početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

JADRANSKO-JONSKA INICIJATIVA

PREDSJEDAVANJE SLOVENIJE

Portorož, Slovenija, 29.-30.04.2004.

 

Okrugli sto o "Kulturi"

Završna zajednička izjava

 

            Prvom i drugom sjednicom Okruglog stola o kulturi pod predsjedavanjem Slovenije predsjedavala je g-đa Jelka Pirkovič, državni podsekretar u Ministarstvu kulture. Glavna tema Okruglog stola bila  je kulturno naslijeđe u regionu i saradnja u cilju negove zaštite i prosperiteta.

            Okruglom stolu su prisustvovale delegacije iz šest zemalja članica Jadransko-jonske inicijative: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Srbija i Crna Gora i Slovenija. Spisak učesnika  nalazi se u prilogu.

            U uvodnom dijelu sjednice učesnici su dali pregled trenutne situacije u kojoj se nalazi kulturno naslijeđe u njihovim zemljama i razmijenili poglede o neriješenim problemima. Najveći dio zasijedanja protekao je u prezentiranju opštih i pojedinačnih tema od strane slovenačke delegacije, a njihovo izlaganje su dopunjavali članovi ostalih delegacija iz zemalja članica. Slovenija je odabrala teme u skladu sa slijedećim kriterijima:

 

Konkretni primjeri postojeće saradnje između Slovenije i bar jedne Jadransko-jonske zemlje koja može biti u interesu i neke druge zemlje članice,

 

Projekti kojima su postavljeni kvalitetni standardi za prikupljanje i obradu podataka o očuvanju kulturnog naslijeđa tokom velikih javnih radova i u primjeni međunarodnih pravnih instrumenata (konvencija),

 

Projekti koji pokazuju integrisani pristup očuvanju kulturnog naslijeđa i pružaju mogućnost postizanja višestrukih pozitivnih efekata i u drugim sektorima, a koji su predstavljeni na drugim Okruglim stolovima u okviru Jadransko-jonske inicijative, posebno oni koji se odnose na zaštitu okoline i održivi razvoj, privredu, turizam, mala i srednja preduzeća, obrazovanje i saradnju među univerzitetima.

 

Zaključci:

 

Arheološka istraživanja i zaštita naslijeđa

            Trebalo bi podstaći članice Jadransko-jonske inicijative da iskoriste prednosti koje pružaju nove tehnologije i da poštuju etičke standarde koje nalaže preventivna i nedestruktivna arheologija, kao što je definisano u Konvenciji iz La Valete.

            Slažemo se da je potrebna bolja saradnja između istraživačkih i institucija visokog obrazovanja s jedne strane i nadležnih za očuvanje naslijeđa s druge strane, kako bi se pokrenula i praktična realizacija ovih tehnika u pripremi popisa spomenika naslijeđa, razvojnih programa i u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. 

            Jadransko-jonska inicijativa može promovirati i intenzivniju saradnju među visokoobrazovnim institucijama i pomoći u educiranju široke javnosti o ovom pitanju. U tom cilju je Okrugli sto o kulturi prihvatio i nacrt projekta za saradnju među univerzitetima koji je napravio Univerzitet iz Ljubljane pod nazivom "Itegrisane ne-destruktivne tehnike istraživanja lokaliteta kompleksnog kulturnog naslijeđa"  i pozvao partnere iz zemalja članica Jadransko-jonske inicijative da se pridruže ovom projektu koji bi mogao biti su-finansiran kroz Socrates/Erasmus program Evropske unije i druge mehanizme finansiranja (Tempus, CEEPUS).

 

Podvodno kulturno naslijeđe

            Dajemo snažnu podršku namjerama naših nadležnih struktura da potpišu i ratifikuju UNESCO-vu Konvenciju o zaštiti podvodnog naslijeđa ili unaprijeđenju državnih mjera zaštite naslijeđa.

 

            Predlažemo realističniji pristup promoviranju saradnje u obliku bilateralnih ili multilateralnih projekata, dok bi bliža saradnja bila preporučljiva u pogledu profesionalne obuke podvodnih arheologa, uz razmjenu iskustava stečenih u radu, posebno u oblasti (strateške) procjene stanja podvodnog arheološkog naslijeđa kao integralnog dijela procjene uticaja okoline na obalna područja.

            Izražavamo zadovoljstvo preliminarnom političkom podrškom koja je data bilateralnoj saradnji između Ministarstava kulture Slovenije i Hrvatske u ovoj oblasti i podstičemo i druge članice Jadransko-jonske inicijative, posebno Italiju i Hrvatsku, da sklapaju  bilateralne sporazume. Uvjereni smo da će nakon političkih uslijediti i praktični koraci (finansijski i administrativni) koji će omogućiti realizaciju ovakve saradnje.

            Podržavamo ideju o sradnji u izradi baze podataka o podvodnom i drugom pomorskom arheološkom naslijeđu (luke, lokacije gdje se nalaze olupine brodova), kao i pripremu sažetka izvadaka iz relevantne pravne regulative zemalja članica koja se odnosi na podvodno naslijeđe. Ova baza podataka mogla bi biti finansirana sredstvima EU-a.

 

Intergisani pristup očuvanju zaštićenih područja kulturnog naslijeđa

            Očuvanje historijskih urbanih i ruralnih centara, prirodnih područja i drugih oblasti gdje se nalazi kulturno naslijeđe, izuzetno je zahtijevno u pogledu upravljanja, revitalizacije i uključivanja u savremeni život. Stoga članice Jadransko-jonske inicijative moraju uzeti u obzir ne samo kulturno naslijeđe duž obale, nego i kulturno okruženje u unutrašnjosti.

            Ističemo potrebu bliske saradnje između stanovništva, opština, državnih struktura, privrednih subjekata, posebno iz sektora turizma, i građanskog društva sa ciljem očuvanja i prosperiteta zaštićenih područja kulturnog naslijeđa.

            Jadransko-jonska inicijativa može poslužiti kao okvir za testiranje inovativnih mehanizama za planiranje razvoja, kao što je procjena raznih uticaja na kuturno naslijeđe, ucrtavanje na karte posebno osjetljivih područja u obalnim i priobalnim zonama, izrada višejezičkog rječnika termina iz ove oblasti i formiranje baza podataka koje bi omogućile razmjenu podataka i iskustava u planiranju i upravljanju koja su se dobro pokazala u praksi, kao i razmjenu znanja iz tehničke oblasti.

 

Solane kao eko-muzeji

            Postojeća mreža solana-muzeja u Sloveniji, Italiji i Grčkoj pruža izvanredan primjer i služi kao polazna tačka za buduću saradnju.

Solane eko-muzeje treba promovisati kao priliku za integrisani pristup upravljanju obalskim naslijeđem, gdje se različite incijative mogu uspješno provesti u praksi (arheološka istraživanja, briga za okolinu i održivi razvoj kroz sektor turizma).

            Podržavamo konkretne inicijative za saradnju u okviru Udruženja mediteranskih pomorskih muzeja, koje su definisane tokom sastanka u Palermu u Italiji (19.-21.09.2003.) za kandidovanje projekta koji bi bio su-finansiran u sklopu EU-ovog  programa Kultura 2000.

 

Opšti zaključak

            Dajemo snažnu podršku ideji pripreme jednog integrisanog projekta koji bi obuhvatao veliki broj tema za diskusiju na Okruglim stolovima, po mogućnosti pod nazivom "Pomorski saobraćaj, turizam, okolina i kultura" i koji bi uključio temu Integrisanog upravljanja obalnim pojasom, kako je definisano u Preporuci Evropskog Parlamenta i Vijeća od 30.05.2002., koja se odnosi na primjenu Integrisanog upravljanja obalnim pojasom u Evropi (32002H0413). Podstičemo države članice Evropske unije i Jadransko-jonske inicijative da stupe u pregovore o mogućnostima zajedičkog finansiranja. Smatramo da novoformirani Univerzitet u Kopru u Sloveniji može poslužiti kao sredstvo za promovisanje integrisanih programa edukacije u oblasti turizma, zaštite okoline i kulturnog naslijeđa.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: