početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

 Međunarodna konferencija

 

«Umjetnost u crkvama: Istorija, konzervacija, restauracija i nova dostignuća»

 

St. Petersburgu  od 24.04. do 30.04.2004. godine

 

 

            Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je na Međunarodnoj konferenciji «Umjetnost u crkvama:Istorija, konzervacija, restauracija i nova dostignuća» u St. Petersburgu u periodu od 24. do 30. aprila 2004. godine. predstavljala saradnica za pokretno naslijeđe Slobodanka Lalić.

           

             U radu Konferencije su pored predstavnika Rusije učestvovali predstavnici Velike Britanije, Islanda, Švedske, Finske, Njemačke, Francuske, Holandije, Slovenije, Srbije i Crne Gore, Grčke i Turske.

 

Radni dio Konferencije je trajao tri dana. Trećeg dana je prezentovan rad poredstavnika Komisije pod nazivom «Folklorni elementi u dekoraciji u crkvama brvnarama u Bosni i Hercegovini».

Na Konferenciji su se obrađivala sljedeća pitanja:

-          savremena dostignuća iz oblasti zaštite pokretnog naslijeđa u crkvama,

-          spoj starog i novog u crkvama katoličke i pravoslavne provinijencije,

-          problemi koji se javljaju na Umjetničkim akademijama prilikom edukovanja novih kadrova,

-          predstavljene su neke pojedinačne crkve i zbirke ikona.

 

Osim izlagačkog dijela Konferencije organizovana je izložba na temu savremenih oblika umjetnosti u crkvama, zaštite naslijeđa u crkvama, kao i projekat novog oslikavanja jedne od crkava u St. Petersburgu. Pomenutom izložbom je predstavljen rad (vitraži) islandskog arhitekte Petura Peturssona, te 5 ikona iz XV i XVIII vijeka na kojima su urađeni konzervatorsko restauratorski zahvati, te projekat oslikavanja crkve studenata Akademije umjetnosti u St. Petersburgu.

 

Posljednjeg dana Konferencije učesnici su imali organizovanu posjetu crkvi u kojoj saradnici Umjetničke Akademije iz St. Petersburga vrše oslikavanje, kao i Petrovo selo – ljetnji dvorac u blizini St. Petersburga.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: