početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina




Kajtazovića nišani, Donja Lučka, grobljanska cjelina  
Lokacija - Cazin


Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa haremom i česmom, graditeljska cjelina  
Lokacija - Maglaj


Kamena ploča sa natpisom Radovca Vukanovića u Gornjem Hutovu, arheološki spomenik  
Lokacija - Neum


Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Mostar


Kameni reljef sa figurom muškarca, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Kameni reljef sa grbom grada Bihaća, pokretno dobro 
Lokacija - Bihać


Kapetanova kula, historijska građevina  
Lokacija - Bihać


Kapidžića kuća (rodna kuća Nasihe Kapidžić Hadžić), historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Karađoz-begov hamam u Blagaju, historijska građevina 
Lokacija - Mostar


Karađoz-begov most u Blagaju, historijska građevina 
Lokacija - Mostar


Karađoz-begova džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Kasnoantička bazilika na Crkvini, arheološko područje 
Lokacija - Breza


Kasnoantička bazilika u Cimu, arheološko područje 
Lokacija - Mostar


Kasnoantička bazilika u Oborcima, arheološko područje 
Lokacija - Donji Vakuf


Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima, arheološko područje 
Lokacija - Mostar


Kasnoantička grobnica i ostaci sakralnog objekta na lokalitetu Studena Česma, arheološko područje  
Lokacija - Donji Vakuf


Katakombe u Jajcu, historijski spomenik  
Lokacija - Jajce


Katedrala (Katedrana crkva Srca Isusova), historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije – Mala Gospa, graditeljska cjelina  
Lokacija - Trebinje


Katolička crkva Presvijetlog Srca Isusova, graditeljska cjelina  
Lokacija - Brčko


Katolička crkva sv. Petra i Pavla, historijska građevina  
Lokacija - Tešanj


Katolička crkva sv. Trojstva u Blagaju, graditeljska cjelina  
Lokacija - Mostar


Katolička crkva svete Ane u selu Gradac, historijska građevina 
Lokacija - Neum


Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, mjesto i ostaci historijske građevine  
Lokacija - Nevesinje


Katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu, Ilidža, historijska građevina  
Lokacija - Ilidža


Kazandžiluk, Male Daire i Luledžina ulica, ambijentalna cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Kino Centar, historijska građevina  
Lokacija - Tuzla


Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu, mjesto i ostaci graditeljske cjeline  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline 
Lokacija - Mostar


Kompleks Svrzine kuće, stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i vila Forstratha Miklaua), graditeljska cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, graditeljska cjelina  
Lokacija - Srebrenik


Konak – Vijećnica, historijska građevina  
Lokacija - Gračanica


Konak, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Bihać


Konak, zajedno sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, prirodno-graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Korića han, arheološko područje 
Lokacija - Gračanica


Koski Mehmed-pašina džamija i medresa, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Kovačnice (majdani) u selu Očevlje, historijsko područje  
Lokacija - Vareš


Kozija ćuprija, historijski spomenik 
Lokacija - Sarajevo


Kozića kuća u Jaseniku, historijski spomenik  
Lokacija - Konjic


Kreševo, historijsko gradsko područje 
Lokacija - Kreševo


Kršlakova kuća (Kapetanovića kuća, Kršlakova kuća broj 2), historijska građevina 
Lokacija - Jajce


Kršlakova stara kuća, mjesto i ostaci historijske građevine 
Lokacija - Jajce


Kul mahalsko mezarje, groblјanska cjelina  
Lokacija - Banja Luka


Kula hadži Muhamed-bega, zgrada poznata i kao 'Turski sud' u Ribnici, historijski spomenik  
Lokacija - Kakanj


Kula Radetina sa prirodnim naslijeđem, pirodno graditeljska cjelina  
Lokacija - Cazin


Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku 
Lokacija - Travnik


Kulturni pejzaž sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici 
Lokacija - Mostar


Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, pokretno dobro  
Lokacija - Sarajevo


Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija, graditeljska cjelina  
Lokacija - Kladanj


Kuća Damić u Radićevoj ulici broj 10, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Kuća Ibre Alagića, historijska građevina 
Lokacija - Cazin


Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska, historijska građevina  
Lokacija - Kakanj


Kuća Kočića u Brčkom, historijska građevina 
Lokacija - Brčko


Kuća Mare Popović, istorijska građevina  
Lokacija - Gračanica


Kuća Mulalić, historijska građevina 
Lokacija - Doboj


Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović), stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac


Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac), historijska građevina  
Lokacija - Cazin


Kuća porodice Gašić, historijski spomenik  
Lokacija - Mrkonjić Grad


Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem, historijski spomenik  
Lokacija - Gradačac


Kuća poznata kao kuća Alije Đerzeleza, graditeljska stambena cjelina 
Lokacija - Sarajevo


Kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, historijska građevina 
Lokacija - Konjic


Kuća srebreničkog kadije hadži Husejna ef. Đozića (sada Dervišagića kuća) u mahali Crvena rijeka, historijska građevina 
Lokacija - Srebrenica


Kuća Zehre Bahtijarević, historijska građevina 
Lokacija - Banja Luka


Kuće porodice Behmen u sklopu mahale Behmenluk u Stocu, stambena graditeljska cjelina  
Lokacija - Stolac




 Izlistano 66 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: