početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Program za strane posjetioce u SAD-u

SAD, od 18.05. do 05.06.2009.

 

Na poziv Ambasade SAD u BiH, Mirzah Fočo, pomoćnik izvršnog dužnosnika U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, učestvovao je u Programu za strane posjetioce (IVLP) od 18.05.– 05.06.2009. godine.

 

Program za strane posetioce (IVL Program), koordinira i vodi Kancelarija za strane posjetioce Biroa za obrazovanje i kulturu State Departmenta. U programu učestvuje i nekoliko privatnih, neprofitabilnih organizacija koje dobijaju subvencije od Stejt dipartmenta, i dobrovoljne organizacije iz cijele Amerike (Savjeti za strane posjetioce). Svake godine u program učestvuje 4.400 posjetilaca iz cijelog svijeta. Zadatak Programa je uspostavljanje boljeg uzajamnog razumijevanja kroz komunikaciju na ličnom i profesionalnom nivou. U toku programa Mirzah Fočo je održao prezentaciju o radu Komisije i uspostavio brojne kontakte.

 

           

Ciljevi programa:

1. Prezentirati pojedincima i institucijama koje su uključene u program metodologiju koje se primjenjuje u SAD prilikom istraživanja, konzervacije, a posebno prezentacije  i edukacije;

2. Demonstrirati značaj identificiranja, dokumentiranja, zaštite i interpretacije historije i kulture i

3. Uspostaviti dijalog između profesionalaca iz SAD sa profesionalcima koji učestvuju u programu, kao i uspostavljanje međusobne suradnje i na taj način unaprijediti međunarodnu suradnju.

 

UČESNICI PROGRAMA

1. Afghanistan: Mr. AMANULLAH, Garden Manager, Baghe Babur Trust, Kabul, Afghanistan

2. Afghanistan: Mr. Zardasht SHAMS, Director of Planning and External Affairs, Ministry of Information and Culture, Islamic Republic of Afghanistan

3. Bahrain: Mr. Yusuf Abdulla Mohamed Jasim BUMATAIA, Museum Guide

4. Bosnia and Herzegovina, Mirzah Fočo, assistant of executive officer in the Commission to Preserve National Monuments

5. Finland: Mr. Lari Vainamo AALTONEN, Educational Planner, Study Center Citizen's Forum

6. France: Mr. Lodovico FOLIN CALABI, Associate Expert, UNESCO World Heritage Centre, Special Projects Unit, Paris, France

7. Georgia: Ms. Nato TALAKVADZE, International Program Coordiantor, Georgian National Museum (GNM)

8. Ghana: Mr. Edward QUAO, Curator, Kwame Nkrumah Memorial Park

9. Iraq: Ms. Faeza Abdul-Kadir Hussain HUSSAIN, Chief Engineer, Iraq National Museum

10. Kazakhstan: Mrs. Emma USMANOVA, Senior Fellow, Archeological Department, Karaganda State University

11. Kenya: Mr. Philip Jimbi KATANA, Chief Curator, National Museums of Kenya, Fort Jesus Museum

12. Kosovo: Ms. Gjejlane HOXHA, Architect, Institute for Protection of Monuments in Kosovo

13. Lebanon: Ms. Tania Zaven REZK, Archeologist, World Heritage Site Manager, Directorate General of Antiquities

14. Mauritius: Ms. Marie Diana BABLEE, Chairperson of the National Heritage Fund

15. Mexico: Ms. Daniela RABAGO GONZALEZ LUNA, Owner of Wasabi Management (Public Relations and Cultural Program Agency)

16. Qatar: Mr. Hassan Ali H ALANSARI, Head, Educational and Cultural Affairs, Qatar Museums Authority

17. Russia: Ms. Tatyana Ivanovna KRASHENINNIKOVA, Chief, Section of Restoration of Historical Monuments, Museums of the Kremlin, Moscow

18. Suriname: Mr. Stephen August FOKKE, Director, Urban Heritage Foundation

 

Raspored:

 

Washington, DC 16.- 21.05.2009. godine

Teme: Uvod u pravni i ustavni poredak SAD – Federalni sistem vlade, Pregled američke kulture, Federalna vlada i zaštita naslijeđa, učešće nevladinog sektora u zaštiti naslijeđa

Sastanci su bili održani u:  U.S. Department of State Cultural Heritage Center, the National Park Service, the Smithsonian Institution's American History Museum, the Cultural Resource Center i National Museum of the American Indian, the Library of Congress' American Folk Life Center, the National Trust for Historic Preservation, the Advisory Council on Historic Preservation, the U.S. Committee on the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) i u American Association of Museums.

 

Philadelphia, Pennsylvania 21.-24.05.

Teme: Korijeni demokracije, Uloga univerziteta u zaštiti naslijeđa

Sastanci koji su održani u Philadelphiji su prikazali američko viđenje demokracije. Voditelji programa sa Univerziteta u Pennsylvania's Muzeju Arheologije i Antropologije su prezentirali svoj rad uključujući i aktivnosti koje vode na recentnim arheološkim lokalitetima.

 

Santa Fe, New Mexico, 24.-2805.

Teme: Kultura američkih indijanaca, narodna umjetnost, kulturno naslijeđe i ekonomsko okruženje, Podrška države prilikom projekata zaštite naslijeđa.

Sastanci koji su održani imali su za cilj da prezentiraju kako privatni i javni sektor učestvuju u financiranju različitih projekata zaštite naslijeđa. Predstavnici Museum of International Folk Art prikazali su program koji vode u osnovnim školama. Prezentirana je i veza između kulturno-historijskog naslijeđa, turizma i ekonomskog razvoja. Izvršena posjeta jednom pueblo-u - nacionalnom spomeniku Bandelier. 

Nakon toga se grupa podijelila na tri podgrupe koje su otputovale na tri razlicite destinacije u cilju sagledavanja različitih aspekata i uključivanja različitih etničkih grupa u američko društvo.

 

Minneapolis, Minnesota 28.05.-02.06.

Teme: Uključenje zajedinice u poslove zaštite; pitanja zaštite okoline, Festivali, Umjetničke radionice

Minneapolis program je imao za cilj da prezentira način rada imigrantskih grupa, posebno Hmong kulture i da pokaže uticaj te kulture na društvo.

U Immigration History Research Centru grupi je prezentirana demografska slika države i regiona, koja je uključila sastanak u Hmong kulturnom centru, Minnesota Historical Society i Minnesota Historical Centru. U sklopu ovog dijela programa upoznati smo sa aktivnostima koje su poduzete u Fort Snellingu – restauriranom vojnom objektu iz 1800. godine, koje sadrži zanimljivu priču o vremenu kada je nastalo. U sklopu posjete ovom objektu obavljen je razgovor sa pripadnicom plemena Navaho. U Center for World Heritage Studies (CWHS) u Univerzitetu Minnesota, učesnici su diskutovali o problemima zaštite a u prvom redu obrazovanja mladih stručnjaka i ostalih.  Na sastanku koji je održan sa Minnesota State Arts Board-om – državnom agencijom koja stimuliše i ohrabruje razne kulturne programem učesnici su upoznati sa novim inicijativama.

 

New York, New York: 2 – 6. Jun

Teme: Naslijeđe Američkih imigranata; Muzejske aktivnosti na zaštiti i prezentaciji; Zaštita spomenika svjetske važnosti; Finalna evaluacija

Ovaj segment programa imao je za cilj da upozna učesnike programa sa tradicijom američkih useljenika i da demonstrira važnost kultura različitih etničkih grupa kao sastavnog dijela američke kulture. U sklopu programa posjećeni su China town i Jevrejska četvrt gdje su učesnici programa upoznati sa historijom doseljavanja kineske i jevrejske populacije u SAD. Učesnici programa su također upoznati sa aktivnostima koje vodi Metropolitan muzej u Njujorku. Aktivnosti međunarodne suradnje u polju zaštite naslijeđa prodiskutirani su na Columbia University - Programu zaštite naslijeđa i World Monuments Fund-u.

 

5. juna održana je finalna evaulacija projekta na kojoj su svi učesnici iznijeli svoja razmišljanja i utiske o programu kroz koji su prošli.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: