početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nepokretno

Naziv i sjedište (ime, prezime, adresa i prebivalište, telefon, e-mail) podnositelja zahtjeva za proglašenje pokretnog dobra nacionalnim spomenikom
Datum podnošenja zahtjeva:
I: Naziv dobra
II: vrsta dobra
Spomenik:
Cjelina:
Područje:
III: Lokacija dobra
Opština:
Naseljeno mjesto:
k.č i k.o
 
IV: Vlasnik dobra
V: Korisnik dobra
VI:
Vrijeme nastanka dobra
VII: Kratak opis dobra i obrazloženje razloga za podnošenje prijedloga
IX: Sadašnje stanje dobra
Očuvano: Zapušteno: Oštećeno: Uništeno:
Popis dokumentacije (1) koju prilažete uz zahtjev (2):
Popis dokumentacije koju podnosilac posjeduje ali ne prilaže uz zahtjev:
Popis dokumentacije i izvora o dobru, kao i imalaca dokumentacije, koji su poznati podnositelju zahtjeva ali nisu priloženi:
(1): (fotografije, karte, nacrti, pisani dokumenti, izvod iz zemljišnih knjiga, projekti ili programi zaštite, predračun radova itd.)
(2): Svi popisi, dokumentacija, dodatne napomene, opisi i obrazloženje dostavljaju se u prilogu obrasca
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: