početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Kaburistan na Sitnici 
Lokacija - Ključ


Kaldrmisani put Gubavica-Crnići Greda 
Lokacija - Mostar


Kalin Hadži Alijina džamija  
Lokacija - Sarajevo


Kamena ćuprija na Bistrici, Ocrkavlje 
Lokacija - Foča


Kamena ćuprija na Gabelićkom potoku u Ustikolini 
Lokacija - Foča


Kameni reljef sa likom sv. Sebastijana u formi atipične rimske stele i kameni reljef grba grada Bihaća u Pritoci - Brandža 
Lokacija - Bihać


Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici 
Lokacija - Tuzla


Kasarna Konak u Bjelušinama 
Lokacija - Mostar


Kasarna Zaborak u Milatkovićima 
Lokacija - Čajniče


Katolička crkva i nekropola stećaka u selu Obre 
Lokacija - Konjic


Katolička crkva i župna kuća, župa sv. Ante Padovanskog 
Lokacija - Lukavac


Katolička crkva sv. Petra i Pavla 
Lokacija - Tešanj


Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa 
Lokacija - Zenica


Knjižara Sejtarija br. 2 u ulici Maršala Tita 19 
Lokacija - Sarajevo


Kompleks helenističkih grobova na Mrljanovcu  
Lokacija - Ljubuški


Kompleks izvorišta Vrela Bosne općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Kompleks Kostajničke tvrđave (tvrđava Karaula tvrđava Drenovac tvrđava Sokol i tvrđava Kastel) 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Kompleks Stojčevac općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Kostajnička tvrđava 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Kostajnička vijećnica 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Kotorska džamija 
Lokacija - Kotor Varoš


Kovačevljanska džamija  
Lokacija - Glamoč


Kozlogradske pećine u selu Kunovo 
Lokacija - Foča


Kula Bećir-paše Čengića u Ratajima 
Lokacija - Foča


Kula iznad Carina u naselju Hrupjela 
Lokacija - Trebinje


Kula Kovači općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Kula Loja 
Lokacija - Foča


Kula Tvrtkovića (devastirana džamija) u Orahovcima 
Lokacija - Konjic


Kula u Tomini 
Lokacija - Sanski Most


Kulturni centar 
Lokacija - Kreševo


Kulturni krajolik - kompleks Panonskog jezera 
Lokacija - Tuzla


Kulturni krajolik vodotoka Klašnik - Župa  
Lokacija - Višegrad


Kulturni pejzaž Ajvatovice 
Lokacija - Donji Vakuf


Kulturni pejzaž Manjača 
Lokacija - Banja Luka


Kulturni pejzaž sela Ledići 
Lokacija - Trnovo


Kulturni pejzaž sela Začula 
Lokacija - Ravno


Kunovski zapis 
Lokacija - Foča


Kuća 
Lokacija - Orašje


Kuća 
Lokacija - Jajce


Kuća Arona Hajona i Nahmana 
Lokacija - Zvornik


Kuća Bela Fišera 
Lokacija - Zvornik


Kuća generala Klajnhapla  
Lokacija - Banja Luka


Kuća Halila Ajkunića u Poriču 
Lokacija - Bugojno


Kuća i atelje Ismeta Mujezinovića 
Lokacija - Tuzla


Kuća Ibrišagića u ulici Mirka Kovačevića 48 
Lokacija - Banja Luka


Kuća Isaka Samokovlije  
Lokacija - Goražde


Kuća ključkih kapetana u Ključu 
Lokacija - Gacko


Kuća Nametaka u ulici Bilića br. 3 
Lokacija - Mostar


Kuća pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije 
Lokacija - Sarajevo


Kuća porodice Baškarad u ulici Marka Alaupovića bb 
Lokacija - Busovača


Kuća porodice Džin u ulici Vojvode Pere Krece (Šefketa Maglajlića - mahala Stupnica) 68, MZ Obilićevo (Mejdan) 
Lokacija - Banja Luka


Kuća porodice Džinić  
Lokacija - Banja Luka


Kuća porodice Ristić sa pokretnim naslijeđem (rukotvorine, spomenar, okviri za slike, posuđe, radni pribor, predmeti, pokućstvo) u ulici Aleksandra Karađorđevića 14 
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Kuća porodice Tahirović u ulici Vojvode Pere Krece (Šefketa Maglajlića - mahala Stupnica) 40, MZ Obilićevo (Mejdan) 
Lokacija - Banja Luka


Kuća porodice Zejnilović  
Lokacija - Doboj


Kuća u Gundulićevoj 24 
Lokacija - Banja Luka


Kuća u ulici Jovana Jovanovića Zmaja 2 
Lokacija - Brčko


Kuće Stjepana i Augusta Šojata 
Lokacija - Jajce
 Izlistano 58 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: