početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Izvještaj sa sastanka i Generalne skupštine ECCO

Sofija, Bugarska; 30. i 31. 03.2009.

 

TEMA SASTANKA: Sastanak i Generalna skupština E.C.C.O., the European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations

 

ORGANIZATOR: E.C.C.O.

 

UČESNICI:       

• Članovi E.C.C.O.:  Austrija, Belgija, Bugarska, Danska,  Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovačka, Španija, Švedska, Švicarska

• Internacionalne organizacije: ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education)

• Nacionalne organizacije: Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Poljska, Rumunija i Srbija.

 

Na sastanku i Generalnoj skupštini ECCO Bosnu i Hercegovinu je predstavljao Emir Softić, saradnik za historijske spomenike.

Nakon uvodnih govora i predstavljanja Komiteta ECCO-a,  kao i svih učesnika skupa,  predstavljena su dva dokumenta:

  • «the European Recommendation and Charter on Conservation and Restoration of Cultural Heritage”,
  • «Proposed Competences for the Profession and practice of Conservation-restoration».

 

Dokument “the European Recommendation and Charter on Conservation and Restoration of Cultural Heritage” je izradio ECCO, u izradi je učestvovao i ENCoRE (the European Network for Conservation-Restoration Education), a podržao ga je ICCROM (the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property).

Drugi dokument je rezultat kontinuiranog rada ECCO Radne grupe EQF (European Qualification Framewor). Odnosi se na standarde i profesionalne uslove  koje treba zadovoljiti osoba koja se kvalificira za naslov Konzervatora-Restauratora.

 

Pridruživanje ECCO-u je moguće kao:

  • Puno članstvo / zemlje EU,
  • Pridruženo članstvo/ zemlje  članice CoE.

        Tokom skupa predstavnici pojedinih zemalja, uključujući i našu zemlju, su imali kraće prezentacije.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: