početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

15. svjetski kongres jevrejskih studija

Jeruzalem, 2. 08. – 6. 08. 2009. godine

 

Svjetski kongres jevrejskih studija jedna je od najvećih konferencija s interdisciplinarnim pristupom jevrejskoj kulturi i tradiciji. Kongres se održava svake četiri godine pod pokroviteljstvom Hebrejskog Univerziteta i Univerziteta Bar Ilan iz Jeruzalema. Predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na 15. svjetskom kongresu jevrejskih studija bila je Aleksandra Bunčić, saradnik za historiju umjetnosti.

Cilj Kongresa je prezentacija rezultata istraživanja i otkrića iz domena koji objedinjuje pojedine aspekte jevrejske povijesti, religije, arheologije, književnosti, umjetnosti, etike, jezika i dr.

Predavanja Kongresa obuhvatila su preko 1 400 različitih tema podijeljenih prema sljedećim oblastima:

-         Biblija i njezin svijet,

-         Rabinska literatura, jevrejsko pravo i jevrejska misao,

-         Povijest jevrejskoga naroda, suvremeno jevrejsko društvo i obrazovanje,

-         Hebrejska književnost i folklor,

-         Hebrejski jezik, judeo-arapski, jidiš i ladino,

-         Jevrejska umjetnost, muzika, teatar i kino,

-         Istraživački projekti.

Svečanom sjednicom, dana 2. 08. 2009. godine, započet je oficijelni rad Kongresa. Predavanja iz oblasti „Jevrejske umjetnosti“ bila su podjeljena po modulima (četiri po danu) u okviru kojih su predstavljene po četiri teme.

Dana 2. 08. 2009. godine održana su predavanja s posebnim fokusom na odnos jevrejske i kršćanske umjetnosti u njihovim različitim segmentima:

1.      Stara jevrejska umjetnost/Ancient Jewish Art (u suradnji s Centrom za Jevrejsku umjetnost),

2.      Odnos ranokršćanske, bizantijske i jevrejske umjetnosti/The Dialogue between Early Christian, Byzantine and Jewish art

3.      Revizioniranje prošlosti i sadašnjosti: Relevantnost tradicija u srednjevjekovnim iluminiranim rukopisima/Envisioning Past and Present: The Relevance of Traditions in Medieval Illuminated Manuscripts

4.      Ikonografski problemi u hebrejskim iluminiranim rukopisima/Iconographical Problems in Hebrew Illuminated Manuscripts

Dana 3. 08. 2009. godine predavanjima su bile obuhvaćene sljedeće teme:

1.      Jevrejski motivi od rane renesanse do XIX. stoljeća/Jewish Motifs from the Early Renaissance to the Eighteenth Century

2.      Arhitektura sinagoga/Synagogue Architecture

3.      Slikarstvo u istočnoevropskim sinagogama/Painting in Eastern European Synagogues

4.      Utjecaj vizualne kulture okruženja na jevrejsku umjetnost/Interactions between Jewish Art and Surrounding Visual Culture

Dana 4. 08. 2009. godine održana predavanja bila su usmjerena na sefardsku kulturu Balkana i vizualni identitet:

1.      Vizualni judaizam: O metodologiji objekta-povijesti/Visual Judaism: On the Methodology of Object-History

2.      Jevrejska umjetnost od XVIII. do početka XX. stoljeća/Jewish Art from the Eighteenth to Beginning of the Twentieth Centuries

3.      Sefardi i vizualna kultura/Sephardic Jews and Visual Culture

4.      Asimilacija jevrejske umjetnosti na početku XX. stoljeća/Assimilation in Early Twentieth-Century Jewish Art

Dana 5. 08. 2009. godine predavanjima su bile obuhvaćene tem koje istražuju estetičke, socijalne, ekonomske, političke i druge tokove u modernoj umjetnosti:

1.      Šta je tradicija u modernoj jevrejskoj umjetnosti?/What is Tradition in Modern Jewish Art?

2.      Sinteza stare i nove jevrejske predodžbe u XX. stoljeću/Constructing the Old and New Jewish Image in the 20th Century

3.      Jevrejska umjetnost u Srednjoj i Istočnoj Evropi prije i za vrijeme Drugog Svjetskog rata/Jewish Art in Central and Eastern Europe before and during World War II

Posljednjeg dana Kongresa 6. 08. 2009. godine predavanja su bila usmjerena na razvoj umjetnosti za i u vrijeme Drugog Svjetskog rata:

1.      Jevrejska umjetnost i holokaust/Jewish Art and the Holocaust

2.      Jevrejska ceremonijalna umjetnost/Jewish Ritual Art

3.      Asimilacija vs. identitet u jevrejskoj umjetnosti od sredine do kasnog XX. stoljećas/Assimilation vs. Identity in Jewish art in the Mid – to Late – Twentieth Century

4.      Preispitivanje identiteta u jevrejskoj umjetnosti nakon Drugog Svjetskog rata/Questioning Identity in Jewish Art after World War II

5.      Suvremene reakcije na holokaust u umjetnosti/Contemporary Reactions to the Holocaust in Art

              U danima prije i poslije oficijelnog rada Kongresa bili su organizirani obilasci kulturno-historijskih znamenitosti grada Jeruzalema, te arapskog sela Ein Karem u blizini Jeruzalema.

                                                                                                                                                                      ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: