početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Hadži Zulfikareva ili Tulekova džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, ambijentalna cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Hadžiahmetovića kule sa dvorima u Mostaćima, graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega), stambena graditeljska cjelina 
Lokacija - Zvornik


Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Hadžimuratovića Daire (Velike Daire), graditeljska cjelina, opština Stari Grad  
Lokacija - Sarajevo


Hadžišabanovića kuća, stambena graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Hadžišabanovića vila 
Lokacija - Pale


Hajduk kula na Kručevića Brdu, historijska građevina 
Lokacija - Čitluk


Halil-pašino turbe i mezarje, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Hamam na Ćupriji, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Stolac


Hamidija džamija (Džamija u Rijeci, Riječka džamija, Rička džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Han Mehmed-paše Kukavice, historijski spomenik  
Lokacija - Foča


Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu, graditeljska cjelina 
Lokacija - Donji Vakuf


Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije, grobljanska cjelina 
Lokacija - Gradačac


Harem džamije Crvena rijeka, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Harem džamije Trnovi, Polje, historijsko područje 
Lokacija - Velika Kladuša


Harem džamije u Gornjim Potočarima, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Harem Grabske (Hadži Begzade) džamije sa česmama na Grabu, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Harem Gradske džamije  
Lokacija - Prnjavor


Harem Gradske džamije  
Lokacija - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica


Harem Hadži Kurd džamije u Lijevoj Novoseliji, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem Hadži Omerove (Dolačke) džamije, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije, povijesno područje  
Lokacija - Banja Luka


Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije, grobljanska cjelina 
Lokacija - Gradačac


Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, grobljanska cjelina  
Lokacija - Srebrenica


Harem Jama (Sofi Mehmed-pašine) džamije, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u (Bosanskom) Kobašu, historijsko područje 
Lokacija - Srbac


Harem Musala, grobljanska cjelina 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Harem Pećinske (Seferbegove) džamije, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi, historijsko područje 
Lokacija - Trebinje


Harem Stupničke (Hadži Salihija) džamije, historijsko područje 
Lokacija - Banja Luka


Harem »Jablanice«, grobljanska cjelina  
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Hastahana (prva javna bolnica), historijski spomenik 
Lokacija - Tuzla


Hastahana (zgrada Vakufske bolnice), graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Hidroelektrane (Mala HE „Bihać“, ili HE Jarak ili HE Kanal Una) na Jarku, industrijska graditeljska cjelina 
Lokacija - Bihać


Historijski spomenik zvani Kraljev grob u Zastinju  
Lokacija - Jajce


Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) i stambeni objekat Kadić, djelo arhitekte Josipa Vancaša, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Hotel Zagreb, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Hram svetog proroka Ilije sa pokretnom imovinom u Puračiću, historijska građevina 
Lokacija - Lukavac


Hram Svetog proroka Ilije, historijski spomenik 
Lokacija - Gradačac


Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom, historijski spomenik 
Lokacija - Gračanica


Hrustovačke spilje, kulturni pejzaž 
Lokacija - Sanski Most


Husejnija džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Gradačac


Hutovski grad (Hadžibegov grad) u Hutovu, historijsko područje 
Lokacija - Neum
 Izlistano 46 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: