početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Magribija džamija, historijski spomenik  
Lokacija - Sarajevo


Manastir Gomionica, graditeljska cjelina  
Lokacija - Banja Luka


Manastir Lomnica, prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Šekovići


Manastir Ozren sa freskama, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bosansko Petrovo Selo/Petrovo


Manastir Papraća u Papraći, graditeljska cjelina  
Lokacija - Šekovići


Manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bileća


Manastir Vozuća u Vozući, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zavidovići


Manastir Žitomislić, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Mostar


Medresa (Derviš Hanume medresa), historijska građevina  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Mejtef Mektebi Ibtidaije, historijska građevina 
Lokacija - Stolac


Mekota, Gornji Rakani, arheološki lokalitet  
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Memorijalni kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi, istorijsko područje 
Lokacija - Jablanica


Memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, historijsko područje 
Lokacija - Vitez


Memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“, kulturni pejzaž 
Lokacija - Drvar


Memorijalni kompleks Šušnjar, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sanski Most


Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu, grobljanska cjelina 
Lokacija - Ilidža


Mile, arheološko područje - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići  
Lokacija - Visoko


Milošnik (Bušatlijina ili Milosnik) džamija sa haremom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Livno


Mir-Muhamedova (Mehmed i Mustajbegova) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Čajniče


Mitrej u Jajcu, historijski (antički sakralni) spomenik  
Lokacija - Jajce


Mitropolija (Vladikin dvor ili Episkopska palata), graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Mjesto Gradske (Sultan Ahmedove) džamije sa haremom i nišanima 
Lokacija - Prijedor


Mjesto Husein-begove džamije sa haremom  
Lokacija - Bosanski Brod


Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, historijsko područje 
Lokacija - Rogatica


Mlinica u Budošima, historijski spomenik  
Lokacija - Trebinje


Modro Polje, historijsko područje 
Lokacija - Foča / Ustikolina


Most Mehmed-paše Sokolovića, historijski spomenik  
Lokacija - Višegrad


Most na Dumanu, historijska građevina  
Lokacija - Livno


Most na Kožetini, historijski spomenik  
Lokacija - Foča / Ustikolina


Most na rijeci Zeleni Jadar u Slapovićima, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Srebrenica


Most na rijeci Žepi, historijski spomenik 
Lokacija - Rogatica


Most na Viševskom potoku u Dolovima, historijski spomenik  
Lokacija - Rudo


Most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klinčići, historijski spomenik  
Lokacija - Olovo


Most poznat kao ‘Rimski most‘ u selu Vranci, historijski spomenik 
Lokacija - Kreševo


Most u Klepcima, historijska građevina  
Lokacija - Čapljina


Most u Plandištu (“Rimski” most; most preko rijeke Bosne u Plandištu), prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Most u Starom Majdanu, poznat kao Rimski most, historijski spomenik  
Lokacija - Sanski Most


Mostar, historijsko gradsko područje  
Lokacija - Mostar


Mural Zuke Džumhura 
Lokacija - Konjic


Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi/Dušanovu, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Milići


Musafirhana (Salihagića kuća), historijski spomenik 
Lokacija - Fojnica


Musafirhana u Jajcu, mjesto historijske građevine 
Lokacija - Jajce


Musalla sa grebljem u Kamengradu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sanski Most


Mushaf Fadil-paše Šerifovića, vlasništvo Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, pokretno dobro 
Lokacija - Sarajevo


Musluk (Atik Ali-pašina) džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Foča


Muzej I zasjedanja ZAVNOBiH-a zajedno sa stalnom muzejskom postavkom  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“), pokretno dobro 
Lokacija - Sarajevo


Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga, pokretno dobro 
Lokacija - Fojnica


Muzejska zbirka, vlasništvo franjevačkog samostana u Plehanu, pokretno dobro  
Lokacija - Derventa


Muzička akademija (Zavod svetog Augustina), povijesna građevina  
Lokacija - Sarajevo


Muzička škola, povijesna građevina 
Lokacija - Travnik
 Izlistano 52 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: