početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini, graditeljska cjelina  
Lokacija - Ljubuški


Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom, područje i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Mostar


Džamija hadži Hane hanume Ljubović (Ljubovića džamija) u Odžaku, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Nevesinje


Džamija Hasan-paše Predojevića u Polju, Grabovica, historijska građevina 
Lokacija - Bileća


Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice, graditeljska cjelina 
Lokacija - Foča


Džamija na Hisetima (Mehdi-begove džamije), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Banja Luka


Džamija sa haremom u Đakovićima, ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Čajniče


Džamija sa haremom u Šabićima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Velika Kladuša


Džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), graditeljska cjelina 
Lokacija - Berkovići


Džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i Sahat kula, graditeljska cjelina  
Lokacija - Travnik


Džamija u Kazancima (džamija Osman-paše Kazanca), mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Gacko


Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), graditeljska cjelina 
Lokacija - Trebinje


Džamija u Kraljevoj Sutjesci, graditeljska cjelina 
Lokacija - Kakanj


Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Prozor


Džamija u Međurječju sa haremom (Maldovan-pašina džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Čajniče


Džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija), mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Mostar


Džamija u Pridvorici, mjesto i ostaci historijskog spomenika 
Lokacija - Gacko


Džamija u Slapovićima, historijska građevina 
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Umoljanima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trnovo


Džamija u Ćojluku, graditeljska cjelina  
Lokacija - Srebrenik


Džamija Zagrad sa haremom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Velika Kladuša


Džumanuša (Sinan Čauševa ili Džemanuša) džamija sa haremom, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Livno
 Izlistano 22 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: