početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Međunarodna konferencija «Crkve u bivšoj Jugoslaviji»

Njemačka, Munster, 27-31.10.2004. 

           

            Pod pokroviteljstvom Biskupske konferencije Njemačke održana je konferencije u Munsteru na kojoj je središnja tema III okruglog stola bila arhitektura vjerskih objekata.   

            Na poziv organizatora Amra Hadžimuhamedović je prezentirala rad o novim džamijama u Bosni i Hercegovini.

            Radovi sa Konferencije bit će štampani u zborniku radova.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: