početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Projekat „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“, 2010.

 

I Z V J E Š Ć E

 

U pripremnoj fazi Projekta  bile su obuhvaćene sljedeće programske aktivnosti:

1.     Formiranje strukture za vođenje i upravljanje Projektom,

2.     Definiranje partnerske suradnje.

 

U okviru aktivnosti predviđenih točkom 1. realizirano je sljedeće:

-       Formiran je tim za vođenje Projekta:

-         Aleksandra Bunčić, koordinator Projekta;

-         Aida Bucalović, asistent na Projektu;

-         Arijana Pašić, asistent na Projektu;

-         Ševal Tvrtković, vozač.

-       Napravljen je plan utroška sredstava iz prve tranše Projekta ($ 6.580,00)

 

U okviru aktivnosti predviđenih točkom 2. realizirano je sljedeće:

-       Upućen je dopis školama i muzejima koji će učestvovati u ovogodišnjem Projektu:

-         TREBINJE: OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Sveti Vasilije Ostroški“, OŠ „Vuk Karadžić“ u suradnji s Muzejom Hercegovine u Trebinju,

-         TRAVNIK: OŠ „Travnik“ i područno odjeljenje Han Bila u suradnji s Zavičajnim muzejom u Travniku,

-         BOSANSKI PETROVAC: OŠ „Ahmed Hromadžić“ u suradnji s Spomen-muzejom „Jovan Bijelić“ iz Bosanskog Petrovca,

-         LIVNO: OŠ „Fra Lovro Karaula“ i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u suradnji s Muzejom franjevačkog samostana u Livnu.

-       Izvršen je obilazak muzeja radi dogovora o terminima održavanja radionica i prikupljanja dokumentacije i fotografija za radne materijale za učenike:

-         Dana 2. 3. 2010. održan je sastanak sa Veseljkom Salatić, direktoricom Muzeja Hercegovine u Trebinju;

-         Dana 10. 3. 2010. održan je sastanak sa Enesom Škrgom, kustosom Zavičajnog muzeja u Travniku;

-         Dana 11. 3. 2010. održan je sastanak sa mr Milicom Kecman, direktoricom Spomen-muzeja „Jovan Bijelić“ u Bosanskom Petrovcu;

-         Dana 15. 3. 2010. održan je sastanak sa Josipom Gelom, ravnateljem Muzeja franjevačkog samostana u Livnu.

 

Prvom fazom Projekta bile su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

-       Izrada muzejsko-edukativnih knjižica za učenike:

-         Idejno rješenje sa specifičnim pitanjima za svaki muzej – Aleksandra Bunčić;

-         Specifični pojmovi za rječnik u edukativno-muzejskim knjižicama – Aida Bucalović;

-         Idejno rješenje dizajna muzejsko-edukativnih knjižica – Arijana Pašić;

-         Priprema, štampanje i uvezivanje muzejsko-edukativnih knjižica – tim zadužen za implementaciju Projekta.

-       Održavanje radionica „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ za učenike osnovnih škola:

-         LIVNO, 13. 4. 2010. godine, broj učesnika na radionici: cca 60;

-         TREBINJE , 27. 4. 2010. godine, broj učesnika na radionici: cca 40;

-         BOSANSKI PETROVAC, 6. 5. 2010. godine, broj učesnika na radionici: cca 110;

-         TRAVNIK , 7. 5. 2010. godine, broj učesnika na radionici: cca 30.

-       Učenici osnovnih škola u Livnu bili su podijeljeni u dvije grupe; prva grupa radila je u galeriji slika Gabrijela Jurkića, a druga grupa na improviziranom arheološkom iskapanju u lapidariju Muzeja;

-       Učenici osnovnih škola u Bosanskom Petrovcu također su bili podijeljeni u dvije grupe. Prva grupa radila je u Spomen-muzeju „Jovan Bijelić“, a druga na upoznavanju tehnika tkanja na razboju. Po završetku rada, grupe su se zamijenile.

 

U drugoj fazi Projekta realizirane su sljedeće aktivnosti:

-       otvaranje nagradnog natječaja za likovne, literarne i maketarske radove; natječaj je završen 18. 6. 2010. godine. Na zahtjev škola učesnica natječaj je produžen do početka nove školske godine,

-       obrada pristiglih učeničkih radova (skeniranje, utvrđivanje tehnike i dr.),

-       pripremanje dokumentacije za web stranicu i publikaciju Projekta (fotografije, crteži, mape spomenika, i dr.).

 

O stupnju realiziranih aktivnosti, suradnici su predali Izvješće koordinatoru Projekta.

Tijekom prve i druge faze projekta izrađena su dva izvješća za Američku ambasadu koja su obuhvatila financijski i narativni izvještaj.

 

 

PRILOZI:

 

Novinski članak o prvoj radionici „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ održanoj u Muzeju franjevačkog samostana u Livnu, 13. 4. 2010. godine

Članak objavljen u „Dnevnom listu“, 16. 4. 2010. godine, str. 10.

 

13. 4. 2010. godine, Livno

Djeca iz dvije škole u Livnu popunjavaju muzejsko-edukativne knjižice u lapidariju Muzeja

13. 4. 2010. godine, Livno

Impresije nakon učešća učenika u radionici

 

13. 4. 2010. godine, Livno

Učenici koji su sudjelovali u radu „umjetničke grupe“, nakon zatvaranja radionice

 

13. 4. 2010. godine, Livno

Učenici iz „arheološke grupe“ pored izložbe eksponata koje su iskopali tokom radionice

 

27. 4. 2010. godine, Trebinje

Na početku radionice učenici su saslušali instrukcije Božane Palikuće, kustosice Muzeja Hercegovine u Trebinju

 

27. 4. 2010. godine, Trebinje

Drugi sprat Muzeja Hercegovine

Učenice pronalaze umjetnine i dopisuju tražene podatke u

muzejsko-edukativne knjižice

 

6. 5. 2010. godine, Bosanski Petrovac

Učenici u Spomen-muzeju „Jovan Bijelić“

 

7. 5. 2010. godine, Travnik

Učenice pored eksponata iz Zavičajnog muzeja

 

6. 5. 2010. godine, Bosanski Petrovac

Učenici pored portreta koji se čuva u Spomen-muzeju

„Jovan Bijelić“

 

7. 5. 2010. godine, Travnik

Učenice OŠ „Travnik“ crtaju motiv sa rimske stele

 

 

Novinski članak objavljen u „Oslobođenju“, 28. 5. 2010. godine

 

Prva godišnja konferencija o profesionalnom razvoju muzejske pedagogije: „Prema pedagoškoj i demokratskoj povezanosti“ održana u Sarajevu 27. 5. 2010. godine.

Konferencija je ostvarena u suradnji Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Katedre za historiju umjetnosti i Odsjeka za pedagogiju) i Zemaljskog muzeja, uz sponzorstvo Ambasade SAD-a, odnosno Ureda za kulturnu i javnu djelatnost.

Aleksandra Bunčić, koordinator projekta „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“, predstavila je osnovne ciljeve projekta, kao i dosadašnje realizirane aktivnosti.

Naslovne stranice muzejsko-edukativnih knjižica:

 

Lista škola i institucija koje su učestvovale u Projektu:

 

Kontakt informacije - škole:

Grad   

Škola  

Kontakt osoba

Telefon           

Adresa

Travnik                       

OŠ „Travnik“

Kemal Bajramović, direktor           

030/ 512 389, 518 697Faks 030/511 197

Školska bb, Travnik

Travnik                                               

Područna škola Han Bila          

Nedžad Begić, direktor

030/ 562 402 (isti faks)

Han Bila bb

Bosanski Petrovac           

OŠ „Ahmed Hromadžić“

Hafiza Kulenović, direktorica

037 881 047

037 883 336 (faks)

 

Trebinje                                              

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“           

Milorad Stevović, direktor

059/ 260 996, 272 670

Oktobarska 1, Trebinje

Trebinje                                  

OŠ „Vasilije Ostroški“

Dragan Mrzić, direktor

059/285 150 (isti faks)

Gorička 19. Trebinje

Trebinje                                              

OŠ „Vuk Karadžić“

Spasa Zotović, direktorica

059/271 720

Miloša Crnjanskog 4, Trebinje

Livno                                      

OŠ „Ivan Goran Kovačić“

Darko Jozić, ravnatelj

034/ 202 115

Želimira Župana 25, Livno

Livno                          

OŠ „Fra Lovro Karaula“

Miran Šesto, ravnatelj

034/ 201 484    

Svetog Ive bb, Livno

 

Kontakt informacije – muzeji:

 

Institucije (muzeji/galerije)

Kontakt osoba

Telefon/Faks

Adresa

Muzej Hercegovine, Trebinje

Veseljka Salatić, kustos istorije umjetnosti, direktorica

Tel: 059 271 060 (isti faks)

Stari grad 59, Trebinje

Muzej franjevačkog samostana u Livnu, Gorica  

Josip Gelo, ravnatelj muzeja

Tel: 034/ 200 922, 200 923

063/ 344 699

Gorička cesta bb, Livno

Spomen Muzej „Jovan Bijelić“, Bosanski Petrovac

Mr. Milica Kecman, direktorica

Tel: 037 882 475 (isti faks)

Ulica bosanska 111, Bosanski Petrovac

Zavičajni muzej Travnik           

Fatima Maslić, direktorica

Tel: 030 518 140, 541 590, 541-591

Mehmed paše Kukavice 1, Travnik

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: