početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Seminar o provedbi Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954. i njenih protokola u Bosni i Hercegovini  

 

            Članovi i saradnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH su 31. januara i 1. februara 2008. godine, prisustvovali seminaru o provedbi Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, kao i njenih protokola u Bosni i Hercegovini. Seminar je, kako je ranije dogovoreno, održan u Jajcu. Na Seminaru su učestvovali predstavnici UNESCO-a; NATO-a; EUFOR-a; Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa; te  ministarstava i institucija iz Bosne i Hercegovine (Ministarstvo civilnih poslova BiH; Ministarstvo obrane BiH; Ministarstvo vanjskih poslova BiH; entitetska ministarstva kulture i i prostornog uređenja; entitetski zavodi za zaštitu naslijeđa i stručnjaci za pravna pitanja).

Prezentacije su održali Tina Wik, član Komisije (šteta nanesena kulturnim dobrima predstavlja štetu kulturnoj baštini čitavog čovječanstva); Jan Hladík, ekspert za program u Odjelu za provedbu politike i statuta pri UNESCO-u (pravni okvir i zaštitni režim; glavne aktivnosti UNESCO-vog Sekretarijata u vezi sa provedbom konvencije i njenih protokola); Neda Dojčinović, pravni savjetnik MKCK-a (glavna pitanja i problemi u vezi sa nacionalnom provedbom); Dubravka Vojinović, viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (pregled provedbenih mjera već usvojenih u BiH); Rino Büchel, šef Odjela za zaštitu kulturnih dobara Federalnog ureda za civilnu zaštitu Švicarska (pripremanje inventara kulturnih dobara, civilno-vojna saradnja, obilježavanje; mjere za čuvanje kulturnih dobara, civilno-vojna saradnja); Mirela Mulalić Handan i Branka Mekić (identifikacija i popis kulturnih dobara); Kevin Chamberlain, Odjel za kulturu, medije i sport Velika Britanija (novi sistem kaznenih mjera prema II protokolu, pravne mjere protiv ilegalnog transfera dobara); Richard Descagne, regionalni pravni savjetnik MKCK-a (opća obaveza da se spriječi kršenje konvencije); Mirzah Fočo (odgovornosti kulturnog sektora i saradnja sa nadležmnim vlastima); Franz Schuller, generalni sekretar Društva za zaštitu kulturnih dobara Austrije (službe unutar oružanih snaga odgovorne za zaštitu kulturnih dobara, smjernice u vojnim uputama); pukovnik Michael Pesendorfer, pravni savjetnik Oružanih snaga Austrije (zaštita kulturnih dobara u operacijama podrške miru/aktivnosti u kriznim situacijama); Ranko Grahovac, stručni savjetnik u sektoru za provedbu međunarodnog humanitarnog prava u sektoru za upravljanje personalom Ministarstva odbrane BiH; Amira Džajić, šef Odjela za kulturu i sport pri Ministarstvu civilnih poslova BiH; Angela Petrović, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu kulture i sporta; Irena Soldat-Vujanović, pomoćnik Ministra za kulturu pri Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske; Milica Kotur, arhitekta-konzervator Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske.

U sklopu seminara u Domu kulture u Jajcu postavljena je izložba Komisije – fotografije kulturnih dobara uništenih tokom rata u BiH, koju su svečano otvorili Nisvet Hrnjić, načelnik Općine Jajce i Ljiljana Ševo, član Komisije.

Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva kulture i sporta u Domu kulture je održan koncert Omladinskog zbora iz Zenice.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: