početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

"Kulturno naslijeđe i inter-regionalno partnerstvo na Mediteranu"

Mediteranska konferencija o intenziviranju dijaloga među zemljama na Mediteranu, kroz istraživanje, obuku, edukaciju i lokalni razvoj

 

            Konferenciju, sponzoriranu od strane Vlade regiona Sicilije, organizovao je region Sicilije putem Ureda vijećnika za kulturnu i prostornu baštinu i Regionalnog centra za planiranje i restauraciju, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Italije. 

            Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika, stručnjaka za očuvanje i upravljanje kulturnom baštinom, iz 15 zemalja članica Evropske unije, 10 članica u procesu pristupanja, tri zemlje kanidata, 9 zemalja sa juga Mediterana i 5 zemalja sa Balkana.

            Bosnu i Hercegovinu su predstavljali:

-          ispred Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Alisa Marjanović, stručnjak za areheološke lokalitete i Mirela Mulalić Handan, izvršni službenik

-          ispred Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Vjekica Stanković i prof. dr. Muhamed Hamidović, dekan.

            Konferencija je organizovana sa ciljem da privuče pažnju evropskih institucija i ukaže na značaj izdvajanja iz tekućih i budućih finansijskih sredstava Evropske unije za potrebe očuvanja Kulturne baštine.

            Direktan rezultat rada Konferencije je Deklaracija iz Palerma, čijem su donošenju doprinijeli oni subjekti koji su direktno uključeni u planiranje prijedloga za partnerstvo u zavisnosti od tematskih područja koja će biti obrađivana na četiri radna seminara: istraživanje, obuka, edukacija i lokalni razvoj.

 

14. novembar 2003.

Otvaranje

- podnesena su tri izvještaja:

Izvještaj 1: "Očuvanje i prosperitet naslijeđa u okviru partnerstva u Mediteranu", Marie Paul Roudil, UNESCO

Teme: - inter-kulturalni dijalog, mir i tolerancija

- izvještaj se koncentrisao na partnerstvo sa zemljama Balkana, posebno u okviru programa očuvanja naslijeđa

- UNESCO će finansirati ministarsku konferenciju koja će biti održana u BiH u julu 2004.; Mostar je stavljen u središte aktivnosti usmjernih na razvoj; rezultat konferencije će biti slanje jasne poruke o važnosti naslijeđa u procesu pomirenja i ekonomskog razvoja, sa ciljem građenja zajedničke strategije koja se zasniva na poštivanju različitosti.

Izvještaj 2: "Obuka i kadrovi potrebni za unaprijeđenje očuvanja kulturnog naslijeđa", T. Radwan iz Velikog muzeja u Egiptu i M.F. Rizzi, direktor UNIMED-a.

Izvještaj 3: "Partnerstvo u integrativnom planiranju očuvanja kulturnog naslijeđa sa aspekta lokalnog razvoja", G. Imperatori, predsjednik CIVITA-e.


15. novembar 2003.

4 paralelna radna seminara

Seminar 1: Primijenjeno istraživanje u cilju postizanja održivog očuvanja i prosperiteta kulturne baštine na Mediteranu

Vlada regiona Sicilije promovira model za upravljanje svojim naslijeđem. Ovaj model primijenjuju razne institucije na Mediteranu, a zasnovan je na preventivnoj zaštiti i planskom održavanju, čime se zamjenjuje tradicionalni pristup – restauracija.

Model praćenja stanja u kojem se nalazi naslijeđe predviđa uspostavljanje Centra za istraživanje naučnih i tehnoloških metoda restauracije i zaštite kulturnog naslijeđa Mediterana, putem uspostavljanja Euromediteranske karte ugroženih spomenika i ucrtavanja regiona koji učestvuju u ovom zajedničkom projektu.

Cilj je podstaći: a) formiranje mreže koja bi se sastojala od istraživačkih dostignuća i aktivnosti i projekata za zaštitu kulturnog naslijeđa; b) osnivanje jedne organizacije koja bi objedinjavala informacije i organizovala način prikupljanja i raspolaganja podacima i koristila se stečenim iskustvom u zaštiti i korištenju kulturnog naslijeđa; c) sistematično analiziranje materijala i tehnika koje mogu pomoći da se izrade protokoli za održavanje kulturnog i prostornog naslijeđa.

 

Seminar 2: "Obuka u pogledu očuvanja kulturne baštine kako bi se sačuvalo historijsko pamćenje"

- potreba za odgovarajućom analizom sadašnjeg stanja u disciplini/profesiji  konzervacija-restauracija na Mediteranu, primarno zasnovana na iskustvu i znanju stečenom u evropskom krugu konzervatora-rastauratora, kao što je definisano u Smjernicama E.C.C.O.-a i Dokumentu iz Pavie. Standarde u oblasti konzervacije-restauracije moraju postaviti stručnjaci iz te oblasti. Za realizaciju ovog zadatka biće zadužen E.C.C.O., kao evropsko stručno tijelo.

Teme za diskusiju:

- konzervacija-restauracija kao potpuno priznata akademska disciplina, koja će kao takva, ili u formi nekog ekvivalenta, obuhvatiti sve kategorije spomenika kulture i biti izučavana na fakultetima 

- jasna definicija discipline konzervacija-restauracija i njeno priznavanje

 

Seminar 3: Kulturna baština kao izvor znanja pri obnavljanju kulture Mediterana

            Sadržaj edukativnog procesa na međunarodnom nivou u cilju širenja kulture Mediterana i uključivanja u zvanične nastavne procese (od osnovne škole do fakulteta), predlaganje novih načina propagiranja kulturnih resursa, kako bi se doprlo do što šire publike i pospješila valorizacija kulturne baštine. To bi se postiglo razmjenom novih pristupa u valorizaciji i upravljanju kulturnom baštinom, kao što su kulturološka područja i sistemske intervencije (arheološki parkovi, književnost, itd.).

 

Seminar 4: Uloga kulturnog naslijeđa u lokalnom razvoju

            Kulturno naslijeđe predstavlja nespornu vrijednost i vrhunski resurs koji je konkurentan (u pogledu kvaliteta, distribucije, očuvanja i upravljanja) drugim resursima u današnjim kulturnim i društveno-ekonomskim strukturama i kao takav predstavlja jedan od veoma važnih faktora u procesu lokalnog razvoja.

            Naslijeđe postaje moguća poluga, "ključni pojam" koji može poslužiti kao osnova za izradu strategije društveno-ekonomske i razvojne kohezije, posebno u Euromediteranskom području koje je izuzetno povezano, kako u historijskom, tako i u geografskom smislu.

 

Poslijepodnevna sjednica

- Osvrt na 4 seminara (moguće je dobiti štampane izvještaje)

- prezentacija Deklaracije iz Palerma (moguće je dobiti štampani primjerak)

 

            Deklaracija će biti predstavljena na drugoj regionalnoj konferenciji koja će biti održana 28. i 29. novembra 2003. u Palermu i na kojoj će biti definisani elementi Programskog dokumenta za relevantne Regione i podneseni na ministarskoj Konferenciji o Euromediteranskom partnerstvu. Ova Konferencija će biti održana u Napulju, 04. i 05. decembra, krajem mandata talijanskog predsjedavanja Evropskom unijom.      

 

16. novembar

Okrugli sto: Dostignuća i razvoj Euromediteranskih programa koji se odnose na kulturno naslijeđe: strategija inter-regionalnog partnerstva

Program Euromed naslijeđe II: prezentirana su 4 projekta (Delta, Prodecom, Ikonos, Unimed kulturno naslijeđe II – informacije o projektima moguće je dobiti u štampanim primjercima).

 

Platforma za učešće predstavnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

- predstaviti Komisiju kao državnu instituciju BiH, nadležnu za pitanja naslijeđa i ovlaštenu da realizuje aktivnosti vezane za međunarodnu saradnju u oblasti naslijeđa

- istaći posebne potrebe i prioritete Bosne i Hercegovine u pogledu rekonstrukcije ratom uništenih spomenika, za razliku od prioriteta drugih zemalja koji se uglavnom odnose na konzervaciju

- predstaviti prioritete koje je definisala Komisija koji pružaju mogućnost za izradu projekata i izgradnju saradnje

 

Članovi Komisije su imali prezentacije kako slijedi:

Seminar 1: Alisa Marjanović, tema: Ugroženo naslijeđe

- uvodni dio o samoj Komisiji i njenom radu;

Međunarodna kampanja za zaštitu najvrijednijih ugroženih sukturnih spomenika u BiH, uz video prezentaciju 30 spomenika sa Spiska ugroženih spomenika, koji je napravila Komisija

 

Seminar 4: Mirela M. Handan, tema: Integrisanje naslijeđa u razvojne planove,

- uvodni dio o Komisiji  

- Plan Projekta integrisane obnove (Regionalni program SEE za naslijeđe; EC/EU – Komisija je partner koji predstavlja BiH) i Izvještaj o procjeni stanja (IPS) kao sredstvo za definisanje planova razvoja

            Prioriteti (IPS) koje je definisala Komisija: uspostavljanje jedinstvene baze podataka; donošenje jedinstvenog zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa na nivou države; provođenje državne pravne regulative koja se odnosi na sprječavanje aktivnosti koje dovode do oštećenja ugroženih nacionalnih spomenika – uključiti određene propise koji se odnose na kulturno naslijeđe u zakon (stanovanje; urbanističko planiranje; saobraćaj; obrazovanje, itd.), bolje osposobljavanje i edukacija; obezbjeđivanje finansijskih sredstava. Međunarodna kampanja za zaštitu najvrijednijih ugroženih spomenika kulture, uz video prezentaciju (Višegradska ćuprija, Stari grad u Stocu, Tvrđava u Jajcu).

 

Okrugli sto: Strategija inter-regionalnog partnerstva

Mirela M. Handan koncentrisala je svoju prezentaciju na:

a) Komisiju i Aneks 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma i političku dimenziju naslijeđa u sklopu procesa povratka u ponovne izgradnje društvene kohezije;

b)  mogućnosti za partnerstvo između Komisije i BiH i zemalja Mediterana, u sklopu IMED-ovog Archeosite projekta;

c) Vrijednosti partnerstva: ci) posebne potrebe i prioritete partnera treba integrisati u zajedničke programe/projekte (rekonstrukcija spomeničkog naslijeđa uništenog ratom prioritet je za BiH, za razliku od drugih zemalja kojima je prioritet očuvanje kulturnog naslijeđa); cii) partnerstvo na zasnovano na jednakopravnosti - uključivanje partnera u donošenje odluka prilikom izrade programa i planova

 

Neki od pozitivnih rezultata za Komisiju:

            - G-din Piergiorgio Ramundo iz Ministarstva spoljnih poslova Italije izrazio je

svoju podršku Archeosite projektu, kao jedinom postojećem projektu koji otvara

mogućnost Komisiji da sklapa partnerske odnose

- G-đa Anna Misiani, IMED, pomenula je mogućnost finansiranja Archeosite

projekta

- G-đi Ellen Schraudolpf iz Evropske komisije predstavljen je prijedlog projekta

za Dig ARCHIVE i pružena informacija o kandidovanju projekta u sklopu EC-

evog DigiCULT-a (digitalizacija naslijeđa i kulturnih sadržaja)

- mogućnost organizovanja izložbe "Ugroženi spomenici kuture" od strane

Hornemann Instituta – Centra za zaštitu svjetskog kulturnog naslijeđa iz

Njemačke. Kontakt osoba: Angela Neyer, direktorica

- dr. R. Albergoni, zamjenik direktora UNIMED-a, izrazio je spremnost da razvija

partnerski odnos sa Komisijom u okviru UNIMED-ovih projekata.      ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: