početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Plenarna sjednica Komiteta za kulturno naslijeđe (CDPAT)

Strasbourg, od 10. do 12. maja 2006. godine

 

 

Plenarna sjednica Komiteta za kulturno naslijeđe (CDPAT) održana je u Strasbourg-u u periodu od 10. do 12. maja 2006. godine. Bosnu i Hercegovinu je predstavljala Slobodanka Nikolić, stručni saradnik za pokretno naslijeđe u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.

Glavne teme sjednice su bile:

• FARO konvencija

- do sada je konvenciju potpisalo devet zemalja

- navedeni su kao mogući razlozi za tako malen odaziv nedovoljna publikacija konvencije (do sada je izdana brošura i prezentovana je na internetu)

- istaknuta je bojazan da bi daljim nedostatkom prezentacije, konvencija mogla završiti kao Delfi konvencija

- predloženo je da se u tu svrhu npr. organizuje workshop kao za Florence konvenciju; da se prezentacija FARO konvencije sa internacionalnog nivoa spusti na nacionalni nivo; te da bi bila dobra prilika da se na sastanku koji će se održati u junu mjesecu ove godine u Opatiji konvencija promoviše za zemlje tog regiona.

• HEREIN projekat

- predstavljena je web stranica HEREIN projekta

- istaknuto je da stranica nije ažurirana u većini slučajeva od 2003. godine

- starnica je slabo korištena, treba se uraditi nešto na njenoj promociji

• Usvajanje «Draft charter of the European Heritage Network» - preliminary project; zaključak je bio da će konačna verzija zbog velikog broja primjedbi biti proslijeđena e-mailom

• Prvi dan zasjedanja sastanku je prisustvovao g-din Terry Davis – generalni sekretar Vijeća Evrope

• «Mehanism of follow-up of standards (conventions and recommendations) – observatory function

- treba se formirati Ad hoc grupa od pet članova koje traba predložiti vlada zemalja

• Glavna proslava «Evropskih dana kulture» za 2006. godinu biće održana u St Petersburgu

- za održavanje «Evropskih dana kulture» za 2007. godinu kandidovan je Beograd (Srbija i Crna Gora) i Sibiu (Rumunija)

• Cultural Rutes

- podnesen izvještaj o poslovanju

- za nove članove su imenovane g-dja C. Pujal iz Andore i g-dja A. Jomantas iz Litvanije

• Trećeg dana zasjedanja su održani izbori za nove članove CDPAT odbora

- predsjednik g-din Alfredas Jomantas (Litvanija)

- zamjenik g-din Bruno Favel (Francuska)

- odbor: g-din Irakli Metreveli (Gruzija), g-din Nathaniel Cutajar (Malta), g-dja Malgorzata Fokt-Willmann (Poljska), g-din Virgil Nitulescu (Rumunija)

- pored izabranih, za članove odbora su bili kandidovani g-din Borislav Šurdić (Srbija i Crna Gora), g-dja Susan Williamson (Velika Britanija), te g-din Andrei Nikiforov (Ruska Federacija) u reizbornom mandatu.

• Predstavnica Njemačke je izvijestila članove da Njemačka vlada dodjeljuje sredstva za konzervatorski kurs u trajanju od dva mjeseca na San Servolu (Venecija)

• Dogovarani su okvirni termini za narednu plenarnu sjednicu.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: