početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 17.10.2014. godine

Održan peti partnerski sastanak u okviru IPA Adriatic prekograničnog Projekta „Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu“ (EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS)

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika bila je domaćin petog partnerskog sastanka u okviru IPA Adriatic prekograničnog projekta „Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu“ (EX.PO AUS) koji je održan od 14. do 16. oktobra 2014. godine u Sarajevu i Mostaru. Sastanku su prisustvovali svi partneri projekta iz sedam država na Jadranu.

Projekat EX.PO AUS je prekogranični projekat sufinansiran sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekat je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu (BiH, Hrvatska, Italija, Slovenija, Crna Gora, Albanija i Grčka). U Bosni i Hercegovini, Projekat implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Projekat se provodi 36 mjeseci, od septembra 2012. godine do augusta 2015. godine.

Opšti cilj Projekta je uspostavljanje mreže saradnje lokaliteta koji su na Listi svjetskog naslijeđa UNESCO-a na prostoru Jadrana, (uključujući i one sa Tentativne liste), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora.

Projekat EX.PO AUS u Bosni i Hercegovini usmjeren je prvenstveno na podizanje svijesti o značaju i vrijednostima vernakularne arhitekture (narodna arhitektura*), sa posebnim naglaskom na objekte mlinica.

Projektom je predviđena restauracija četiri mlinice u Mostaru i Stocu, te detaljno snimanje dijelova riječnih korita Bregave, Bune i Radobolje, u cilju utvrđivanja stanja tradicionalnih sistema navodnjavanja i načina korištenja vodene snage rijeke u privredne svrhe, prvenstveno za mlinice i stupe. Pored navedenog, predviđeno je i opsežno preliminarno snimanje objekata i cjelina vernakularne arhitekture na području Čapljine, Mostara, Stoca, Ljubuškog, Konjica, Ljubinja i Trebinja.

Vrijednost do sada realiziranih aktivnosti u sklopu Projekta iznosi oko 200.000,00 KM. Realizirane aktivnosti bile su usmjerene na restauraciju i revitalizaciju dvije mlinice u Mostaru, koje su predate na upotrebu krajnjim korisnicima, detaljan arhitektonski snimak postojećeg stanja mlinica i objekata na vodi u Mostaru, Blagaju i Stocu, te detaljan geodetski snimak korita rijeka Radobolje (donji tok), Bune i Bregave.

Aktivnosti na podizanju svijesti i edukaciji mladih o lokalitetima na Listi svjetskog naslijeđa UNESCO-a, kao i onima na Tentativnoj listi (Blagaj, Mostar i Stolac) sa akcentom na vernakularnoj arhitekturi, odvijat će se u saradnji sa drugim partnerima na Projektu putem organizovanja Škole o vernakularnoj arhitekturi, radionica, analiza turističkih posjeta, izrade brošure o vernakularnoj arhitekturi, web stranice i drugog promotivnog materijala.

Radni dio sastanka je trajao tri dana – dva dana u Sarajevu i jedan dan u Mostaru, nakon čega su svi partneri na projektu posjetili restaurirane mlinice u Mostaru (mlinica u Cernici i mlinica u Zahumlju), kao i historijska gradska područja Mostara i Blagaja.

*Vernakularna arhitektura je arhitektura običnog čovjeka, neškolovanog, koji je gradio bez formalnog znanja: znanje je nasljeđivao od svojih predaka, a oplemenjivao ga je svojim iskustvom.

(k r a j)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: