početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Radničko naselje Majdan, graditeljska cjelina 
Lokacija - Vareš


Rapovine, arheološko područje 
Lokacija - Livno


Rataje, arheološko područje 
Lokacija - Foča


Redžep-pašina kula u Žepi, historijska građevina  
Lokacija - Rogatica


Repovačka džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Konjic


Resulbegovića kuća, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Trebinje


Rešetarica, arheološko područje s ostacima ranokršćanske bazilike, dvije nekropole i pokretnim naslijeđem 
Lokacija - Livno


Rimokatolička crkva Sv. Josipa, graditeljska cjelina 
Lokacija - Pale


Rimokatoličko groblje Hrast, grobljanska cjelina 
Lokacija - Jajce


Rimokatoličko groblje Rabić, grobljanska cjelina 
Lokacija - Derventa


Rimska vila (Villa Rusticae) u Višićima, (lokalitet „Kućišta“) sa ostacima iz rimskog antičkog perioda, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko naselje i groblje), arheološko područje 
Lokacija - Čapljina


Rimske iskopine na Ilidži, arheološko područje 
Lokacija - Sarajevo


Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, arheološki lokalitet  
Lokacija - Doboj


Ripač, arheološko područje 
Lokacija - Bihać


Rodna kuća Vladislava Skarića (Kuća Jeftana Despića, Objekat Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH), stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Roznamedži Ibrahim-efendije džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, historijska građevina 
Lokacija - Čapljina


Rustempašića kula u Odžaku, historijska građevina  
Lokacija - Bugojno
 Izlistano 18 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: