početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu(2003.-2005.)

 

            Vijeće Evrope, u suradnji sa Evropskom unijom izradilo je Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu, koji je Ministarstvo vanjskih poslova proslijedlo u Komisiju. Istovremeno je kandidiran program koordinator za Bosnu i Hercegovinu (Amra Hadžimuhamedović).

            Regionalni program obuhvata: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Rumuniju, Srbiju i Crnu Goru i Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju.

program se satoji od tri komponente:

 

A) Institucionalni capacity building plan (ICBP):

1.       doprinos uspostavi odgovarajućeg zakonskog okvira  i administrativnim reformama;

2.       inventar i dokumntacija;

3.       formuliranje realističnih strategija razvoja,

4.       doprinos sposobnostima upravljanja naslijeđem kod javnih službenika u državnim institucijama;

5.       razvoj tehnika i prakse konzervacije kroz specifične treninge, programe profesionalne razmjene, isl.

B) Plan integriranog projekta rehabilitacije (IRPP)

1.       preliminarna tehnička procjena:  procjena izvještaja o sadašnjem stanju arhitektonskog i arheološkog naslijeđa; izrada liste prioriteta za intervenciju (PIL); Preliminarna tehnička ocjena stanja objekata na PIL, uključujući i globalnu procjenu troškova;

2.       fisibility studije (FS): razvoj projekata; organizacija projekata; implementacija projekata

C) Pilot projekat lokalnog razvoja (LDPP)

 

            Komisija će podržati regionalni program za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, ali će i dalje nastaviti insistirati da pri njegovoj implementaciji budu zadovoljene specifične potrebe zemlje.

          Bosna i Hercegvina bi trebala učestvovati u pojedinim komponentama programa sa onim projektima, koji su u svakom slučaju aktelni i čije izvršenje predstavlja obavezu za narednu godinu, npr. capacity building: zakonski okvir i inventar i dokumentacija; projekti lokalnog razvoja: Plan održivog upravljanja historijskom jezgrom Jajca (čija bi izrada i provedba trebala biti predložena i Vladi Federacije BiH kao jedan od prioriteta za naredno kratkoročno razdoblje.)

          Na razini Bosne i Hercegvoine će biti inicirano formiranje interministarske komisije koja će osigurati integriranost programa u multidisciplinarni pristup definiranju održivog razvoja.

          Imenovan je Koordinatori programa za Plan integriranog projekta rehabilitacije (IRPP) (komponenta B) Mirela Mulalić Handan. Prijedlog Koordinatora programa:

1.       za capacity buliding (komponenta A) Dubravko Lovrenović

2.       za lokalne projekte (komponenta C) Ljiljana Ševo.

          Aktivnosti koje su predviđene Programom VE bit će, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđene u projekciji budžeta Komisije za narednu godinu.

 

Sastanak program koordinatora, Strasbourg, 29-30 septembar 2003.godine

              U okviru pripreme programa u Strazburu je 29. i 30. septembra 2003. godine održan sastanak program koordinatora. Cilj sastanka bio je detaljno predstavljanje svih komponenti programa  program koordinatorima, kao i izražavanje stavova i očekivanja program koordinatora. S obzirom na vrlo ambiciozan obuhvat Programa, važna pitanja su bila:

1.       Šta je korist svake zemlje pojedinačno koju ona dobija iz programa.

2.       Šta su obaveze svake zemlje pojedinačno.

           Važno je istaći da Vijeće Evrope ne raspolaže sa fondovima za provedbu programa i da bi oni najvećim dijelom bili osigurani u budžetima zemalja učesnica u Programu, ili iz nekih drugih izvora (Evropska unija, donacije i sl.). Doprinos Vijeća Evrope zadržava se na razini pokrivanja troškova organizacije sastanaka i pokrivanja troškova rada specijalista Vijeća Evrope (Vijeće Evrope ima file sa referencama specijalista koje angažiara za određene programe. File je nekada usvajao i angažmanu eksperata odlučivao Upravni odbor za naslijeđe, ali je to sada prepušteno Odjeljenju za tehničku suradnju i pomoć Odjela za kulturu u VE.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: