početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Ugroženi spomeniciLISTA UGROŽENIH SPOMENIKA BIH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika prati i razmatra stanje i aktivnosti u vezi sa nacionalnim spomenicima koji su ugroženi nezakonitom izgradnjom, nestručnom rekonstrukcijom, neodržavanjem ili nekim drugim vidom destrukcije.

Ugroženi spomenici Bosne i Hercegovine su:
1. Historijski spomenik - Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS;
2. Kompleks Ada u Stocu, FBiH;
3. Historijsko područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, FBiH;
4. Historijsko područje - Stari grad Stolac, FBiH;
5. Graditeljska cjelina - Tvrđava u Jajcu, FBiH;
6. Resulbegovića kuća u Trebinju, RS;
7. Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini, Foča, FBiH;
8. Arheološko područje - Ripač kod Bihaća, FBiH;
9. Historijsko jezgro Blagaja, Mostar, FBiH;
10. Historijski spomenik Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS;
11. Područje i ostaci historijskog spomenika - Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, opština Trebinje, RS;
12. Graditeljska cjelina – džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), opština Berkovići, RS;
13. Arheološko područje – Korića Han u Gračanici, FBiH;
14. Tvrđava u Kozarcu, Prijedor, RS;
15. Historijska građevina – Vijećnica u Bosanskom Novom/Novom Gradu, RS;
16. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim u Bužimu, FBiH;
17. Historijsko gradsko područje Kreševo u Kreševu, FBiH;
18. Arheološko područje Rataje, opština Foča, RS;
19. Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom, FBiH;
20. Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči, RS;
21. Historijsko područje - Stari grad Prusac, opština Donji Vakuf, FBiH;
22. Historijsko područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, opština Berkovići, RS;
23. Grobljanska cjelina – groblje na Presjeci kod Ustikoline, opština Foča, FBiH;
24. Historijski spomenik – Most na rijeci Žepi, opština Rogatica, RS;
25. Graditeljska cjelina - Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu, FBiH;
26. Graditeljska cjelina – crkva sv. Nikole u Srđevićima kod Gacka, RS;
27. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH;
28. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline džamije u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca) kod Gacka, RS;
29. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju, RS;
30. Graditeljska cjelina – Stari grad Glamoč u Glamoču, FBiH;
31. Historijsko područje – stari križevi u Drežnici kod Mostara, FBiH;
32. Graditeljska cjelina – Stari grad Samobor, RS;
33. Arheološko područje - helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH;
34. Historijska građevina – Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći, RS;
35. Arheološka područja – Nekropole sa stećcima na lokalitetima zaselak Brdo i zaseok Perići, naselje Hodovo, opština Stolac, FBiH;
36. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, opština Berkovići, RS;
37. Sulejman-pašića kula u Odžaku kod Bugojna, FBiH;
38. Staro pravoslavno groblje u Šljivnu na Manjači, opština Banja Luka, RS;
39. Arheološko područje i ostaci stare tvrđave Prozor u Prozoru, FBiH;
40. Historijsko područje – Prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, opština Bihać, FBiH;
41. Arheološko područje Tašlihan, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH;
42. Historijska građevina – zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara Milosrdnica u Travniku, općina Travnik, FBiH;
43. Istorijska građevina – Dvorana bivšeg hotela „Bosna“ (Zgrada Turskog konzulata) u Brčkom, Brčko Distrikt BiH;
44. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Srednje, općina Ilijaš, FBiH;
45. Historijsko područje – Stari grad Kamengrad, opština Sanski Most, FBiH;
46. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, opština Olovo, FBiH;
47. Historijski spomenik – Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici, FBiH;
48. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu „Mramorje“ na lokalitetu Moguš, opština Olovo, FBiH;
49. Stambena graditeljska cjelina – Hadžišabanovića kuća u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo, FBiH;
50. Historijska građevina – zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu, općina Centar; FBiH;
51. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima Opara, općina Novi Travnik; FBiH;
52. Graditeljska cjelina – Jajce kasarna u Sarajevu, općina Stari Grad; FBiH;
53. Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici, općina Tuzla; FBiH;
54. Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, opština Stolac, FBiH;
55. Pokretno dobro – Fondovi i zbirke Historijskog arhiva Sarajevo; FBiH;
56. Kulturni krajolik – selo Lukomir (Gornji Lukomir); općina Konjic; FBiH;
57. Kulturni pejsaž – Nekropole sa stećcima u selu Sovići, općina Jablanica, FBiH;
58. Historijsko područje – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, općina Velika Kladuša, FBiH;
59. Graditeljska cjelina – Utvrda Vrnograč u Vrnograču, općina Velika Kladuša, FBiH;
60. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima i grobovi, lokalitet Gračani, općina Konjic, FBiH;
61. Povijesno područje – Nekropola sa stećcima u Vincu, općina Jajce, FBiH;
62. Pokretno dobro – Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, FBiH;
63. Stambena graditeljska cjelina – Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) u Zvorniku, RS;
64. Historijska građevina – Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu, FBiH;
65. Graditeljska cjelina nekadašnje Fabrike Papira („Papirne“) u Zenici, FBiH;
66. Graditeljska cjelina – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, općina Stari Grad, FBiH;
67. Stambena graditeljska cjelina – ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, FBiH;
68. Historijski spomenik – zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu, FBiH;
69. Graditeljska cjelina - grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36, br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha) u Sarajevu, FBiH;
70. Historijska građevina – Hajduk kula na Kručevića Brdu kod Čitluka, FBiH;
71. Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, općina Ljubuški, FBiH;
72. Historijsko-gradsko područje Počitelj, općina Čapljina, FBiH;
73. Historijska građevina – Kuća poznata kao Dervišagića kuća (kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića) u mahali Crvena rijeka, općina Srebrenica, RS;
74. Arhivska građa Arhiva BiH, općin Centar, FBiH;
75. Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, općina Ilijaš, FBiH;
76. Historijska građevine – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, općina Čapljina, FBiH;
77. Ferhat-pašina biblioteka u Banjoj Luci, Grad Banja Luka, RS;
78. Graditeljska cjelina - Novo Selo (Franz Josefsfeld), Grad Bijeljina, RS;
79. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, FBiH;
80. Historijski spomenik – Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss) u Jajcu, FBiH;
81. Mjesto i ostaci historijskog spomenika – Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, FBiH;
82. Historijska građevina – Kino Centar u Tuzli, FBiH;
83. Arheološko područje – Stari grad Kozograd, Opština Fojnica, FbiH;
84. Istorijski spomenik – Mlinica u Budošima, grad Trebinje.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: