početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Word library and information congress 75 IFLA general Conference and Assembly – Libraries create futures: buliding on cultural heritage

Italija, Milano, 23 – 27. 08.2009

 

Svjetska Konferencija biblioteka i informacionih znanosti održana je u Milanu od 23.-27.08.2009. godine. Organizator je The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) koja egzistira od 1927 godine (www.ifla.org). Konferenciji su prisustvovalo oko 3000 učesnika iz 40 zemalja svijeta. Predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika je bila Almedina Salihagić.

Konferencija je koncipirana i podjeljena u 5 divizija po vrstama biblioteka sa različitim programima. Predavanja i sesije se odvijaju paralelno za sve divizije. Dana 23.08.2009. godine nakon svečanog otvaranja Konferencije predstavnica Komisije je prisustvovala programu UNESCO – otvoreni forum. Na ovom forumu bilo je riječi o projektu koji podržava UNESCO zajedno sa IFLOM a koji je započeo 2005. godine. Osnovna ideja ovog projekta je uspostavljanje Internet baze u saradnji sa bibliotekama širom svijeta putem kojih bi se predstavljalo naslijeđe iz čitavog svijeta u cilju boljeg razumijevanja različitih kultura. Taj koncep ujedno omogućava  predstavljanja građe zavičajnih zbirki iz različitih biblioteka. Trenutno u ovom projektu participiraju 34 biblioteke iz čitavog svijeta (opširnije o konceptu, građi i projektu na  www.wdl.org. Na ovoj web stranici možete pronaći fotografije i dokumente i iz BiH a izvori su Univerzitetska biblioteka u Bratislavi i Biblioteka Kongresa. Nažalost izvori ne dolaze iz bilioteka u BiH.)

Nakon sesije predstavnica Komisije je razgovarala sa gospođom Michelle Rago, Tehnical Project Director World Digital Library, o eventualnim mogućnostima i uslovima da se BDC Komisije uključi u projekat te na taj način promovira naslijeđe BiH i sam BDC  građu i zbirke u njemu.

Naredna aktivnost bila je predaja godišnjaka Baština i promotivnog materijala Komisije za predsjednicu IFLE Claudi Lux. Ova aktivnost je naišla na vrlo dobar odjek jer je netipična za Konferenciju. Članovi sekretarijata IFLE bili su pozitivno iznenađeni izgledom i kvalitetom publikacija Komisije, posebno iznenađenje izazvala je činjenica da su dvojezični. Završna aktivnost bila je posjeta izložbi plakata.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: