početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Seminar

«Reforma zakonodavstva u oblasti kulturnog naslijeđa u Jugoistočnoj Evropi»

 Sofija 7- 9 oktobra 2004

           

            Seminar je održan u organizaciji Vijeće Evrope, DG IV - Direktorat za kulturu i kulturno i prirodno naslijeđe, u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u Jugoistočnoj Evropi (komponenta A Programa - Izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa). Regionalni program obuhvata: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Rumuniju, Srbiju i Crnu Goru i Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju. Seminaru nisu prisustvovali predstavnici Hrvatske.

            Na osnovu zaključka Komisije sa 15. sjednice, Seminaru su prisustvovali Amra Hadžimuhamedović, program koordinator, Dubravko Lovrenović, projekt koordinator komponente A, i Branka Mekić, diplomirani pravnik.

            Seminar su zvanično otvorili i obratili se učesnicima: Deiana Danailova, program koordinator, Ministarstvo kulture Bugarske; Mikhaël de Thyse, Direktorat za kulturu, kulturno i prirodno naslijeđe Vijeća Evrope i Bojidar Abrashev, ministar kulture Bugarske.

            Na početku Seminara, skupu su se obratili program koordinatori svih zemalja učesnica. Amra Hadžimuhamedović, program koordinator iz Bosne i Hercegovine prezentirala je referat na temu: «Stanje naslijeđa u Bosni i Hercegovini – pravni i institucionalni okvir».

            Program Seminara odvijao se u okviru osam tema:

1.        Svrha zakona, harmonizacija pojmova, kategorizacija zaštićenih dobara i povezanost sa popisima/registrima

2.        Integrisana konzervacija 

3.        Institucionalna reforma i nova uloga privatnih vlasnika, firmi i njihovih profesionalnih savjetnika

4.        Finansijske i druge mjere, sankcije i prinudne mjere

5.        Živo naslijeđe – pristup održivog razvoja

6.        Klasifikacija muzeja i status kolekcija 

7.        Promet i restitucija kulturnih dobara

8.        Arheološka područja i istraživanja.

 

            Teme su prezentirali predstavnici Ekspertne grupe Vijeća Evrope: Rob Pickard, Myriam Goblet, Pierre-Laurent Frier i Carsten Lund, te projekt koordinatori pojedinih zemalja. Dubravko Lovrenović prezentirao je, u okviru teme br. 3, svoj referat pod nazivom «Institucionalna reforma i nova uloga privatnih vlasnika, firmi i njihovih profesionalnih savjetnika u Bosni i Hercegovini» .

            U sklopu održavanja Seminara, Amra Hadžimuhamedović održala je sastanak sa  Mikhaël-om de Thyse-om, direktorom DG IV. Tom prilikom, uručen mu je projekat (odluke Komisije i tehnička dokumentacija) za istorijsko područje Kreševo, kao prijedlog za pilot projekat Vijeća Evrope u okviru komponente C Regionalnog programa – Lokalni razvoj. Projekat obuhvata urbano područje Kreševa, graditeljsku cjelinu franjevački samostan i stari grad Kreševo. Dogovorena je i posjeta pravnog eksperta Roba Pickarda Komisiji, sa ciljem pružanja pomoći za izradu radnog teksta Zakona o kulturnom naslijeđu BiH, u periodu od 10-12. novembra i  posjeta Mikhaël-a de Thyse-a, u periodu od 9-11. novembra.

            Na kraju Seminara, predstavnici Vijeća Evrope zatražili su od svih zemalja-učesnica da, najkasnije do 27. oktobra 2004. godine, dostave komentare na prezentacije izložene na   Seminaru, u okviru svake pojedinačne teme.

            Seminar je omogućio korisnu razmjenu iskustava, prikazivanje stvarnog stanja i brojnih problema u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa u zemljama Jugoistočne Evrope. Svaka od navedenih tema bi po svom značaju mogla biti i predmet pojedinačnog seminara. Prezentacije učesnika Seminara – predstavnika pojedinih zemalja pokazale su da postoje velike razlike u privrednom, ekonomskom, političkom, obrazovnom i drugom razvoju pojedinih zemalja Jugoistočne Evrope, te da oblast kulturnog naslijeđa treba posmatrati u kontekstu opšteg društveno-ekonomskog stanja i prilika svake države. Stoga se od Vijeća Evrope zahtijeva poseban i adekvatan pristup u provođenju reforme zakonodavstva u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, što je u svom završnom obraćanju učesnicima Seminara naglasio Dubravko Lovrenović.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: