da utrošak sredstava sa tog računa mora biti u skladu sa Pravilnikom o implementaciji stranih donacija koji je Komisija usvojila.

 

            Upravni odbor imenovao je Jedinicu za sprovođenje projekta u sastavu: Tina Wik, vođa projekta (projekt menadžer); Muhamed Hamidović, prvi asistent i Zeynep Ahunbay, stručni konsultant (supervizor).         

            Jedinica za sprovođenje projekta direktno je odgovorna Upravnom odboru, kojem podnosi na uvid projektnu dokumentaciju, predmjere i predračune za pojedine faze radova, kao i izvještaje o izvršenim radovima i utrošku sredstava. Upravni odbor utvrđuje obaveze članovima Jedinice za sprovođenje projekta, kao i visine naknada za njihov rad.

 

            Prva faza radova počeće u prvoj polovini juna 2005. godine. U roku od 7 dana od sastanka Upravnog odbora održanog 23. juna, vođa projekta sačiniće predmjer, predračun i precizan elaborat za prvu fazu radova.

 

            O početku radova i načinu  njihovog odvijanja biće obaviješteni MUP RS, Vlada Republike Srpske, Kancelarija Visokog predstavnika u BiH, EUPM, od kojih će biti traženo provođenje odgovarajućih mjera bezbjednosti.

           

            Sledeći sastanak Upravnog odbora za rehabilitaciju Ferhadija džamije u Banjoj Luci biće održan 14. jula 2005. godine u Sarajevu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: