početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

O ODBIJANJU PRIJEDLOGA ZA PROGLAŠENJE NACIONALNIM SPOMENIKOM

 

Na 18. sjednici Komisije održanoj 25-31. januara 2005. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

 1. Islamski centar u Živinicama, 

 2. Džamija u Živinicama, 

 3. Džamija Oskova u Živinicama,

 4. Nova džamija u Gornjoj Lukavici, opština Živinice,   

 5. Džamija u Donjoj Lukavici, opština Živinice,
 6. Džamija Donji Bašigovci u Živinicama,
 7. Džamija u Baricama, opština Živinice
 8. Nova džamija Đurđevik, opština Živinice
 9. Džamija Grad u Banovićima,
 10. Džamija Banovići selo, opština Banovići,
 11. Džamija Repnik u Banovićima,
 12. Džamija Omazići u Banovićima,
 13. Džamija Podgorje u Banovićima,
 14. Džamija u Turskom Lukavcu, Puračić, opština Lukavac,
 15. Nova džamija u Turiji, Puračić, opština Lukavac,
 16. Džamije Međiđa Srednja u Gradačcu,
 17. Džamija Požarike u Gradačcu,
 18. Džamija Donji Rainci u Kalesiji,
 19. Džamija Tojšići u Kalesiji ,
 20. Džamija Memići – centar u Kalesiji,
 21. Nova džamija Miljanovci u Kalesiji,
 22. Džamija – nova džamija Caparde, opština Osmaci,
 23. Džamija Brda Križevci u Kalesiji ,
 24. Noćajevska džamija – nova u Kladnju,
 25. Tuholjska džamija – nova u Kladnju,
 26. Brateljevićka džamija u Kladnju ,
 27. Tarevska džamija – nova u Kladnju,
 28. Stuparska džamija u Kladnju.

Na 19. sjednici Komisije održanoj 15-21. marta 2005. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

 1. Džamija Donja Orahovica-Bajići u Gračanici,
 2. Džamija Gornja Orahova II u Gračanici,
 3. Džamija Mustafići u Gračanici,
 4. Džamija u Podorašju – nova u Srebreniku,
 5. Džamija u Srebreniku,
 6. Džamija Lisovići u Srebreniku,
 7. Džamija El – Rihab u Tuzli,
 8. Džamija uz Behrambegovu medresu u Tuzli ,
 9. Džamija Miladije u Tuzli,
 10. Džamija Dobrnja - nova u Tuzli,
 11. Džamija Milješići u Tuzli,
 12. Džamija Čaklovići u Tuzli,
 13. Džamija Moluhe u Tuzli,
 14. Nova džamija Sepetari u Tuzli,
 15. Džamija Solina u Tuzli,
 16. Džamija Ševar-nova u Tuzli,
 17. Džamija Šiće u Tuzli.

Na 20. sjednici Komisije održanoj 03-09. maja 2005. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

 1. Džamija Ćoseti u Brčkom,
 2. Džamija Rijeke-Klanac u Brčkom,
 3. Gazijska džamija u Kiseljaku, općina Srebrenik,
 4. Džamija u Lušnici, općina Srebrenik,
 5. Graditeljska cjelina – Lubina (Topal Inhana) džamija u Sarajevu.

Na 21. sjednici Komisije održanoj 27.juna-02. jula 2005. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom: 

 1. Džamija Cage – Nova džamija u Srebreniku,
 2. Nova džamija – Rapatnica u Srebreniku,
 3. Džamija Brničani u Srebreniku,
 4. Džamija u Omerbašićima, općina Srebrenik,
 5. Nova džamija u Špionici, općina Srebrenik,
 6. Džamija u Falešićima, općina Srebrenik,
 7. Džamija u Dedićima, općina Srebrenik,
 8. Džamija Donji Potok, općina Srebrenik,
 9. Džamija u Buturović Polju, općina Konjic,
 10. Džamija u Grabovcima, općina Konjic,
 11. Džamija Drekuša u Bradini, općina Konjic,
 12. Džamija u Šunjima, općina Konjic,
 13. Džamija u Džepima, općina Konjic,
 14. Džamija u Podorašcu, općina Konjic,
 15. Džamija u Glavičinama, općina Konjic,
 16. Džamija u Čelebićima, općina Konjic,
 17. Džamija u Orahovici, općina Konjic,
 18. Džamija u Lukomiru (Čomorska džamija), općina Konjic.

Na 22. sjednici Komisije održanoj 30.augusta-05. septembra 2005. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom: 

 1. Džamija u Međeđi, općina Višegrad,
 2. Džamija Šehdija u Vitkovićima, općina Goražde,
 3. Šemihovska džamija, općina Goražde,
 4. Džamija Kopači, općina Goražde/Ustiprača,
 5. Džamija Ustiprača, općina Goražde/Ustiprača.

Na 30. sjednici Komisije održanoj 16.-22.. januara 2007. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

    1. Zbirka knjiga (23 naslova) iz privatne biblioteke Momčila Spasojevića u Čelincu, opština Čelinac, RS

    2. Osman-Čelebijina džamija (Potočka), općina Zenica, FBiH

 

Na 31. sjednici Komisije održanoj od 06. do 09.marta 2007. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

    1. Psihijatrijska klinika na Sokocu (Austrougarska kasarna);

    2. Musalla – Partizansko spomen groblje u Konjicu;

    3. Historijska građevina – Hadži Mazića kuća u Zenici;

 

Na 38. sjednici Komisije održanoj 27. maja do 02. juna 2008. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenikom:

 1. Stambeni objekat u ulici Duška Košćice 10 u Banjoj Luci, RS;
 2. Stambeni objekat u Grčkoj ulici br. 5 u Banjoj Luci, RS;

Na 44. sjednici Komisije održanoj od 12. do 18. maja 2009. godine donesene su odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenikom:

1. Kuća porodice Muranović u ulici Branislava Nušića broj 28 u Prijedoru, općina Prijedor, RS;

2. Dimnjak tunelske peći u krugu tvornice IGM Usora d.d. u Jelahu. Općina Tešanj, FBiH;

 

Na 45. sjednici Komisije održanoj od 07. do 11. jula 2009. godine donesena je odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje sljedećeg dobra nacionalnim spomenikom:

1. Stambeni kompleks porodice Maglajlić (rodna kuća narodnog heroja Šefketa Maglajlića) u ulici Pere Krece 1 i broj 3 u Banja Luci, RS;

 

Na 46. sjednici Komisije održanoj od 08. do 11. septembra 2009. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

1. Šarena (Mejdan džedid) džamija u Gračanici, FBiH;

2. Glavni gradski park – Spomen park narodnih heroja u Doboju, RS;

3. Objekat „Ledare“, bivše stovarište „Sarajevske pivare“ u Mostaru, FBiH;

 

Na 47. sjednici Komisije održanoj od 1. do 4. decembra 2009. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Džamija u Pribavi, općina Gračanica, FBiH
 2. Džamija u Donjoj Lohinji, općina Gračanica, FBiH

 

 

Na 48. sjednici Komisije održanoj od 9. do 12. februara 2010. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. ''Rimski most'' (Kameni most na rijeci Krndiji) u Tešnju, FBiH;

 

Na 49. sjednici Komisije održanoj 26. oktobra 2010. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Pravoslavna crkva rođenja presvete Bogorodice u Bosanskoj Krupi, FBiH;

 

Na 51. sjednici Komisije održanoj od 6. do 9. septembra 2011. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Historijska građevina – kuća porodice Ozmo u Olovu, FBiH;
 2. Spomenik borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora u selu Urija, općina Donji Vakuf, FBiH;
 3. Spomen ploča prvom inženjerijskom bataljonu (zgrada osnovne škole) u Donjem Vakufu, FBiH;
 4. Spomen ploča ilegalcima iz Donjeg Vakufa (kuća Drage Topića), FBiH;
 5. Spomen ploča narodnom heroju Dušanu Dugaliću u Donjem Vakufu, FBiH;
 6. Spomen ploča Partizanskoj bolnici Padalište u Donjem Vakufu, FBiH;
 7. Spomen ploča Prvom oslobođenju sela Prusac u Donjem Vakufu, FBiH;
 8. Partizansko spomen groblje u Donjem Vakufu, FBiH;
 9. Spomen obilježje šehidima i palim borcima u Sokolović Koloniji, općina Ilidža, FBiH;
 10. Ratni most na rijeci Željeznici, općina Ilidža, FBiH;
 11. Hair česma šehidu Admiru Rastoderu u Sokolović Koloniji, općina Ilidža, FBiH;
 12. Džamija u Donjim Vukovijama, općina Kalesija, FBiH;
 13. Džamija Gornje Vukovije, općina Kalesija, FBiH;
 14. Džamija Kikači, općina Kalesija, FBiH;
 15. Stara džamija Memići u Memićima, općina Kalesija, FBiH;
 16. Džamija u Prnjavoru kod Kalesije, općina Kalesija, FBiH;
 17. Džamija u Gornjem Hrasnom kod Kalesije, općina Kalesija, FBiH;
 18. Džamija u Gornjim Raincima kod Kalesije, općina Kalesija, FBiH;

 

Na 52. sjednici Komisije održanoj od 21. do 24. novembra 2011. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Petrička džamija u mahali Petrića u Srebrenici, RS;
 2. Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici, RS;
 3. Džamija u Osatici kod  Srebrenice, RS;
 4. Džamija u Dobraku, općina Srebrenica, RS;
 5. Historijski spomenik – Safikadin mezar u Banjoj Luci, RS;
 6. Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama, općina Ilidža, FBiH;
 7. Zgrada nekadašnje hidroelektrane u Jajcu, općina Jajce, FBiH;
 8. Džamija Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu, FBiH;

 

Na 53. sjednici Komisije održanoj od 26. do 28. marta 2012. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Lokalitet Tavil hadži Mustafinog mesdžida u Sarajevu, općina Centar, FBiH;
 2. Historijska građevina – Planinarski dom „Skakavac“ u Nahorevu, općina Stari Grad, FBiH;

 

Na 54. sjednici Komisije održanoj od 04. do 06. juna 2012. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Zgrada nekadašnje Škole u Rankovićima kod Novog Travnika, općina Novi Travnik, FBiH;
 2. Objekat carinarnice u Kreševu, općina Kreševo, FBiH.

Na 56. sjednici Komisije održanoj od 04. do 06. februara 2013. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

 1. Džamija Zelina Donja, općina Gradačac;
 2. Džamija Zelina Srednja, općina Gradačac;
 3. Brdo džamija, općina Gradačac;
 4. Historijska građevina – kuća porodice Muftić u Cernici, Mostar.

 

Na 58. sjednici Komisije održanoj od 02. do 04. septembra 2013. godine donesene su odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:

   1. Spomenik palim austrougarskim pilotima u Sarajevu,
   2. Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u Sarajevu i
   3. Historijska građevina – Muzička škola u Tuzli.

 

 


Na 59. sjednici Komisije, održanoj od 06. do 08. novembra 2013. godine, donesena je odluka kojom se utvrđuje da 1 dobro ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Partizansko groblje u Glavatičevu, općina Konjic.


Na 60. sjednici Komisije, održanoj od 03. do 05. februara 2014. godine, donesena je odluka kojom se utvrđuje da 1 dobro ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Konatorska ćuprija, općina Travnik.


Na 61. sjednici Komisije, održanoj od 01. do 03. aprila 2014. godine, donesene su odluke kojima se utvrđuje da 2 dobra ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Spomenik austrougarskom oficiru u Ledićima, općina Trnovo, FBiH; 2. Spomenik (spomen-ploča) obješenim ilegalcima u Mostaru, Grad Mostar, FBiH.


Na 62. sjednici Komisije, održanoj od 16. do 20. juna 2014. godine, donesene su odluke kojima se utvrđuje da 9 dobara ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Spomenik žrtvama fašističkog terora, općina Vitez, FBiH;
2. Spomenik narodnom heroju Ranku Šipki, općina Vitez, FBiH;
3. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Mošunj, općina Vitez, FBiH;
4. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Počulica, općina Vitez, FBiH;
5. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Rijeka, općina Vitez, FBiH;
6. Objekat Sokolskog doma (Sokolana) u Zenici, FBiH;
7. Džamija u Grančarevu, Korjenići, općina Trebinje, RS;
8. Džamija u Luci, općina Srebrenica, RS;
9. Kuća poznata kao Hadžića kula sa pratećim objektima u Luci, općina Konjic, FBiH.

Na 65. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 03. do 05. marta 2015. godine, donesene su odluke kojima se utvrđuje da dva dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom:
1. Historijska građevina – Općinska zgrada u Tuzli;
2. Ambijentalna cjelina – Svetište Majke Božje „pod špiljama“ u Kreševu.

Ukupno: 149 negativna odluka.

 

 

 

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: