početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Panjina kula 
Lokacija - Sarajevo


Parna lokomotiva  
Lokacija - Jajce


Parna uskotračna lokomotiva Jung 1193/53 širine kolosijeka 0,76 m u posjedu Mehmeda Đukića 
Lokacija - Donji Vakuf


Parne lokomotive 
Lokacija - Sarajevo


Partizansko groblje  
Lokacija - Gacko


Partizansko groblje sa spomen pločom u Buturović polju 
Lokacija - Konjic


Pekušića džamija na Vakufu 
Lokacija - Nevesinje


Pećina Vjetrenica u Zavali 
Lokacija - Ravno


Pećina Ševrljica i Pećina Točilo  
Lokacija - Konjic


Pećinski crteži u Kozlogradskim stijenama u Kunovu 
Lokacija - Foča


Područje Marindvora (ulice: Titova 2, 4, 6, 8, hotel "Zagreb", 12, 14, 16, Titova 7 (Šumska uprava); ulica Kralja Tvrtka 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; Augusta Brauna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ulica Hiseta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ulica Valtera Perića (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20) 
Lokacija - Sarajevo


Pokretna dobra na području Kaknja i Sarajeva vezana za djelatnost Elektroprivrede i predviđena za tehnički muzej  
Lokacija - Sarajevo


Poljačko groblje 
Lokacija - Srbac


Porodična kuća Isaka Samokovlije 
Lokacija - Sarajevo


Porodična kuća Sofije Vuković u Jošavci 
Lokacija - Čelinac


Porodična kuća u ulici Manjačkih ustanika (Muhameda Kazaza) 5 u Gornjem Šeheru 
Lokacija - Banja Luka


Porodična nekropola Malkočevića  
Lokacija - Banja Luka


Porodična vila u ulici Branka Radičevića 2 
Lokacija - Banja Luka


Porušeno turbe na izvoru Sanice 
Lokacija - Ključ


Praistorijska gradina Bedemi-Kotlanica u Piskavici-Šumarima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Biljeg u Verićima-Popovićima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Čair u Srpskim toplicama 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Grad u Piskavici-Šumarima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Gradište u Borkovićima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina i srednjovjekovni grad Pećine u Krminama 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Ljubačevo - Popadići 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Oštra glavica u Potkozarju-Šimićima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Racune u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Rebrovac 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Stražbenica u Debeljacima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina u Dragočaju 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina u Potkozarju-Dobrašima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina u Šimićima-Debeljaku 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina, rimski spomenici, srednjovjekovni grad, crkva, nekropola i kamenolom Gradac u Hadžićima, Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Praistorijska nekropola Petkovo brdo u Radosavskoj 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijske nekropole sa humkama na lokalitetima Zlatni Bor, Pjelovci, Kamenito Polje, Viševina i Ječmišta 
Lokacija - Foča


Praistorijski nalaz Pećina u Barlovcima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijski pojedinačni nalaz Tijesno Vrbasa u Ljubačevu 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Gromile 
Lokacija - Šipovo


Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola Zemunica u Radosavskoj-Plavljanima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Lipik u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Mišarica u Bijelom Potoku 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Ober u Radosavskoj 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko pećinsko naselje Hajdučka špilja u Bijelom Potoku 
Lokacija - Banja Luka


Praistoriski pojedinačni nalaz Potkozarje 
Lokacija - Banja Luka


Pravoslavna crkva - Stari kameni hram na Prkosima sa spomenicima sveštenicma 
Lokacija - Bosanski Petrovac


Pravoslavna crkva sa grobljem u Vitovlju 
Lokacija - Travnik


Pravoslavna crkva u selu Vagan 
Lokacija - Glamoč


Pravoslavno groblje u Gornjem Zoviku, Kalajdžije 
Lokacija - Brčko


Prethistorijsko naselje Nebo  
Lokacija - Travnik


Prhalj džamija  
Lokacija - Foča


Prirodna i kulturna cjelina Oglavak s tekijom, turbetima i grebljima 
Lokacija - Fojnica


Prirodno i historijsko dobro u selu Ledići 
Lokacija - Trnovo


Prkanjska džamija (Sulejman-pašina džamija)  
Lokacija - Konjic


Prva školska zgrada u Jelahu 
Lokacija - Tešanj


Puhulum džamija 
Lokacija - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica
 Izlistano 56 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: