početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

3. regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti

Banja Luka, 3. i 4.11.2008.

 

U organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Banja Luka,  i Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd, u Banjoj Luci je održana 3. regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti, 3. i 4. novembar 2008. godine. Tema konferencije je bila „Očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa u uslovima globalnih promjena“.

Amra Šarančić

Zijad Halilović

Mirzah Fočo

Na konferenciji su učestvovali i stručni saradnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Saradnik za graditeljske cjeline i kulturne krajolike Amra Šarančić je izlagala na temu „Izrada planova upravljanja, primjer Blagaja“. Zijad Halilović, saradnik za arheologiju, je održao predavanje na temu „Odraz suvremenih promjena na stanje nekropola sa stećcima – uzurpacija, zapuštenost, izmještanje“. Saradnici Mirzah Fočo, Alisa Marjanović, Orjana Lenasi i Slobodanka Nikolić su prezentirali projekte koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika provela iz sredstava Fonda američkog ambasadora: Navedeni projekti su imali za cilj urgentnu zaštitu spomenika i edukaciju djece osnovnoškolskog uzrasta i studenata, a konkretno su se odnosili na Ferhadija džamiju u Banjoj Luci, Crkvu sv. Nikole u Trijebnju i Crkvu sv. Petra i Pavla u Ošanićima kod Stoca, Džamiju Mehmed-paše Kukavice i Aladža džamiju u Foči.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: