početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

I Z V J E Š T A J

SA 11. SASTANKA HEREIN NACIONALNIH KOORDINATORA

 

U periodu 28. – 30.11.2012. godine održan je 11. sastanak HEREIN nacionalnih koordinatora u Strasbourgu, Francuska. Sastanku su prisustvovali nacionalni koordinatori HEREIN mreže i Tezaurusa, predstavnici sekretrijata HEREIN-a, predstavnici Odjela za kulturno naslijeđe i tehničke aktivnosti Vijeća Evrope, te ostali eksperti. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao Tarik Jazvin, saradnik za provođenje Konvencije o zaštiti svjetskog kulturnog naslijeđa u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, u svojstvu HEREIN nacionalnog kordinatora za Bosnu i Hercegovinu. Trodnevni sastanak je organizovan uz pomoć Vijeća Evrope.

 

Prvi dan sastanka se odnosio na aktivnosti četiri radne grupe koje su radile na temu vizija i strategija, organizacija i upravljanje, komunikacija i širenje, baza podataka i tezaurus HEREIN mreže. Predstavnik BiH je učestvovao u radu Radne grupe 3 (komunikacija i širenje), pripremanju aktivnosti za naredne dane sastanka, te sastanku Tezaurus koordinatora.

 

Drugi dan sastanka prisutnima su se obratili Claudia Luciani (Director of Democratic Governance, Culture and Diversity), Gianluca Silvestrini (Head of Division, Cultural Heritage and Technical Assistance), Giuliana De Francesco i Mikhael de Thyse (Cultural Heritage and Technical Assistance Division). Njihovo obraćanje se odnosilo na institucionalni i strategijski okvir, kao i na sistem upravljanja i razvoja HEREIN mreže. Nakon toga se pristupilo prezentiranju rada dvije radne grupe uz diskusiju i komentare nacionalnih koordinatora.

 

Treći dan sastanka nastavljeno je prezentiranje rada preostale dvije radne grupe. Diskutiralo se o pozicioniranju HEREIN mreže unutar reformskog procesa u Vijeću Evrope, traženju konzenzusa u upravljačkoj i razvojnoj starategiji HEREIN mreže i akcionom planu za 2013. godinu.

 

Nacionalni koordinatori su ukazali na velike probleme pri unosu informacija u HEREIN 3 bazu podataka koji se odnose na onemogućavanje pristupa svim dijelovima baze, te da se dešava i nestajanje već unešenih informacija.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: