početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

 

 

 

 

 

 

 XXIII  GENERALNA SKUPŠTINA ICCROM-a, Rim, Italija 

 

Na osnovi odluke ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dr. Safeta Halilovića i na osnovi akreditiva koje je potpisao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dr. Mladen Ivanić, predstavnica Bosne i Hercegovine na XXIII zasjedanju Generalne skupštine ICCROM-a  bila je Amra Hadžimuhamedović.

Jednom dijelu sjednice prisustvovala je u svojstvu promatrača i Sabahka Rađo, otpravnik poslova u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Rimu. 

 

XXIII zasjedanje Generalne skupštine ICCROM-a održano je u Rimu, 19-21. novembra 2003. godine sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Registracija delegata i predaja akreditiva
  2. Službena inauguracija  sjednice

             Ana Cepero Acan, privremena predsjednica Generalne skupštine,

            Nicholas P. Stanley-Price, Generalni direktor, ICCROM

            Mr. Jacques Diouf, Director-General, FAO

            Minja Yang, UNESCO

            Italijansko ministarstvo za kulturno naslijeđe,

            Italijansko ministarstvo vanjskih poslova,

            Predstavnik grada Rima

            2. Prihvatanje posmatrača

            3. Dobrodošlica novim zemljama-članicama

            4. Nagrada ICCROM-a

            5. Izbor predsjednika i tri potpredsjednika za  XXIII zasjedanje  Generalne skupštine

            6. Izbor članova komiteta

            a) Komitet za akreditive

            b) Komitet za kandidaturu za članove Vijeća ICCROM-a

            7. Usvajanje dnevnog reda

            8. Preporuke Vijeća ICCROM-a koje se odnose na član 10. Statuta ICCROM-a

            9. Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice

            10. Izvještaj Vijeća

            a) Izvještaj dosadašnjeg predsjedavajućeg Vijeća

            b) Pregled izvještaja financijskog revizora za 2000-2001.

            i za 2002,

            c) Financijski izvještaj  juni 2002-juni 2003.

            d) Dugoročna financijska strategija

            e) Razolucija o financijskim pitanjima

            12. Predstavljanje kandidata za Vijeće

            13. Izvještaj o provedbi Programa  za 2002-2003.

            a) Izvještaj generalnog direktora,

            b) Izvještaj o aktivnostima uposlenih u ICCROM-u

            14. Okvirni program aktivnosti i budžet za 2004.-2005.

            15. Amanadmani na Statut ICCROM-a i na pPoslovnik o radu Generalne skupštine

            16. Izbor novih članova Vijeća ICCROM-a

            17. Izjave delegata

            18. Rezultati izbora

            19. Razno

            20. Usvajanje izvještaja sa XXIII zasjedanja ICCROM-a          

 

 

Odluke Generalne skupštine ICCROM-a:

 
 

Generalna skupština je prihvatila da sjednici prisustvuje 29 promatrača

 

            Generalna skupština je pozdravila pristup sljedećih zemalja ICCROM-u:

·          Azerbaijan

·          Botswana

·          Mongolia

·          Uruguay

·          Zambia, kao i deklaraciju Omana kojom pristupa Statutu ICCROM-a, a što će biti pravosnažno u decembru 2003.

Generalna skupština je prihvatila i članstvo Ecuadora i Malia, u skladu sa članom 2.3 Statuta

Nagrada ICCROM-a za zasluge u oblasti zaštite naslijeđa i unaprjedjenja aktivnosti ICCROM-a, koja se dodijeljuje svake dvije godine, dodijeljena je dr. Colin Pearson (Canberra, Australia)

Jednoglasno je odlučeno da sjednicom predsjedava gospodin Abdolrasool VATANDOUST HAGHIGHI (Iran) kao Predsjednik generalne skupštine ICCROM-a, a za potpredsjednike su izabrani :

·          Maria Claudia LOPEZ SORZANO (Colombia)

·          Beatrix KASTALY (Hungary)

·          Sadatoshi MIURA (Japan)

Izabran je komitet za akreditive:

·          Ziva DOMINGOS (Angola)

·          Weiwei SHENG (China)

·          Maire MATTINEN (Finland)

·          Bruno JOSEPH (Madagascar)

·          Jerome CASTRO (Philippines),

kao i Komitet za ocjenu kandidatura novih članova za Vijeće:

·          Orysia LUCHAK (Canada)

·          Sophocles HADJISAVVAS (Cyprus)

·           Abraham BORG (Malta)

·          Unni GRONN (Norway)

·          Lazar SUMANOV (The Former Yugoslav Republic of Macedonia)

 

     Izmedju ostalog, u sklopu provedbe dnevnog reda usvojeno je 5 rezolucija  koje se odnose na status zemalja članica koje ne izmiruju svoje financijske obaveze prema ICCROM-u. Pravo glasanja i predlaganja članova za Vijeće izgubile su: Chad, Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Nicaragua i Peru. Uz to su Chad, Congo, Gambia i Nicaragua pozvane ili da do 31.decembra 2003. godine prilože plan otplate duga, ili da dug plate, ili da se povuku iz članstva ICCROM-a

S obzirom na obrazloženje delegata Argentine o trenutnom teškom stanju u Argentini i s obzirom na činjenici da je otplata zaostataka koje Argentina ima u toku, delegati su se složili da se na Argentinu ne primjene planirane sankcije.

Delegacija Vietnama zahtijevala je otpis duga od 1978-1996. godine, s obzirom na tadašnju političku situaciju u Vijetnamu i zatvorenost prema ICCROM-u. Odlučeno je da Generalni direktor započne pregovore sa Vietnamom o načinu otplate duga i načinu rješavanja tog problema.

Imajući u vidu dug bivše Jugoslavije prema ICCROMU-u, umjesto koje članstvo u ICCROM-u zauzima Srbija i Crna Gora, Generalna skupština je odlučila da Srbija i Crna Gora zadrži članstvo u ICCROM-u do donošenja odluke Ujedinjenih naroda. U medjuvremenu, Srbija i Crna Gora  je prihvatila da plati članarine od 21. novembra 2000. godine

Sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvajane na osnovi vrlo transparentno i vrlo sistematično pripremljenih materijala, koji su delegatima blagovremeno bili dostupni.

Posebno je važno istaći vrlo dobro struktuiran izvještaj o aktivnostima ICCROM-a u prethodnom buienumu, koji je, s obzirom na čitljivost, transparentnost, preglednost i sadržajnost –i sadržaj i formu - takav da može biti korišćen kao model izvještavanja. 

Program za naredni bienum je takodjer odraz vrlo sustavnog pristupa aktueliziranju problema koji se vezuju za različita područja u svijetu i za različite prilike u kojima se naslijeđe nalazi.

Generalna skupština je ovlastila Generalnog direktora da provede Program  aktivnosti za naredni bienum sa budžetom od 6.766.660 eura, zasnovanim na doprinosima zemalja članica uvećanim za 5,2%.

U Vijeće ICCROM-a su izabrani sljedeći članovi (sa mandatom od 4 godine)

·          Chiraporn ARANYANARK (Thailand)

·          Rizvan BAYRAMOV (Azerbaijan)

·          Mourad BETROUNI (Algeria)

·          Charles COSTAIN (Canada)

·          Beatrix KASTALY (Hungary)

·          Byong-Mo KIM (Republic of Korea)

·          Zhou LU (China)

·          Zbigniew MYCZKOWSKI (Poland)

·          Isabelle PALLOT-FROSSARD (France)

·          Nelly M. ROBLES GARCIA (Mexico)

·          Isaiah M. SHUMBA (Zimbabwe)

·          Satoshi YAMATO (Japan)

U toku zadnjeg dana zasjedanja Generalne skupštine predstavnica BiH je dala zvaničnu izjavu

(Pogledati na kraj izvještaja-Govor Amre Hadžimuhamedović).

U neslužbenom dijelu skupštine, između zasjedanja, predstavnica Bosne i Hercegovine se susrela sa:

1.       Generalnim direktorom ICCROM-a, koji je iskazao punu spremnost na intenziviranje suradnje sa Bosnom i Hercegovinom, pa čak i najavio otvaranje nekih posebnih fondova u tu svrhu. Generalni direktor je također obavijestio predstavnicu BiH da su u sklopu jednog od ICCROM-ovih seminara, od 2000. godine (od kada je BiH formalno članica ICCROM-a) učestvovali Milijana Okilj, arhitekta iz  Banjaluke i Sanjin Lugić, konzervator iz Sarajeva.

2.       Marcom Leanenom, bivšim direktorom ICCROM-a, sada aktivnim u Belgiji i u mnogim medjunarodnim institucijama;

3.       Andreom Urlandovom, bivšom direktoricom ARC kursa i saradnikom na Studiju zaštite arhitektonskog naslijeđa na Academia Istropolitana, članu Komiteta za svjetsku baštinu, koja je iskazala spremnost za suradnju s Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika u svim oblastima, posebno kao savjetnik u toku pripreme kandidature spomenika za upis na Listu svjetske baštine.

4.       Miljenkom Domijanom, delegatom Republike Hrvatske i projektantom rekonstrukcije crkve sv. Ive u Podmilačju, s kojim je dogovoreno dostavljanje potpune dokumentacije za rekonstrukciju crkve kao i buduća suradnja i razmjena iskustava.

5.       Lazarom Šumanovim, predsjednikom ICOMOS-a Makedonije i izvjestiocem za kandidaturu Starog mosta i historijske jezgre Mostara za Komitet svjetske baštine. Dr. Šumanov je obavijestio predstavnicu Bosne i Hercegovine da kandidatura Mostara čeka, jer je stav Komiteta da proglašenje može biti izvršeno tek nakon što most bude rekonstruiran.

6.       Direktoricom Ureda UNESCO-a u Veneciji, koja je obavijestila predstavnicu BiH o regionalnoj konferenciji koja će naredne godine biti održana u Mostaru, koju financira Vlada Italije a priprema Ured UNESCO-a. Predloženo je da partner u pripremi Konferencije bude Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

7.       Sa predstavnicom Ministarstva za kulturu Republike Italije, koja namjerava uskoro doći u radnu posjetu u Sarajevo. Predloženo je da detalji o suradnji Komisije sa talijanskim ministarstvom budu dogovoreni u toku te posjete.

8.       Sa suradnicima u ICCROM-u vezano za pitanja tehničke pomoći koju Bosna i Hercegovina može dobiti od ICCROM-a, o načinu korištenja materijala i publikacija u biblioteci ICCROM-a, o načinu dostavljanja redovnih informacija o aktivnostima i planovima ICCROM-a.

9.       Sa delegatima Srbije i Crne Gore, Italije, Botswane, Azerbejdžana, Australije, Slovenije, Slovačke, Bugarske, Cypra, posebno sa novim članovima Vijeća o pitanjima od zajedničkog interesa i mogućoj suradnji u budućnosti.

 

Predstavnica Bosne i Hercegovine je svima sa kojima je imala odvojene sastanke darovala brošuru i kompakt disk “Naslijeđe Bosne i Hercegovine u opasnosti”, a dva primjerka brošure darovala je biblioteci ICCROM-a.

 

Zaključci:

1.       XXIII sjednica je prva sjednica Generalne skupštine ICCROM-a na kojoj je BiH imala svog zvaničnog delegata;

2.       Izlaganje bosanskohercegovačkog delegata i podijeljeni materijal izazvao je očekivanu pažnju i uspostavljeni su brojni bilateralni kontakti;

3.       Generalnom direktoru ICCROM-a najavljeno je intenziviranje suradnje, pa je neophodno:

·         definirati potrebe Bosne i Hercegovine u odnosu program aktivnosti ICCROM-a za naredni bienum;

·         za sve najavljene seminare koordinirati imenovanje kandidata za čije učešće će biti tražena školarina od ICCROM-a;

·         aktivno se uključiti u pripremu Foruma ICCROM-a o naslijeđu i ratnim razaranjima, planiranom za 2005. godinu;

·         Proslijediti zahtjev za tehničku pomoć ICCROM-a Komisiji i u ovoj i u narednoj godini.

4.       Bilo bi poželjno planirati posjetu članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika sjedištu ICCROM-a, pri čemu bi u neposrednom kontaktu sa Generalnim direktorom bile utvrđene sve mogućnosti što intenzivnije suradnje.

 

 

Amra Hadžimuhamedović

Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Predstavnik Bosne i Hercegovine na XXIII Generalnoj skupštini ICCROM-a

 

Govor održan na XXIII Generalnoj skupštini ICCROM-a

Rim, 21.11.2003.

 

 

Gospodine predsjedniče,

gospodo podpredsjednici,

 

molim Vas da primite izraze mog uvažvanja i čestitke za veoma dobro vođenje ove izuzetno važne Skupštine.

Željela bih se zahvaliti vama – svojim kolegama, na konciznosti, opredijeljenosti za postizanje napretka i na konstruktivnosti.

Bilo mi je zadovoljstvo podijeliti sa vama ovu odgovornost i učestvovati na Generalnoj skupštini ICCROM-a.

 

G-dine generalni direktore,

poštovani članovi Vijeća,

poštovane kolege iz ICCROM-a,

 

željela bih vam zahvaliti na izuzetnom profesionalizmu, srdačnom gostoprimstvu i na savršeno pripremljenom materijalu za prezentaciju: sve to je još jednom i zvanično potvrdilo da je ICCROM pravo središte gdje se začinju inicijative, pokreće istraživanje i objektivizira jedan kompleksan, težak, i iznad svega nesavladiv Problem – Naslijeđe.

            Bosna i Hercegovina je pristupila ICCROM-u kao nezavisna država 2000. godine.

            Ovo je prva Generalna skupština na kojoj Bosna i Hercegovina ima i svog zvaničnog predstavnika. Činjenica da vam se ja danas obraćam ovdje predstavlja važan historijski trenutak za moju zemlju.

            Međutim, moram biti poštena i podsjetiti vas da je Bosna i Hercegovina, zajedno sa ostalih pet federativnih Republika bivše Jugoslavije, učestvovala u radu ICCROM-a, davala svoj doprinos i uživala plodove zajedničkog rada još od 1959. godine. Husref Redžić, preminuli profesor sa sarajevskog Univerziteta, bio je jedan od prvih entuzijasta uključenih u rad ICCROM-a, među prvima koji su realizovali ideje koje su poticale sa ovog mjesta.

            Imajući na umu ovu dugu tradiciju, koja je zaustavljena tokom deset godina bosanske agonije i katastrofalnog perioda za bosanskohercegovačko naslijeđe, željela bih istaći koliko smo sretni što smo se ponovo priključili ICCROM-u i intenzivirali našu saradnju. U početnom periodu će nama trebati više tehničke, naučne, stručne i edukativne pomoći, nego što ćemo mi biti u prilici pružiti drugima. Međutim, nadamo se da će u budućnosti Bosna i Hercegovina biti daleko bolje osposobljena i u mogućnosti da uzvrati na taj način što će više pružati nego tražiti. Naše kulturno naslijeđe bilo je predmet užasnog i sistematičnog razaranja tokom rata, a jednakoj destrukciji su bile izložene naše institucije i stručnjaci. Svi se sada oporavljaju od posljedica. Proces uništavanja naslijeđa u ratu i obnove u post-ratnom periodu, iskustvo je koje dijelimo sa kolegama iz više od trideset zemalja širom svijeta, koji su prošli isti put u bliskoj prošlosti. To nam nameće nove nove poglede na poimanje i upravljanje naslijeđem: od osnovnih definicija, do suptilnih pitanja poput metodologije. ICCROM je pravo mjesto na kojem se treba suočiti sa problemima koji su se, na žalost, pojavili na samom kraju dvadesetog vijeka. Stoga smo jako zainteresovani za rezultate koji će biti ostvareni u okviru Foruma "Oružani sukob i konzervacija", potpuno svjesni činjenice da Bosna i Hercegovina može dati značajan doprinos razumijevanju fenomena "rat i naslijeđe".

            Željela bih također zamoliti stručnjake i naučnike koje okuplja ICCROM da se koncentrišu na jednu temu koja se često izbjegava i koja obično zvanično ne uživa simpatije, a to je rekonstrukcija. Rekonstrukcija spomenika nakon ratnih razaranja realnost je u Evropi još od sedamnaestog vijeka. (Sjetimo se, na primjer, uništavanja centra grada Brisela nakon 13.08.1695.)

            Potreba za rekonstrukcijom i sama rekonstrukcija, sa svim posljedicama i konotacijama koje nosi, zaslužuje dublje razumijevanje i objektiviziranje. Predlažem da REKONSTRUKCIJA bude naša centralna tema u narednom dvogodišnjem periodu.

 

            Konačno, dozvolite mi da vas još jednom pozdravim i zahvalim svim kolegama koji su prisustvovali ovoj Skupštini, historijskoj za moju zemlju. ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: