početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Radionica „Kulturno naslijeđe i razvoj lokalne ekonomije na prostoru zapadnog Balkana“ u organizaciji Svjetske banke, Budva od 8. do 10.12. 2008. godine

 

Uz podršku talijanske zaklade za kulturnu baštinu Svjetska banka izradila je studiju o potencijalu kulturne baštine za promicanje lokalnog ekonomskog razvoja u odabranim balkanskim zemljama. Svrha studije je identificirati i analizirati nekoliko lokaliteta koji mogu poslužiti kao ilustracija načina na koji aktualni i potencijalni napori mogu podržati kulturna dobra kao polazišta za lokalni ekonomski razvoj. Analiza je obuhvatila pregled institucionalnih, tehničkih i ekonomskih aspekata kojima se treba pozabiviti u cilju ostvarivanja ekonomske dobiti i očuvanja bogate kulturne baštine balkanskih zemalja. Studija nastoji obuhvatiti tekuće napore vladinih i stranih donatora na promicanju konzervacije i razvoja kulturne baštine, te nudi okvir za poduzimanje aktivnosti koje bi svakoj zemlji mogle pomoći da u okviru te inicijative sustavno i uz dogovor krene naprijed. Izvještaj identificira četiri glavne teme ili mehanizma kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju kako bi se postigao krajnji cilj da kulturna baština postane izvorom ponosa i identiteta, kao i magnetom za ekonomski razvoj.

Predstavnici iz BiH su bili: predstavnice Komisije za očuvanje nacionalnih spoemnika Slobodanka Nikolić i Orjana Lenasi, predstavnica UNDP-a, nevladine organizacije iz Doboja i predstavnik uprave iz Tuzle. Kao predstavnici ostalih zemalja bili su prisutni predstavnici zavoda za zaštitu, ministarstava nadležnih za kulturu i turizam, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom naslijeđa i sl.

U radu obje sesije radionice učestvovali su predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Rad radionice je bio podijeljen u dvije sesije:

1. Prvi dan:

a. Uvodna izlaganja i pojašnjenja metodologije izrade izvještaja,

b. Prezentacija i diskusije o rezultatima anketiranja - izvještajima,

c. Prezentacija primjera dobre prakse u implementaciji;

2. Drugi dan:

a. Analiza izvještaja,

b. Rad po grupama na zadatim temama vezanim za pojedinačne aspekte uloge kulturno-historijskog naslijeđa u lokalnom ekonomskom razvoju,

c. Prezentacija preporuka kao rezultata rada po grupama, i

d. Zaključna razmatranja.

 

Tokom rada po grupama više puta su istaknuta pozitivna iskustva i prakse u Bosni i Hercegovini, posebno u okviru implementacije projekata, što je prepoznato i uključeno u generalne preporuke. 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: