početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Conserving World Heritage Natural Sites and Cultural Landscapes in South-Eastern Europe

(Konzerviranje prirodnih područja i kulturnih krajolika sa Liste svjetske baštine u jugoistočnoj Evropi)

Torino, Italija, 2.-5.12.2007. godine

Organizator: Europe and North America Section UNESCO World Heritage Centra (Evropsko i sjevernoafričko odjeljenje UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu)

 

U Torinu, Italija, je od 2. do 5. decembra 2007. godine, u organizaciji „Europe and North America Section UNESCO World Heritage Centra” (Evropskog i sjevernoafričkog odjeljenja UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu), održana radionica sa temom Conserving World Heritage Natural Sites and Cultural Landscapes in South-Eastern Europe (Konzerviranje prirodnih područja i kulturnih krajolika sa Liste svjetske baštine u jugoistočnoj Evropi), sa naglaskom na planiranje upravljanja na osnovu izvanredne univezalne vrijednosti područja. Radionici je ispred Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH prisustvovao Mirzah Fočo. Radionici su prisustvovali i predstavnici: Albanije, Hrvatske, Italije, Slovenije, Švedske i Rumunije.

Prvi dan su predavači održali niz predavanja na kojima su prikazali metodologiju izrade nominacijskog dokumenta sa posebnim osvrtom na dio koji je vezan za univerzalnu vrijednost dobara koja su, ili na listi, ili za koje se priprema nominacija za upis na Listu svjetske baštine.

Drugi dan su predstavnici država sudionica radionice održali kratke prezenatacije svojih nominacija i spomenika sa liste. Bosna i Hercegovina je predstavljena kroz primjer Mosta Mehmed-paše Sokolovića. Predstavnica UNESCO-a je istakla da nominacija koju je uradila Bosna i Hercegovina predstavlja novi pristup u praksi izrade nominacijskih dokumenata, jer je u njoj sadržano sve što ostale države moraju dopuniti kod svojih dobara ranije upisanih na Listu svjetske baštine. Nakon toga su sudionici radionice podijeljeni u grupe koje su imale zadatak na osnovu dokumentacije koja im je dostavljena, razraditi kriterije za dobra i na osnovu njih izraditi izjavu o univerzalnoj vrijednosti spomenika (područja).

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: