početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Palata banskog dvora, historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Palata Ješue D. Saloma na Obali Kulina bana 20, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Palata Musafija, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Park narodnih heroja sa kosturnicom 
Lokacija - Bileća


Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a, historijski spomenik 
Lokacija - Jajce


Partizanski – Titov voz na Oštrelju, historijski spomenik  
Lokacija - Bosanski Petrovac


Partizansko spomen-groblje, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Pašića kula sa dvorima u Bivoljem Brdu, graditeljska stambena cjelina 
Lokacija - Čapljina


Pirijina (Smailagića) kula, historijska građevina  
Lokacija - Livno


Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi, kulturni krajolik 
Lokacija - Jajce


Ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, pokretno dobro  
Lokacija - Zenica


Pod, prahistorijsko gradinsko naselje, arheološko područje  
Lokacija - Bugojno


Podgradska džamija (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i džamija Ali-paše Rizvanbegovića), područje i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Stolac


Počitelj, historijsko – gradsko područje  
Lokacija - Čapljina


Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Tuzla


Poljsko groblje u Novom Martincu, grobljanska cjelina 
Lokacija - Srbac


Potočka (Hadži Perviz) džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Prahistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, arheološko područje  
Lokacija - Trebinje


Prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, spomenička cjelina i historijsko područje  
Lokacija - Kiseljak


Prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac u selu Sokolcu, historijsko područje 
Lokacija - Bihać


Prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, historijsko područje  
Lokacija - Berkovići


Prahistorijski tumuli u Moskom, arheološko područje  
Lokacija - Trebinje


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice – Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, povijesno područje  
Lokacija - Bileća


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, na obroncima planine Bahtijevice, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, historijsko područje 
Lokacija - Višegrad


Prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, historijsko područje 
Lokacija - Sokolac


Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, grobljanska cjelina  
Lokacija - Jablanica


Prahistorijsko naselje Donja Dolina u selu Donja Dolina, arheološko područje  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Prahistorijsko naselje u Butmiru, arheološko područje 
Lokacija - Ilidža


Prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, arheološko područje  
Lokacija - Kakanj


Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, arheološko područje 
Lokacija - Srebrenik


Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, arheološko područje 
Lokacija - Srebrenik


Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, arheološko područje 
Lokacija - Tomislavgrad


Praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, arheološko područje 
Lokacija - Visoko


Prapovijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), historijsko područje 
Lokacija - Kupres


Prapovijesna gradina, željeznodobne grobnice, rimsko naselje, nekropola i pokretno naslijeđe u Vašarovinama, Priluka, arheološko područje  
Lokacija - Livno


Prapovijesna „Velika gradina“ u Vidošima, arheološko područje  
Lokacija - Livno


Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, graditeljska cjelina  
Lokacija - Prijedor


Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Prnjavor


Pravoslavna crkva brvnara sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Blaško, graditeljska cjelina  
Lokacija - Laktaši


Pravoslavna crkva Kostadinovica (Crkva posvećena sv. Konstantinu i Jeleni) sa nekropolom sa stećcima u Gomiljanima, historijsko područje  
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Dračevu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva sv. Klimenta sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dražin Do, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva sv. Nikole sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Domaševo, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, opština Ilidža, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, istorijska građevina  
Lokacija - Konjic


Pravoslavna crkva Svetog arhanđela Mihaila u Trnovom Dolu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bileća


Pravoslavna crkva svetog velikomučenika Georgija sa grobljem na Trnovcu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Tuzla


Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Drijenjani, Popovo polje, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice, historijski spomenik  
Lokacija - Pale


Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, prirodno-graditeljska cjelina 
Lokacija - Tuzla


Pravoslavna crkva Vračevica (Crkva sv. Vrača) sa prahistorijskom gomilom (tumulusom) u Gomiljanima, historijsko područje 
Lokacija - Trebinje


Pravoslavna Mitropolija zajedno sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Prirodno i historijsko područje u selu Gorani 
Lokacija - Konjic


Proizvodnja soli, industrijsko naslijeđe 
Lokacija - Tuzla


Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Donji Vakuf


Prva pošta, historijska građevina 
Lokacija - Brčko
 Izlistano 59 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: