početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Saborna crkva - Crkva svete trojice u Mostaru, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Mostar


Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Tuzla


Saburina kuća, stambena cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Sahat kula Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik 
Lokacija - Foča


Sahat kula na Musali, historijski spomenik 
Lokacija - Travnik


Sahat kula, historijska građevina 
Lokacija - Gračanica


Sahat kula, historijska građevina 
Lokacija - Mostar


Sahat kula, historijski spomenik  
Lokacija - Sarajevo


Sahat kula, područje i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Banja Luka


Sahat-kula, historijski spomenik  
Lokacija - Donji Vakuf


Sahat-kula, historijski spomenik  
Lokacija - Gornji Vakuf - Uskoplje


Salomova palata, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac, historijski spomenik 
Lokacija - Tuzla


Samostan Sv. Bonaventure sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina  
Lokacija - Visoko


Saračeva kuća, zgrada Financija (Niža stručna škola) i Stara osnovna škola (Niža muzička škola), graditeljska cjelina 
Lokacija - Jajce


Sarajevska čaršija, historijsko gradsko područje 
Lokacija - Sarajevo


Sarajevska Hagada, pokretno dobro u vlasništvu Bosne i Hercegovine  
Lokacija - Sarajevo


Savska (Atik) džamija, mjesto i ostataci graditeljske cjeline 
Lokacija - Brčko


Sedam grobnica i stari nišani na lokalitetu Dobro selo u naselju Sudići, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Sedam kuća u selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, grupa građevina 
Lokacija - Kreševo


Sejmenska džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Zenica


Selimija (Sultan Selima II) džamija u Knežini kod Sokoca, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Sokolac


Selo Lukomir (Gornji Lukomir), kulturni krajolik 
Lokacija - Konjic


Semiz Ali-pašino turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije, graditeljska cjelina  
Lokacija - Pale - Prača


Sevri-hadži Hasanova džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Sinagoga, historijska građevina  
Lokacija - Mostar


Sinan-begova džamija (Džamija Sinan-bega Boljanića), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Čajniče


Sinan-begova ili Okića džamija, historijska građevina  
Lokacija - Jajce


Skelani, arheološko područje 
Lokacija - Srebrenica


Sokolski dom, historijski spomenik 
Lokacija - Banja Luka


Spahovića kula sa dvorima u Bihovu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, kulturni pejzaž  
Lokacija - Bihać


Spomen-park Vraca, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Spomenik borcima NOR-a (Spomen kosturnica u Velikom parku na Ilidži), graditeljska cjelina 
Lokacija - Ilidža


Spomenik na Makljenu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Prozor


Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu), graditeljska cjelina 
Lokacija - Banja Luka


Spomenik Petru Kočiću  
Lokacija - Banja Luka


Sportski centar FIS (nekadašnji Sokolski dom društva 'Matica'), historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice, historijsko područje 
Lokacija - Kiseljak


Srednjovjekovni grad Mičevac, građevinska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, historijsko područje 
Lokacija - Vareš


Srednjovjekovni nadgrobnici – stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare 
Lokacija - Ilijaš


Srpska pravoslavna crkva Uspenija Presvete Bogorodice, zajedno sa pokretnom imovinom, historijska građevina 
Lokacija - Livno


Srpski pravoslavni manastir Rmanj sa ostacima originalnih fresaka u Martinbrodu, historijska građevina - mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Bihać


Stambena graditeljska cjelina Hadži Junuz-age Mehmedbašića 
Lokacija - Stolac


Stambena graditeljska cjelina porodice Čokljat sa dućanom u mahali Zagrad  
Lokacija - Stolac


Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović 
Lokacija - Mostar


Stambeni kompleks Biščevića-Lakšića, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Stambeni kompleks na Džidžikovcu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeni kompleks porodice Velagić (Velagićevina) u Blagaju, prirodno-graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Stambeni objekat u ulici Višnjik 16, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Stambeno naselje Crni Vrh, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb), historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu), graditeljska cjelina  
Lokacija - Mostar


Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Kladanj


Stara drvena džamija u Bužimu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bužim


Stara drvena džamija u Miljevićima, mjesto i ostaci historijskog spomenika  
Lokacija - Olovo


Stara džamija Barake sa haremom u Grahovu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Velika Kladuša


Stara džamija sa haremom u Orahovici, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zenica


Stara džamija sa haremom u Špionici, graditeljska cjelina 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija Soko u Sokolu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Gračanica


Stara džamija u Gornjoj Mahali, Seonica, historijska građevina 
Lokacija - Konjic


Stara džamija u Lubardi, historijska građevina  
Lokacija - Bužim


Stara džamija u selu Rujnica, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zavidovići


Stara džamija u selu Šenkovići, historijska građevina  
Lokacija - Novi Travnik


Stara ili Hafizadića česma, historijski spomenik  
Lokacija - Jajce


Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila), graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Stara pravoslavna crkva u Mostaru, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Stara tvrđava Prozor, arheološko područje i ostaci 
Lokacija - Prozor


Stara željeznička stanica (Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske), historijska građevina  
Lokacija - Banja Luka


Stara željeznička stanica Ilidža, historijska građevina 
Lokacija - Ilidža


Stara željeznička stanica, historijska građevina 
Lokacija - Lukavac


Stari grad Bijela Stijena, graditeljska cjelina 
Lokacija - Cazin


Stari grad Bjelaj (Bilaj) u Bjelaju, historijska cjelina 
Lokacija - Bosanski Petrovac


Stari grad Blagaj (Stjepan-grad), povijesno područje  
Lokacija - Mostar


Stari grad Bočac, graditeljska cjelina  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Stari grad Bužim, graditeljska cjelina 
Lokacija - Bužim


Stari grad Cazin sa džamijom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Cazin


Stari grad Doboj, graditeljska cjelina  
Lokacija - Doboj


Stari grad Dobor, graditeljska cjelina 
Lokacija - Modriča


Stari grad Dubrovnik u Višnjici, arheološko područje 
Lokacija - Ilijaš


Stari grad Glamoč, graditeljska cjelina 
Lokacija - Glamoč


Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom, historijsko područje  
Lokacija - Gradačac


Stari grad Jezerski u Jezerskom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Bosanska Krupa


Stari grad Kamengrad, historijsko područje  
Lokacija - Sanski Most


Stari grad Kamičak, historijsko područje 
Lokacija - Ključ


Stari grad Ključ i Ključka džamija (Džamija Ajnebeg deda, Džamija ključkih kapetana ili Starica) sa haremom u Ključu, historijsko područje 
Lokacija - Gacko


Stari grad Ključ, graditeljska cjelina  
Lokacija - Ključ


Stari grad Klobuk, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Stari grad Komotin, historijsko područje 
Lokacija - Jajce


Stari grad Kozograd, arheološko područje 
Lokacija - Fojnica


Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, historijsko područje 
Lokacija - Berkovići


Stari grad Ljubuški, graditeljska cjelina 
Lokacija - Ljubuški


Stari grad Maglaj, graditeljska cjelina  
Lokacija - Maglaj


Stari grad Ostrožac, graditeljska cjelina 
Lokacija - Cazin


Stari grad Prusac, historijsko područje 
Lokacija - Donji Vakuf


Stari grad Rmanj u Martin Brodu, ostaci kule i zidova, historijska građevina 
Lokacija - Bihać


Stari grad Samobor, graditeljska cjelina 
Lokacija - Goražde/Novo Goražde


Stari grad Soko u Sokolu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Gračanica


Stari grad Srebrenik, historijsko područje  
Lokacija - Srebrenik


Stari grad Stolac, historijsko područje  
Lokacija - Stolac


Stari grad Tešanj, graditeljska cjelina  
Lokacija - Tešanj


Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, historijsko područje  
Lokacija - Velika Kladuša


Stari grad u Kreševu, historijsko područje 
Lokacija - Kreševo


Stari grad u Livnu (Bistrički grad), historijsko područje 
Lokacija - Livno


Stari grad u Travniku, graditeljska cjelina 
Lokacija - Travnik


Stari grad Vesela straža, historijsko područje 
Lokacija - Bugojno


Stari grad Vinac, historijsko područje 
Lokacija - Jajce


Stari grad Visoki, historijsko područje 
Lokacija - Visoko


Stari grad Vranduk, graditeljska cjelina 
Lokacija - Zenica


Stari grad Vratnik, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Stari grad Zvornik, graditeljska cjelina  
Lokacija - Zvornik


Stari jevrejski hram, ili Il kal grandi (Veliki hram), ili Il kal vježu (Stari hram), ili Stara sinagoga, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Stari križevi u Drežnici, historijsko područje  
Lokacija - Mostar


Stari most sa kulama, graditeljska cjelina  
Lokacija - Mostar


Staro groblje na Kovačima, grobljanska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, grobljanska cjelina  
Lokacija - Mostar


Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, grobljanska cjelina 
Lokacija - Mostar


Staro vojničko groblje na području Hrtar u Milatkovićima, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, historijsko područje 
Lokacija - Sarajevo


Stećak u Baljvinama, arheološko područje  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Stećci u Banovići Selu, historijski spomenik  
Lokacija - Banovići


Sulejmanpašića kula u Odžaku, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Bugojno


Sultan-Ahmedova džamija i medresa, graditeljska cjelina  
Lokacija - Zenica
 Izlistano 128 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: