početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

             Predsjedavajući Vijeća ministara Adnan Terzić primio je danas 21. 04. 2003. godine Amru Hadžimuhamedović, predsjedavajuću Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Dubravka Lovrenovića, člana Komisije.

 Članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika prezentirali su Predsjedavajućem Vijeća ministara:

1.       Kratki izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Komisije, s posebnim akcentom na ulogu Komisije u procesu implementacije mira (Bijeljina, Zavala, Banja Luka, Stolac).

2.       Pitanje implementacija odluka Komisije na državnoj razini, uključujući i implementaciju doniranih sredstava za zaštitu ugroženog naslijeđa.

3.       Program zaštite ugroženog naslijeđa, prema prioritetima koje je utvrdila Komisija za 2003. godinu (most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, tvrđava Stari grad Stolac, tvrđava u Jajcu) i, s tim u vezi, definiranje uloge Vijeća ministara ili Komisije kao državne institucije.

4.       Pitanja još uvijek postojećih paralelizama i nejasnih nadležnosti na državnoj razini u oblasti provođenja Aneksa 8 Općeg okvira za mir u Bosni i Hercegovini i zaštite kulturnog naslijeđa i utvrđivanje načina njihovog prevazilaženja kroz harmoniziranje pravnog okvira za zaštitu naslijeđa u Bosni i Hercegovini, kao i kroz donošenje odgovarajućeg zakona na državnoj razini.

5.       Prijedlog Rebalansa budžeta Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u sklopu rebalansa budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

6.       Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika će prezentirati svoj rad i ugroženo naslijeđe Bosne i Hercegovine 16. 06. 2003. godine u sjedištu Svjetske banke. S obzirom da će tom prilikom u sjedištu Svjetske banke, uz ostale zvaničnike i uglednike, biti prisutan i gospodin Terzić i članovi Komisije, razgovarano je o sadržaju i cilju prezentacije, kao i o protokolu prezentacije.

Predsjedavajući Vijeća ministara je potvrdio značaj implementacije Aneksa 8 Općeg okvira za mir u Bosni i Hercegovini u ukupnosti procesa održanja mira, i naglasio da održivost razvoja jedne države ovisi o umijeću povezivanja i harmoniziranja naslijeđenih vrijednosti i novih razvojnih tokova. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika prenio uvjeravanja da će Vijeće ministara intenzivno raditi na prevazilaženju svih opstrukcija implementaciji Aneksa 8 i da će pružati podršku sistematičnoj zaštitti naslijeđa i radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: