početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

 

RADIONICA “NASLIJEĐE I TURIZAM – OČUVANJE, ZAŠTITA I INTEGRACIJA”

Radionica na temu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i njihove integracije u sektor turizma

(Workshop on "Cultural, Historical and Natural Heritage and its Integration into the Tourism Sector")

18. i 19. decembar 2006.godine

Hotel 'Bristol' Mostar

 

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika implementira projekat koji finansira Evropska unija pod nazivom "Program zaštite, prezentacije i integracije kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa u turistički sektor hercegovačke regije" ("Programme for the On-going Protection, Presentation and Integration of the Cultural, Historical and Natural Heritage into the Tourism Sector of Herzegovina region"). 88,32% od ukupne vrijednosti ovog projekta koja iznosi 223,495.46 EURO, finansira se iz sredstava Evropske unije. Predviđeno trajanje projekta, koji je sa realizacijom započeo u decembru 2005. godine, jeste 15 mjeseci.

 

Primarni cilj projekta je integracija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u sektor turizma. Obrazloženje ovog cilja leži u činjenici da kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe predstavlja najvažniji resurs ekonomskog razvoja regiona Hercegovine.

 

Ciljevi projekta su:

  1. Zaštita graditeljskog naslijeđa u regionu od daljnjeg propadanja,
  2. Rehabilitacija objekata uništenih i/ili oštećenih tokom rata 1992.-1996. godine u BiH,
  3. Povratak izbjeglih i raseljenih lica,
  4. Sistematska i dugoročna zaštita i revitalizacija historijskih jezgri u regionu,
  5. Dugoročna zaštita, interpretacija i prezentacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u regionu s ciljem stvaranja uslova za održivi razvoj cijelog regiona.

 

U okviru projekta je planirano i održavanje radionice na temu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i njihove integracije u sektor turizma.

Cilj radionice je izrada plana za integraciju i prezentaciju kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa u sektor turizma u regionu. Plan bi trebao sadržavati definisane kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve kao i preporuke i moguće puteve ostvarenja tih ciljeva.

Kroz radionicu će se raditi na identifikaciji, analizi i komparaciji relevantnih problema, kao i davanju preporuka za njihovo prevazilaženje ili ublažavanje posljedica.

 

Radionica je sastavljena od četiri nivoa:

-         Uvod  – davanje osnovnih informacija o projektu i usmjeravanje toka radionice;

-         Preliminarno dijagnosticiranje problema s kojima se učesnici radionice susreću u svom svakodnevnom poslu;

-         Rad u grupama;

-         Prezentacija rada grupa , diskusija i zaključci.

U okviru radionice je planirano i održavanje kratkih prezentacija o uspješnim projektima ili aktivnostima koje pojedinci ili grupe čine na zaštiti naslijeđa i njegovoj integraciji u oblasti turizma.

 

Rezultati i preporuke radionice će biti sastavni dio Programa za dugotrajnu zaštitu, prezentaciju i integraciju naslijeđa u sektor turizma Hercegovine (Programme for the on-going protection, presentation and integration of the heritage into the tourism sector of Herzegovina).

 

Za učešće u radionici su pozvani predstavnici kantonalnih, opštinskih i gradskih institucija, turističkih zajednica, nevladinih organizacija, medija, privatnog sektora i stručnjaci iz oblasti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i turizma. 

 

Rad u okviru radionice će se odvijati u grupama od po maksimalno 7 učesnika. Svaka grupa će biti multidisciplinarna, odnosno sastavljena od stručnjaka raznih profila.

Od učesnika radionice se očekuje puni angažman i obavezan rad u grupama. S obzirom na ograničen broj učesnika, vršit će se selekcija pristiglih prijava i kandidata.

 

Napominjemo da će se radionica održati na jezicima Bosne i Hercegovine.

 

Radionica će se održati 18. i 19. decembra u hotelu 'Bristol' u Mostaru.

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine će obezbijediti smještaj i hranu za učesnike radionice u hotelu 'Bristol' (jedno noćenje) odnosno snositi troškove prevoza za učesnike kojima hotelski smještaj nije potreban.

 

Za sve dodatne informacije se možete obratiti koordinatoru radionice gđi. Senadi Demirović Habibija na telefon 061 198 171 ili putem e-mail: senada.demirovic@pincable.net.  

 

Obavijest o radionici kao i formular za registraciju za učešće možete naći na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, www.aneks8komisija.com.ba.   

 

Vašu prijavu za radionicu trebate poslati najkasnije do 16.00. sati u utorak, 12.12.2006. godine putem faxa na broj 033 276 768 ili na e-mail adrese senada.demirovic@pincable.net  i amra.sarancic@aneks8komisija.com.ba.  

 

-         Registracijski formular za učešće na radionici

-         Program rada radionice

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: