početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Zaplanik, historijsko područje 
Lokacija - Ravno


Zavičajna zbirka Boška Karanovića, pokretno dobro 
Lokacija - Bosanska Krupa


Zavra džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Livno


Zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao muzej «Mulićev-Rekord», pokretno dobro 
Lokacija - Konjic


Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Armina Nikšića, pokretno dobro 
Lokacija - Konjic


Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića, pokretno dobro  
Lokacija - Konjic


Zbirka od 22 inkunabule, pokretno dobro u vlasništvu Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci  
Lokacija - Kakanj


Zbirka slika Ismeta Mujezinovića u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro  
Lokacija - Tuzla


Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, pokretno dobro  
Lokacija - Tuzla


Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića, pokretno dobro  
Lokacija - Bosanski Petrovac


Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Muzeju Unsko-Sanskog kantona u Bihaću, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Zebina šuma, historijsko područje 
Lokacija - Foča / Ustikolina


Zelena pećina - prahistorijsko pećinsko naselje u Blagaju, arheološko područje 
Lokacija - Mostar


Zgrada Ante Štambuka na uglu ulica Titova i Kulovića broj 8 u Sarajevu, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Društva Crvenog krsta, istorijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a, mjesto historijskog spomenika 
Lokacija - Sanski Most


Zgrada Jozefa Zadika Danona, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada kina Apolo, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a), graditeljska cjelina  
Lokacija - Bihać


Zgrada Krajinaputeva, historijski spomenik  
Lokacija - Bihać


Zgrada Marijin dvora, povijesna građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Muftijinog konaka, historijski spomenik 
Lokacija - Tešanj


Zgrada Muzeja revolucije (zgrada Historijskog muzeja) Bosne i Hercegovine, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Narodne (Centralne) banke sa pokretnom imovinom, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada nekadašnje Sinagoge, historijski spomenik  
Lokacija - Zenica


Zgrada nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara milosrdnica, povijesna građevina  
Lokacija - Travnik


Zgrada Oficirskog doma, povijesna građevina  
Lokacija - Travnik


Zgrada općine (Beledija ili Mala Vijećnica) u Odžaku, historijska građevina  
Lokacija - Odžak


Zgrada Penzionog fonda (zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume), historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Zgrada Zemaljske vlade I), sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Slavije, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Zgrada stare željezničke stanice, historijska građevina 
Lokacija - Sanski Most


Zgrada u ul. Varoš 11, historijski spomenik 
Lokacija - Jajce


Zgrada Zemaljske vlade II (Zgrada Željeznica), historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada Zemaljskog vakufa (Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vakufske direkcije) i Hadim Ali-pašinog vakufa, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada želјezničke stanice u Jezeru, historijski spomenik  
Lokacija - Jezero


Zgrada željezničke sekcije, historijski spomenik 
Lokacija - Prijedor


Zgrada željezničke stanice Bistrik, historijska građevina  
Lokacija - Sarajevo


Zgrada željezničke stanice Šipad (Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeiss), historijski spomenik 
Lokacija - Jajce


Zidine, Gornja Skakava, arheološki lokalitet 
Lokacija - Brčko


Zildžića kuća, historijska građevina 
Lokacija - Ilidža


Zmajevac, historijsko područje  
Lokacija - Čelinac
 Izlistano 45 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: